האם לפי "החוק החדש" החובות נמחקים לאחר 18 חודשים ?

השאלה אם חובות חייב בפשיטת רגל נמחקים לאחר 18 חודשים לפי "החוק החדש" נשאלת לעתים קרובות על ידי חייבים בפשיטת רגל והיא נובעת ממידע שגוי, חלקי  ולעתים מטעה שמופץ בנושא. דיני פשיטת הרגל מבוססים על פקודת פשיטת הרגל אשר הנו פקודה מנדטורית שעברה שינויים במהלך השנים ועקרונותיה הבסיסיים לא השתנו , ואולם בשנת 2013 בעקבות רפורמה בתחום פשיטת הרגל שיזם הכונס הרשמי נבנתה על ידו תכנית עבודה חדשה לקידום וטיפול בתיקי פשיטת הרגל שמטרותיה ,בין היתר, לייעל את הטיפול בתיקי פשיטת הרגל, לתחום ההליך בלוח זמנים ,  וכן לאפשר לחייב הפונה להליכי פשיטת רגל לקבל אופק ברור יותר לסיום ההליך

קרא עוד