נסיבות למאסר חייב בפשיטת רגל

נסיבות למעצר חייב בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל מקנה סמכות לבית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל בעניין החייב לאסור חייב בנסיבות מסוימות. נכון למועד כתיבת שורות אלו נראה כי מתן צו מאסר כנגד חייב בפשיטת רגל אינו דבר שבשגרה. יחד עם זאת הסמכות לאסור חייב בפשיטת רגל בנסיבות מסוימות קיימת וטוב יעשה חייב בפשיטת רגל אם לא יקל ראש באשר לסמכות זו. בהתאם להוראות הפקודה בית המשפט מוסמך לתת צו למעצרו של החייב ו/או צו לתפיסת ניירות ו/או פנקסים ו/או נכסים ו/או כסף של החייב במקרים הבאים: מעצר חייב עקב חשש להימלטות בית המשפט נוכח כי ישנו יסוד סביר לכך שהחייב נמלט או שהוא עומד

קרא עוד