גורלה של דירת מגורים בפשיטת רגל

גורלה של דירת המגורים בפשיטת רגל

 חייב בעל דירת מגורים המגורים המעוניין להסדיר את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת רגל מתלבט לעיתים אם לעשות כן ולפעול לפתיחה בהליכי פשיטת הרגל וזאת  לאור היותו בעל דירת מגורים ומכיוון שהוא חושש כי במסגרת הליכי פשיטת הרגל  תמומש דירת המגורים וכי הוא ובני משפחתו יוותרו ללא קורת גג. עם הכרזת החייב כפושט רגל ובהתאם לפקודת פשיטת הרגל נכסיו של החייב מוקנים לנאמן וניתנים לחלוקה בין נושיו. משמעות הדבר היא כי כל נכסיו של החייב לרבות דירת המגורים מוקנים לנאמן וניתנים למימוש על ידי מכירתם או בדרך אחרת. החוק מנסה לאזן בין זכויות החייב לזכויות הנושים לבין זכויות צד ג' ביחס

קרא עוד

האם כל נכסי החייב נמכרים בפשיטת רגל ?

לא כל נכסי חייב הפונה להליכי פשיטת רגל ניתנים למימוש על פי חוק וישנם נכסים מוגנים שלא ניתן לממשם לטובת הנושים. החוק מגדיר סוגים מסוימים של רכוש שלא ניתנים למימוש  כנגד חייב בפשיטת רגל ובכלל זה צרכי האוכל של החייב ובני משפחתו לתקופה סבירה, בגדים , מצעים, כלי מטבח, כלי עבודה המשמשים את החייב לפרנסתו ( ששוויים אינו  עולה על הסכום שנקבע ) , חיות מחמד וכן תשמישי קדושה ואביזרים המשמשים נכה לצורכי נכותו. כן ישנם נכסים נוספים כגון כספי פיצוי בגין נזקי גוף ופנסיה המופקדת לקופת גמל למטרת קצבה הזוכים להגנת המחוקק וככלל אינם מוקנים לנאמן בפשיטת רגל. ביחס

קרא עוד