נאמן בפשיטת רגל

נאמן בפשיטת רגל הנו בעל תפקיד המתמנה לחייב לאחר הכרזתו כפושט רגל. באין בעל תפקיד מסוים מתמנה הכונס הרשמי כנאמן על נכסי החייב. כיום , במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל , נוהג הכונס הרשמי למנות לחייב בעל תפקיד המכונה מנהל מיוחד אשר משמש מעין זרוע של הכונס הרשמי ותפקידו לבצע פעולות  שונות לרבות כינוס נכסי החייב ולשמש כצד להליך פשיטת רגל  ולמלא תפקידים בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל. עם הכרזתו של החייב כפושט רגל מתמנה בדרך כלל המנהל המיוחד כנאמן לנכסי החייב והוא אמור לנהל את נכסי פושט הרגל ולחלק אותם בין נושיו של החייב. הנאמן כפוף לפיקוח וחובת דיווח וכשמו

קרא עוד