לקוח מוגבל חמור

לקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור ולקוח מוגבל מיוחד – מהי משמעותם וכיצד ניתן לבטלם ?

לקוחות בנקים רבים הנקלעים לקשיים כלכליים שבעטיים חוזרים צ'קים שנמשכו על ידם מוצאים עצמם מקבלים מעמד של לקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד. המחוקק בחר להגביל אנשים וחשבונות בנקים במצבים שונים  ובהגבלות אלו , משמעותן ודרכי ההתמודדות עמן  ידון מאמר זה. לקוח מוגבל לקוח מוגבל הנו לקוח שבמהלך תקופה בת 12 חודשים סורבו 10 צ'קים או יותר שנמשכו על חשבונו, מה שהופך אותו ללקוח מוגבל ואת חשבונו   לחשבון מוגבל. התנאי שצריך להתקיים במצב זה הוא כי חלפו לפחות 15 ימים ממועד סירוב הצ'ק הראשון לבין מועד סירוב הצ'ק האחרון הנספר במניין הצ'קים שסורבו. תקופת ההגבלה החלה על

קרא עוד