אי פתיחת חשבון בפשיטת רגל

סירוב בנק לפתוח חשבון בנק לחייב בפשיטת רגל והנחיות המפקח על הבנקים

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי לרוב על פי צו הכינוס לנהל חשבון בנק על שמו ובלבד שהחשבון יהיה ביתרת זכות וללא אפשרות לשימוש בפנקסי צ'קים.

חוק הבנקאות התשמ"א – 1981 קובע, בין היתר, כי תאגיד בנקאי מחויב לפתוח לכל לקוח הפונה אליו  חשבון עובר ושב ולאפשר לו לנהלו ביתרת זכות ובלבד שלא קיימת סיבה סבירה לאי מתן שירות זה.

הבנקים עושים שימוש בסעיף חוק זה ,ולא אחת נתקלים חייבים בפשיטת רגל במצב של סירוב או חוסר הענות מצד בנקים שאליהם הם פונים במטרה לפתוח חשבון בנק. נוצר מצב מוזר שחייב שבית המשפט אישר לו לנהל חשבון בנק ביתרת זכות נאלץ להתמודד עם סירוב לפתוח חשבון בנק שלעתים נמצא כבלתי מוצדק , שכן עצם היותו של החייב בפשיטת רגל אינו אמור לעמוד לו לרועץ ככל שרצונו הוא לנהל חשבון בנק ביתרת זכות . ניהול חשבון בנק ביתרת זכות וללא פנקסי צ'קים לא זאת שאינו מסכן את הבנק אלא אף מאפשר לו לגבות עמלות בעבור שירותיו ועל כן לא ברור מדוע שבנק יסרב לפתוח לחייב בפשיטת רגל חשבון במצב זה.

קרא עוד

האם אפשר לנהל חשבון בנק בפשיטת רגל ?

במסגרת צווי הכינוס הניתנים כיום ישנה הוראה מפורשת בדבר מתן היתר לחייב לנהל חשבון בנק ביתרת זכות וללא פנקסי צ'קים,  וכן בדבר  הסרת עיקולים על חשבון העו"ש של החייב . חייב בפשיטת רגל, שבצו הכינוס שלו לא קיימת הוראה מפורשת בנושא זה  ואשר אינו יכול לנהל חשבון בנק בהיות החשבון מעוקל או בהעדר חשבון, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל, ולבקש אישור לנהל חשבון בנק. ככל שבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל יאפשר פתיחת חשבון בנק יוכל החייב לנהל חשבון בנק בהיותו פושט רגל. כן חייב  בפשיטת רגל רשאי לבקש הסרת עיקולים המוטלים על חשבון הבנק שלו

קרא עוד