ביטול הענקה בפשיטת רגל

ביטול הענקה במסגרת הליכי פשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת הרגל ובהתאם לסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל מוסמך בית המשפט לבטל כל  הענקה של  נכס של פושט הרגל לאחר ולהפוך את הנכס שהוענק על ידי החייב בפשיטת רגל לנכס המוקנה לנאמן. חייבים רבים מבצעים טרם הפתיחה בהליכי פשיטת רגל ולעתים אף במהלך היותם בהליכי פשיטת רגל העברות של נכסים כאלו ואחרים הרשומים על שמם לאחר  מבלי להיות מודעים לסמכותו של בית המשפט לבטל העברות של נכסים אלו  המוגדרים בחוק כפעולות של הענקה. כך, למשל, דנה , חייבת בפשיטת רגל , אשר קבלה מהוריה דירה בירושה ואשר העבירה אותה ללא תמורה לאחיה כשנה וחצי לפני פתיחת הליכי פשיטת

קרא עוד