הפטר לחייבים בהוצאה לפועל

ביום 28/7/14  הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שמטרתה להכניס תיקון לחוק ההוצאה לפועל שיאפשר לרשמי הוצאה לפועל לתת לחייבים בהוצאה לפועל הפטר מחובותיהם. ההפטר שינתן הנו דומה להפטר הניתן כיום במסגרת הליכי פשיטת רגל והוא מתייחס , על פי הצעת החוק , לתיק ספציפי. בפרק דברי ההסבר להצעת החוק צוין כי חייבים רבים שקועים כיום בחובות ואין להם דרך להסדיר את חובותיהם באופן שהם יוכלו לפתוח דף חדש ללא חובות. ותוצאה מכך החובות מונצחים תוך שהחייבים נחשפים להליכי גבייה פוגעניים שאינם מניבים תועלת ויורדים לחייהם מבלי שיניבו תועלת. הצעת החוק שהובאה ביוזמן יוזמים רבים וביניהם ח"כ מרב מיכאלי, זהבה

קרא עוד

תשלום לכונס הרשמי באינטרנט

הכונס הרשמי מאפשר כיום לבצע תשלומים הנוגעים להליכי פשיטת רגל דרך האינטרנט. על פי הפרסום באתר האינטרנט של הכונס הרשמי ניתן לשלם את אגרת הפיקדון הנדרשת לצורך פתיחה בהליכי פשיטת רגל ( אשר הופחתה לאחרונה והיא עומדת כיום ע"ס של 1600 ש"ח ) דרך האינטרנט. לשם כך יש לגשת לדף המתאים באתר הכונס הרשמי בכתובת : http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=383 על מנת לשלם את אגרת הפיקדון יש  למלא פרטים כמו מספר תיק , המחוז שבו מתנהל התיק , סוג התיק ומספר הזיהוי של החייב. אין ספק שהשירות מקל על חייב בפשיטת רגל וחוסך לו הגעה פיזית לסניף בנק מזרחי טפחות על מנת לבצע

קרא עוד

הפחתת אגרת הפיקדון על ידי הכונס הרשמי

אגרת הפיקדון שגובה הכונס הרשמי הופחתה מסך של 2743 ש"ח ל- 1600 ש"ח . ההפחתה בוצעה לאור בקשה לתובענה ייצוגית שהוגשה לעניין גובה הפיקדון שנהג עד כה הכונס הרשמי לגבות. לאחר הגשה הבקשה לתובענה ייצוגית הודיע  הכונס הרשמי כי הוא פעל עוד טרם לבקשה לתובענה ייצוגית להפחתת אגרת הפיקדון,  והחליט לחדול מלגבות את אגרת הפיקדון על בסיס התעריף הקודם. הכונס הרשמי פעל להתייעלות והפחתת עלויות הפרסום מה שאפשר את הוזלת עלויות הפירסום. אין ספק שעד כה הסך שנגבה היה סך משמעותי שהקשה על חייבים המעוניינים לפתוח בהליך פשיטת רגל לגייס את הסכום ההתחלתי הנדרש לצורך ההליכים. יש בהפחתת אגרת הפיקדון

קרא עוד

תביעת ייצוגית בגין גבית יתר של אגרת כונ"ר

בחודש 4/14 הוגשה בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב  בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בעניין אגרות ההשגחה ( הפיקדון ) שגובה הכונס הרשמי במסגרת הליכי פשיטת רגל ופירוק. טענת המבקש בתמצית הנה כי התקנות קובעות במפורש כי הסך שישולם בגין פתיחת תיק פש"ר הנו 1600 ש"ח ואילו הסך לתשלום בגין פירוק חברה הנו 400 ש"ח  בעוד שסך האגרה שהכונ"ר  גובה  בפועל עומד כיום על  2753 ש"ח . טענת המבקש הנה כי הכונ"ר אשר מייעד הסכומים הנ"ל לצורך הוצאות פרסום ומשלוח הודעות לא מנצל את מלוא התשלום  הנגבה כאגרה , ובתום ההליך מותיר את היתרה הבלתי מנוצלת בידו מבלי להעבירה לחייבים

קרא עוד

מזונות מפושט רגל כבר בשלב צו הכינוס

ביום 18/3/14 הכנסת אישרה בקריאה שלישית את החוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 8) (הקצבה לזכאי למזונות), התשע"ד- 2014 . עד כה ובהתאם לסעיף 128 לפקודה ניתן היה להקציב מזונות לילדי חייב בהליך פשיטת רגל רק אם הוא הוכרז כפושט רגל. התיקון הנ"ל לחוק מסמיך את בית המשפט להקציב מזונות שישולמו על ידי חייב בפשיטת רגל כבר לאחר מתן צו הכינוס ואף בטרם הוכרז החייב כפושט רגל. התיקון לחוק מאמץ למעשה את הנחיות הכונס הרשמי ( לאור פסק הדין שניתן במסגרת בכשי דניאל נ' עו"ד אריה חגי (פש"ר (ת"א) 2206/05) המיושמות מזה שנים ולפיהן  אין לערוך הבחנה בין חייב שטרם

קרא עוד

שינוי במעמדו של חוב הארנונה והיטל ההשבחה במסגרת הליכי פשיטת רגל

הרכב מורחב של 7 שופטים בראשות שופט בית המשפט העליון אשר גרוניס קבע במסגרת פסק דין תקדימי קביעות שונות לעניין מעמדם של חובות הארנונה והיטלי השבחה לאור פסיקות סותרות בנושא שניתנו על ידי ערכאות שיפוט נמוכות יותר. בהתייחס להיבט הקשור לדיני פשיטת רגל וחדלות פירעון קבע בית המשפט העליון כי לעירייה אין מעמד של נושה מובטח ביחס לחוב היטל ההשבחה מכיוון שחוב זה הנו חוב  כלפי הועדה מקומית לתכנון ובניה ולא כלפי העירייה. ביחס לחוב ארנונה וזאת לאור אחת  מהוראות פקודת המיסים ( גביה) לפיה "מס המגיע על מקרקעי הסרבן יהיה שעבוד ראשון על אותם מקרקעין". בית המשפט העליון קבע כי

קרא עוד

נכה קיבל הפטר מחוב מזונות

בית המשפט העליון פטר לאחרונה את מר קצקה יוסף , חייב בעל נכות בשיעור של 100% מחובו בסך של כ- 53,000 ש"ח למוסד לביטוח לאומי בגין חוב מזונות. בית המשפט העליון בחן את נסיבותיו המיוחדות של המקרה. החייב הנו אלמן  , המתגורר בדירת חלמיש ,התלוי בקצבת נכות זעומה של המוסד לביטוח לאומי. החוב הנו חוב  בתיק הוצאה לפועל שנפתח שנפתח  לפני כ- 30 שנים והחליט בנסיבותיו המיוחדות של המקרה לפטור את החייב מחוב המזונות. המדובר במקרה יחודי וספק רב אם יש בו להושיע את אוכלוסיית חייבי המזונות בכללותה. יחד עם זאת יתכן וניתן יהיה להסתמך על מקרה זה כתקדים במקרים

קרא עוד

30-12-13- עליה של 26% במספר צוי הכינוס שניתנו במסגרת בפשיטת רגל בשנת 2012

לפי נתוני משרד המשפטים ועל פי פרסומי הכונס הרשמי חלה עליה של 26% במספר צוי הכינוס שניתנו בשנת  2012 בהשוואה לשנת 2011 . בשנת 2012 ניתנו 9,589 צוי כינוס וזאת לעומת שנת 2011 שבה ניתנו 7,633 צוי כינוס . הגידול המשמעותי והמהיר במספר צוי הכינוס מעיד על הפופולוריות ההולכת וגוברת של הליכי פשיטת רגל , שכנראה מספקים מענה טוב יותר לחלק מאוכלוסיית חייבי הכספים במדינה. בהקשר זה יצוין כי בשנת 2009 נכנס לתוקף סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל המסמיך את רשם ההוצאה לפועל ליידע חייב שמבירור מצבו עולה כי תועלת לנושים בנקיטת הליכי הוצאה לפועל כי בדבר האפשרות לפתוח בהליכי

קרא עוד

בית המשפט דחה בקשה להכרזתו של זיל פלדמן כפושט רגל ע"י בנק דיסקונט

בקשתו של בנק דיסקונט להכרזתו של איל הנדל"ן כפושט רגל עקב חוב נטען ע"ס 138 מיליון שקלים נדחתה לאחרונה על ידי השופט אורנשטיין אשר קיבל את ההתנגדות שהוגשה ע"י פלדמן . דחית הבקשה להכרזתו של פלדמן כפושט רגל התבססה על כך שקיימות מחלוקות לעניין החוב הנטען אשר יש לבררן תחילה בבית המשפט ע"י הגשת תביעה רגילה כנגד זיל פלדמן שכן בירור העניין במסגרת הליכי פשיטת רגל בשלב הנוכחי תגרום לפלדמן לפגיעה בלתי מידתית.

קרא עוד

בטר פלייס על סף פשיטת רגל

על פי דיווחי ה- CNN חברת בטר פלייס נמצאת על סף פשיטת רגל והיא צפויה לפתוח בהליכי פשיטת רגל בימים הקרובים. על פי הסיקור הסיבות לכשלון החברה היא הערכה לא נכונה של עלויות הקמת התחנות להחלפת סוללות וכן הבחירה במודל של החלפת סוללות על פני שימוש בסוללות קבועות כפי שעושות חברות רכב אחרות המייצרות מכוניות חשמליות כדוגמאת טסלה.

קרא עוד

קודאק יוצאת מפשיטת רגל

קודאק אשר הגישה בחודש 1/12 בקשה לפשיטת רגל דיווחה לאחרונה כי היא הגיעה להסדר חוב עם הנושה המרכזי שלה ובעקבות ההסדר תפתח דרך חדשה לארגונה מחדש של החברה אשר הייתה בעבר מהמובילות בעולם הצילום. על פי ההסדר שהתגבש יומרו חובה של החברה לקרן פנסיה בריטית לנושה המכרזי במניות החברה. כמו כן סוכם ששתיי חטיבות בחברה ימכרו , מה שיאפשר לחברה להתאושש ולהשתקם .ההסדר שפורסם טעון אישורו של בית המשפט לפשיטות רגל הרלוונטי בארה"ב.

קרא עוד

התראת פשיטת רגל ליוסי מימן

בית המשפט המחוזי התיר לראש המוסד לשעבר שבתאי שביט להוציא ליוסי מימן התראת פשיטת רגל בגין חוב של יותר משני מיליון שקלים על בסיס פסק בוררות שקיבל תווקף של פסק דין לחובתו של יוסי מימן . זהותו של שבתאי כנושה אשר ביקש להוציא התראת פשיטת רגל נותר חסוי במשך תקופה מסוימת עד שהותרה לפרסום. השופטת שדנה בבקשה להוציא התראת פשיטת רגל ליוסי מימן היא ורדה אלשיך. הבקשה להוציא התראת פשיטת רגל נדונה בעקבות התנגדותו של מימן בטענה כי חלקו של החוב שולם, אך בסופו של דבר הגיעו מימן , יו"ר אמפל ושביט להסדר מחוץ לכותלי בית המשפט .

קרא עוד