4 מיתוסים בנושא הליך פשיטת רגל

טעויות

ישנם מיתוסים רבים הנוגעים להליך פשיטת הרגל , תוצאותיו ומשמעויותיו אשר לעיתים מטעים וגורמים לתפיסה שגויה של מהותו של הליך פשיטת הרגל ומאפייניו והשלכותיו.  במאמר זה נתייחס למספר מיתוסים נפוצים הנשמעים לעיתים קרובות.

פשיטת רגל זה כתם לכל החיים

זוהי טעות תפיסתית.

זה נכון שבמסגרת הליכי פשיטת רגל מוטלות על חייב הגבלות שונים כשביניהם הודעת הגבלה המדווחת לבנק ישראל . יחד עם זאת חשוב לזכור כי במצבים רבים חייבים,  ובעיקר חייבים שנפתחו נגדם תיקי הוצאה לפועל,  הוגבלו בתיקים פרטניים ודבר היותם מוגבלים דווח לבנק ישראל, כך שבהגיעם להליך פשיטת הרגל מוכרים הם כמוגבלים. לפיכך ה-"כתם" שמתייחסים אליו שהוא לרוב ההגבלה הבנקאית קיימת לעיתים קרובות גם ללא קשר להליך פשיטת הרגל.

למעשה מצבו של החייב, התייחסות החברה אליו וגורמים שונים בהקשר של חובותיו קיימים טרם הפתיחה בהליכי פשיטת רגל,  כך שפתיחת החייב בהליכי פשיטת רגל אינה משנה באופן מהותי ההסתכלות על החייב בהשוואה למצבו לפני כניסתו להליך פשיטת הרגל.

עוד יצויין כי במהלך ובתום הליך פשיטת הרגל ניתן  לבקש ואף לקבל הסרה של ההגבלות המוטלות על החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל, כך שההגבלות הקשורות כביכול לכתם המדובר הנן זמניות וחלות בתקופת הליך פשיטת הרגל.

הליך פשיטת רגל נמשך הרבה שנים

לא בהכרח נכון.

הליך פשיטת רגל יכול להמשך שנים רבות  והוא יכול להסתיים מהר,  והכל תלוי בנסיבותיו של כל מקרה,  וביכולותיו של החייב. לעתים ניתן לבקש ולקבל הפטר לאלתר מחובות מה שיכול להביא לסיום מהיר של הליך פשיטת הרגל . לעתים מצבת החובות להסדר הנה בהיקף שניתן להתמודד עמו בקלות באמצעות הסדר נושים או אף באמצעות התשלום השוטף ובאופן זה יכול שההליך יהיה קצר יותר.

לעתים כשמדובר בחייב בעל נכסים או חייב שהעביר נכסים אחרים או חייב שאינו מתנהל נכון בהליך פשיטת הרגל יכול שההליך יתארך לפרק זמן של שנים עד שיסתיים.

מכאן שכל מקרה צריך להיבחן לגופו של עניין לעניין פרק הזמן שעליו החייב להימצא בהליך פשיטת הרגל עד לקבלת הפטר מחובותיו.

בהליך פשיטת רגל אני  לא אצטרך לשלם את חובותיי

טעות מוחלטת.

במסגרת הליך פשיטת רגל נקבע צו תשלומים על ידי בית המשפט המגדיר את הסכום החודשי שעל החייב לשלם לקופת הכינוס ועל  חייב הנמצא  בפשיטת רגל לעמוד בו ולשלם אותו באופן סדיר ורציף . כמו כן במסגרת הליכי פשיטת הרגל  נבדקים נכסי החייב ויכולת המימוש שלהם לצורכי פירעון חובותיו של החייב וככל שישנם נכסים ברי מימוש יתכן והם ימומשו ויחולקו במסגרת ההליך לאחר הכרזת החייב כפושט רגל.

מכאן שברוב המוחלט של המקרים משלם חייב על חשבון חובותיו  באמצעות התשלומים החודשיים ובאמצעות נכסים הניתנים למימוש.

במסגרת הליך פשיטת רגל ימחקו  חובותיי

נכון באופן חלקי.

נכון הדבר כי במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן לבקש ולקבל הפטר , דהיינו פטור מחובות , ואולם לא כל החובות  הקיימים הנם חובות  ברי הפטר . משמעות הדבר היא שיש חובות  שלא ניתן להיפטר מהם. כך , למשל , חוב מזונות אינו  חוב בר הפטר ולא ניתן להיפטר ממנו במסגרת צו הפטר בהליך פשיטת רגל, גם קנסות הנם חובות שאין מהם הפטר.  משמעות הדבר היא כי גם לאחר סיום הליך פשיטת הרגל ילוו חובות אלו את החייב והוא יאלץ להתמודד עמם לאחר סיום ההליך.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?