איך מקבלים צו כינוס ?

הדרך לקבלת צו כינוס מתחילה בהגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל. לאחר הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל מקבל החייב צו כינוס הניתן על ידי בית המשפט. צו הכינוס הנו צו שיפוטי שנועד להגנת נכסי החייב והוא ניתן בשלב מוקדם בהליך פשיטת הרגל.  צו הכינוס  מכיל הוראות שונות המופנות הן  ביחס לחייב  , הן כלפי המנהל המיוחד, הן כלפי הנושים  והן כלפי צדדי ג'   להליך פשיטת הרגל. לצורך קבלת צו כינוס יש להגיש בקשה מסודרת מפורטת מנומקת הנתמכת באסמכתאות משפטיות בהתאם לנוסחי הכונס הרשמי למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל. הגשת הבקשה

קרא עוד

מה זה תכנית פירעון ?

תכנית פירעון הנה מונח חדש יחסים בעולם פשיטת הרגל. המונח בא לעולם במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל שהתוותה מתכונת עבודה חדשה לטיפול בתיקי פשיטת רגל. תכנית פירעון הנה סוג של תכנית כלכלית שמטרתה לאפשר לחייב שפנה להליכי פשיטת רגל לפרוע את חובותיו בחלקם או במלואם בהתאם לנסיבות ולזכות לאחר עמידתו בה להפטר מחובותיו. במסגרת הרפורמה בתחום פשיטת הרגל , מה שבטעות מכונה "החוק החדש" , נקבע לחייב דיון בבקשתו להכרזתו כפושט רגל תוך שהדיון שנקבע כולל דיון גם בשאלת ההפטר. בסמוך ולפני מועד הדיון על המנהל המיוחד להגיש במקרים המתאימים דוח מסכם לבית המשפט ובמסגרתו סוקר המנהל המיוחד את מצבו של

קרא עוד

דוח מסכם

דוח מסכם הנו דוח המוגש על ידי מנהל מיוחד במסגרת הליכי פשיטת רגל בתיקים המתנהלים על פי הרפורמה בתחום פשיטת  הרגל.  במסגרת הדוח המסכם סוקר המנהל המיוחד את כל הנתונים הרלוונטיים אודות החייב ומגבש המלצות בדבר המשך ההליכים בעניינו של החייב. הדוח המסכם כולל פרקים שונים ובכלל זה סקירה אודות מצבו האישי  של החייב, הכנסותיו והוצאותיו השוטפות , אופן התנהלותו בהליך פשיטת הרגל , אופן יצירת חובותיו ואם חובותיו נוצרו בתום לב, סקירה אודות חובותיו של החייב, החובות המוצהרים, החובות הנתבעים על ידי הנושים, והחובות המאושרים בהליך פשיטת הרגל, פירוט בדבר הנכסים של החייב, כושר השתכרותו,  וכן המלצה באשר להמשך

קרא עוד