גורלה של דירת מגורים בפשיטת רגל

גורלה של דירת המגורים בפשיטת רגל

 חייב בעל דירת מגורים המגורים המעוניין להסדיר את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת רגל מתלבט לעיתים אם לעשות כן ולפעול לפתיחה בהליכי פשיטת הרגל וזאת  לאור היותו בעל דירת מגורים ומכיוון שהוא חושש כי במסגרת הליכי פשיטת הרגל  תמומש דירת המגורים וכי הוא ובני משפחתו יוותרו ללא קורת גג. עם הכרזת החייב כפושט רגל ובהתאם לפקודת פשיטת הרגל נכסיו של החייב מוקנים לנאמן וניתנים לחלוקה בין נושיו. משמעות הדבר היא כי כל נכסיו של החייב לרבות דירת המגורים מוקנים לנאמן וניתנים למימוש על ידי מכירתם או בדרך אחרת. החוק מנסה לאזן בין זכויות החייב לזכויות הנושים לבין זכויות צד ג' ביחס

קרא עוד

רע"א 1056/11 – פלונית נגד כונס הנכסים הרשמי

מה קורה שנושה מבקש למגור דירת מגורים של בני זוג כשאחד מבני הזוג בלבד הנו החייב ? .  פסק דין זה דן בשאלת מעמדו של בן זוג ביחס לדירת מגורים המשותפת לו ולבן הזוג האחר אשר נתון בחובות ועומד מול דרישת נושה או נושים למימוש הדירה בעטיו של החוב במסגרת הליכי פשיטת רגל או ההוצאה לפועל. המדובר במקרה שבו ניתן פסק דין כנגד קבלן שחייב היה כספים  ואשר בעקבותיו נפתח תיק הוצאה לפועל ומונה כונס נכסים אשר הגיש תביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים לצורך מימוש הדירה וסילוק החוב. הדירה  המדוברת הייתה דירת מגורים שנרשמה על שם הקבלן ואשתו . אשת

קרא עוד