הרפורמה בפשיטת רגל

הרפורמה בתחום פשיטת הרגל

משרד המשפטים כינס דיון שולחן עגול שנראה כי מטרתו בין היתר לעדכן את מדיניות הכונס הרשמי בעניינים שונים הנוגעים להליכי פשיטת רגל. בין היתר , הוצע השינוי המרכזי  הבא: יקבעו לוחות זמנים לניהול הליכי פשיטת הרגל וזאת במטרה לקצר ולייעל את ההליכים לטובת הנושים  והחייבים כאחד. בתוך 18 חודשים מיום הגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל יחקר מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו הכלכלית לפרוע את חובותיו וכן יבדקו תביעות החוב שיוגשו . במהלך פרק זמן זה יציע המנהל המיוחד שימונה  תוכנית לפירעון לחובותיו של החייב שבסיומו יוכל החייב בהתקיים התנאים המתאימים גם לזכות בהפטר מחובותיו. המצב השורר כיום הוא כזה

קרא עוד