האם כל נכסי החייב נמכרים בפשיטת רגל ?

לא כל נכסי חייב הפונה להליכי פשיטת רגל ניתנים למימוש על פי חוק וישנם נכסים מוגנים שלא ניתן לממשם לטובת הנושים. החוק מגדיר סוגים מסוימים של רכוש שלא ניתנים למימוש  כנגד חייב בפשיטת רגל ובכלל זה צרכי האוכל של החייב ובני משפחתו לתקופה סבירה, בגדים , מצעים, כלי מטבח, כלי עבודה המשמשים את החייב לפרנסתו ( ששוויים אינו  עולה על הסכום שנקבע ) , חיות מחמד וכן תשמישי קדושה ואביזרים המשמשים נכה לצורכי נכותו. כן ישנם נכסים נוספים כגון כספי פיצוי בגין נזקי גוף ופנסיה המופקדת לקופת גמל למטרת קצבה הזוכים להגנת המחוקק וככלל אינם מוקנים לנאמן בפשיטת רגל. ביחס

קרא עוד