פש"ר 22310-05-11- בנק הפועלים בע"מ נגד גולן חדד ואח'- המחוזי – חיפה

פש"ר (חיפה) 22310-05-11 בנק הפועלים בע"מ נ ג ד 1. גולן חדד 2. הכונס הרשמי מחוז חיפה   בית המשפט המחוזי בחיפה [13.07.2011]     כב' השופט מנחם רניאל החלטה   לאחר שעיינתי בבקשת הנושה ובמסמכים המצורפים אליה, אני מחליט בזה כדלקמן:   א. ניתן צו כינוס לנכסי החייב. ב. הכונס הרשמי (להלן: הכונ"ר) מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב. ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונ"ר; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה. ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות: 1) להתייצב

קרא עוד
הליכי פשיטת רגל ושלביהם השונים

משמעותה של פשיטת רגל ומאפייניו של הליך פשיטת רגל טיפוסי

פשיטת רגל הנה סטטוס משפטי שמהותו  הכרה בכך שפושט רגל אינו יכול לפרוע את מלוא חובותיו לנושיו. הדרך שבה מתנהל הליך פשיטת הרגל טיפוס מבוססת  ונקבעת   על פי פקודת פשיטת הרגל המתווה למעשה את הכללים והפרוצדורות הנוגעות לניהול ההליך  והכרה  בחייב כפושט רגל תוך התייחסות למכלול החובות והזכויות של הנושים, החייב  וצדדי ג'  להליך פשיטת הרגל. מעשה פשיטת רגל עפ"י ההגדרה המשפטית חייב שעשה מעשה פשיטת רגל הנו חייב שביצע אחד מאלו : ביצע מתנת מרמה או העברת ו/או העדפת מרמה. בכוונה להתחמק מנושיו יצא את הארץ או נשאר בחו"ל או הוקיר את רגליו ממקום עסקו או מבית מגוריו

קרא עוד