צו מאסר בפשיטת רגל

חייבים רבים יודעים כי במסגרת הליכי הגבייה בתיקי הוצאה לפועל ניתן להוציא נגדם צו מאסר עקב אי תשלום ו/או עקב אי עמידה בהחלטות רשם ההוצאה לפועל וזאת על מנת לאכוף את גביית החוב הפסוק בתיק ההוצאה לפועל. ברם,  לא רבים יודעים כי גם חייב המצוי בהליך פשיטת רגל  וכן כל אדם אחר המפר את הוראת בית המשפט הדן בהליך פשיטת רגל  יכול להאסר במקרים מסוימים. סעיף 179 לפקודת פשיטת הרגל  מסמיך  את בית המשפט הדן בהליכי פשיטת רגל לאכוף הוראה , החלטה או צו שנתן  כלפי חייב , נאמן או כל אדם אחר באמצעות צו מאסר וזאת בנוסף לכל תרופה 

קרא עוד

הסתבכתי בחובות – מה עושים ?

לחייב שהתסבך בחובות קיימים למעשה 3 אפיקים שונים להסדרת חובותיו. פניה להליכי פשיטת רגל – במסגרת אפיק זה   על החייב שהסתבך בחובות  לפנות להליכי פשיטת רגל  . במסגרת הליכי פשיטת רגל מסדיר בית המשפט את חובות החייב באופן מרוכז תוך שהוא מאפשר לחייב להגיש בקשה להפטר מחובותיו. איחוד תיקים- חייב שנפתחו נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל נפרדים יכול לבקש כי תיקיו יאוחדו. במסגרת איחוד תיקים יחויב החייב לשלם תשלום קבוע לתיק האיחוד וזאת לטובת כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו . חשוב לזכור כי במסגרת איחוד תיקים לא ניתן להכליל חובות שאינם כלולים בתיקי הוצאה לפועל. הסדרת כל חוב בנפרד

קרא עוד

גרושי בפשיטת רגל ומגיע לי ממנו מזונות- מה עלי לעשות ?

גרושה או אישה שחייב בהליך פשיטת רגל חייב  לה  או לילדיה דמי מזונות מזונות  על פי פסק דין למזונות וזמן פרעונן  של דמי המזונות חל לאחר מועד הכינוס רשאית  לבקש מבית המשפט הדן בהליך  פשיטת רגל של החייב לקצוב לה מזונות מתוך הכנסותיו או נכסיו של פושט הרגל. לשם כך על מי שזכאי למזונות להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט , לצרף לבקשה אסמכתאות ולבקש כי בית המשפט יקצוב לו  את מזונותיו.

קרא עוד

אני בפשיטת רגל – איך ממלאים הדוח החודשי ?

הדוח החודשי שעל פושט רגל להגיש מוגש על גבי טופס מיוחד שבו מפרט החייב ב-2 טבלאות נפרדת  את מקורות ההכנסה שלו ואת מבנה ההוצאות שלו. בטבלאות ההוצאות וההכנסות מפרט החייב את הכנסותיו ואת הוצאותיו והוא תומך את הדוח במסמכים המוכיחים את ההכנסות וההוצאות. מומלץ לשמור עותקים של הדוחות המוגשים וכן לשלוח הדוחות בדואר רשום ולשמור בצד את  אישור המשלוח בדואר רשום. מומלץ לבדוק עם הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד אם ניתן להגיש דוח דו חודשי , במקום דוח חודשי, מה שעשוי להקל  על משימת הגשת הדוחות.  

קרא עוד

בשא 3294/94 – צפריר בריסק נ' עו"ד קובי בן איון ואח' – העליון -ירושלים

לתקציר פסק הדין בש"א 3294/09 צפריר בריסק, בפש"ר נ ג ד 1. עו"ד קובי בן איון 2. הכונס הרשמי בבית המשפט העליון בירושלים [15.9.2011] כבוד הרשמת דנה כהן-לקח בקשה להארכת מועד להגשת ערעור החלטה זו היא בקשה מחודשת להארכת מועד להגשת ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי מיום 28.2.2009. הבקשה המקורית להארכת מועד הוגשה ביום 19.4.2009 וההליך נותר תלוי ועומד מאז ועד עתה. בקשת האורכה אשר מונחת לפניי הוגשה ביום 11.5.2011. נוכח חלוף הזמן מאז הגשת הבקשה המקורית להארכת מועד ועד הגיענו הלום, אתייחס בקצרה לעיקרי העובדות ולהשתלשלות העניינים בהליך שבכותרת. לאחר מכן, יובאו טענות הצדדים כפי שנטענו הן בכתב

קרא עוד

תשלומים עיתיים | צו תשלומים | תשלומים חודשיים

תשלומים עיתיים  המכונים גם   תשלומים חודשיים , תשלומים דו חודשיים, ותשלומים תקופתים הם תשלומים לקופת הכונס הרשמי  הנקבעים על ידי בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל ביחס לכל חייב וחייב. תשלומים עתיים נקבעים בדרך כלל במסגרת צו הכינוס שניתן ועל חייב המעוניין להישאר בהליך פשיטת רגל לעמוד בביצועם ע"י תשלום חודשי, מסודר ועקבי של התשלומים העיתיים באמצעות שוברים מיוחדים שמנפיק הכונס הרשמי. תשלומים עיתיים ניתנים להפחתה בנסיבות המתאימות וזאת  באמצעות בקשה מתאימה המוגשת לבית המשפט.

קרא עוד

התראת פשיטת רגל

התראת פשיטת רגל הנה התראה הנשלח לחייב שבמסגרתה נדרש החייב לפרוע את חובו לנושה. ניתן לשלוח התראת פשיטת רגל בגין כל חוב לפי פסק דין חלוט או שטר חוב שבוצע בהוצאה לפועל והחייב לא הגיש התנגדות לביצועו. התראת פשיטת הרגל מנוסחת לפי הטופס שנקבע וככל שהחייב לא שעה לה , דהיינו לא מילא את הדרישות שבה,  בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ( לחייב המצוי בישראל ) או בתוך פרק זמן אחר לפי קביעת בית המשפט ( במידה וההתראה תומצא בחו"ל ) יכול הדבר להוות מעשה פשיטת רגל כמשמעותו בחוק.

קרא עוד

מנהל מיוחד

מנהל מיוחד הנו עורך דין שמתמנה מטעם הכונס הרשמי לצורך ביצוע תפקידים שונים במסגרת הליך פשיטת הרגל. מנהל המיוחד מתמנה מתוך מאגר מיוחד של עורכי דין אשר הורשו לשמש כמנהלים מיוחדים ומאגר זה  מנוהל על ידי הכונס הרשמי . המטרה  במינויו של מנהל מיוחד הנה כי המנהל המיוחד יסייע לכונס הרשמי בביצוע מטלות שונות הכרוכות בניהול הליך פשיטת הרגל אשר הכונס הרשמי אמון מכוח החוק  על ביצוען. בין היתר , במסגרת תפקידו , חוקר המנהל המיוחד את החייב בדבר מצבו הכלכלי וכן מגיש תסקיר מפורט  לבית המשפט שבמסגרתו מפרט הוא את נסיבות הסתבכותו הכלכלית של החייב, מידת תום הלב של

קרא עוד

פש"ר 22310-05-11- בנק הפועלים בע"מ נגד גולן חדד ואח'- המחוזי – חיפה

פש"ר (חיפה) 22310-05-11 בנק הפועלים בע"מ נ ג ד 1. גולן חדד 2. הכונס הרשמי מחוז חיפה   בית המשפט המחוזי בחיפה [13.07.2011]     כב' השופט מנחם רניאל החלטה   לאחר שעיינתי בבקשת הנושה ובמסמכים המצורפים אליה, אני מחליט בזה כדלקמן:   א. ניתן צו כינוס לנכסי החייב. ב. הכונס הרשמי (להלן: הכונ"ר) מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב. ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונ"ר; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה. ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות: 1) להתייצב

קרא עוד
הליכי פשיטת רגל ושלביהם השונים

משמעותה של פשיטת רגל ומאפייניו של הליך פשיטת רגל טיפוסי

פשיטת רגל הנה סטטוס משפטי שמהותו  הכרה בכך שפושט רגל אינו יכול לפרוע את מלוא חובותיו לנושיו. הדרך שבה מתנהל הליך פשיטת הרגל טיפוס מבוססת  ונקבעת   על פי פקודת פשיטת הרגל המתווה למעשה את הכללים והפרוצדורות הנוגעות לניהול ההליך  והכרה  בחייב כפושט רגל תוך התייחסות למכלול החובות והזכויות של הנושים, החייב  וצדדי ג'  להליך פשיטת הרגל. מעשה פשיטת רגל עפ"י ההגדרה המשפטית חייב שעשה מעשה פשיטת רגל הנו חייב שביצע אחד מאלו : ביצע מתנת מרמה או העברת ו/או העדפת מרמה. בכוונה להתחמק מנושיו יצא את הארץ או נשאר בחו"ל או הוקיר את רגליו ממקום עסקו או מבית מגוריו

קרא עוד

פש"ר 12958-10-10- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נגד חסן סגיר – המחוזי- חיפה

פש"ר (חיפה) 12958-10-10 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ ג ד 1. חסן סגיר 2. הכונס הרשמי מחוז חיפה בית המשפט המחוזי בחיפה [04.09.2011] כב' השופט מנחם רניאל בשם הכונ"ר – עו"ד גב' בתיה שחר בשם הנושה בנק מרכנתיל דיסקונט – עו"ד גב' קידר בשם המנהלת המיוחדת – עו"ד גב' שרית בוטנסקי פסק דין בהעדר הופעה מטעם החייב, ולאור מסקנות המנהלת המיוחדת בדבר קיום תועלת לנושים מהליך פשיטת הרגל, על פי הנכסים שברשותו, היקף השתכרותו וגובה החובות, אני מכריז על החייב פושט רגל. כל ההוראות שבצו הכינוס ימשיכו לחול על החייב. בשלב זה הגיע החייב, חסן סגייר: היה פקק, הגעתי ממג'ד

קרא עוד

מהם שוברי פשיטת רגל ?

שוברי פשיטת רגל ( שוברי הכונס הרשמי)  הנם שוברי תשלום שהיו מופקים בעבר על ידי הכונס הרשמי לחייבים ובאמצעותם  היו משלמים חייבים המצויים בהליכי פשיטת רגל את התשלומים החודשיים בהם חויבו במסגרת ההליך. השימוש בשוברי פשיטת בוטל וכיום על מנת לשלם אין צורך עוד בשוברי תשלום ויש להצטייד במספר התיק שנפתח על ידי הכונס הרשמי בלבד ולהגיע לסניפי בנק מזרחי טפחות או בנק הדואר כדי לשלם התשלומים.

קרא עוד

פשרה / הסדר נושים לפני צו כינוס

במסגרת פקודת פשיטת הרגל ולפי סעיף 19א' לפקודה וכל עוד לא ניתן צו כינוס  יכול חייב שחובותיו עולים על 26,354 ש"ח ( נכון ליום 9/1/12- הסכום מתעדכן מידי תקופה) להציע להסדיר את חובותיו במסגרת הסדר נושים  ובית המשפט רשאי יהיה לאשר את ההצעה ובלבד שיש בהצעה כדי להביא לפרעון של לפחות 30% מכל חובותיו אשר אינם בגדר חובות מובטחים. הליך זה מאפשר לחייב היכול ומוכן להעמיד את הסך המתאים כמפורט לעיל לטובת הסדר נושים להסדיר את חובותיו מבלי לנהל הליך פשיטת רגל מלא ולהיות כפוף להגבלות להתחייבויות החלות על החייב החל ממועד צו הכינוס ואילך. ככל שמוגשת הצעה להסדר נושים

קרא עוד

איך נראה צו כינוס ?

צו כינוס הנו צו הניתן במסגרת הליכי פשיטת הרגל ובמסגרתו קובע צו לכינוס נכסי החייב. בנוסף נוהג בית המשפט לתת הוראות נוספות ובין היתר : 1. בית המשפט קובע את צו התשלומים שעל החייב לעמוד בו . 2. בית המשפט ממנה מנהל מיוחד ככל שיש צורך בכך. 3. בית המשפט מעכב את יציאת החייב מן הארץ . 4. בית המשפט מטיל הגבלות על החייב. 5.בית המשפט מחייב את החייב להתייצב לחקירה בפני הכונס הרשמי /המנהל המיוחד. 6.בית המשפט מחייב את החייב בהגשת דוח תקופתי. 7. בית המשפט מטיל על החייב הגבלות שונות לפי פקודת פשיטת הרגל. דוגמא לנוסח צו כינוס

קרא עוד

אני לא יכול לעמוד בתשלומי פשיטת הרגל – מה לעשות ?

במידה ונקבע לך תשלום חודשי במסגרת הליך פשיטת הרגל ואינך יכול לעמוד בתשלום החודשי ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להפחתת התשלום החודשי. על מנת להפחית את התשלום החודשי יש לנמק את הצורך בהפחתת התשלום החודשי ובעיקר להציג ולהוכיח את הנסיבות שמקימות צורך להפחתה הנדרשת. הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד הם צדדים להליך ועמדתם לעניין הפחתת צו התשלומים מתבקשת במסגרת בירור הבקשה.

קרא עוד

קיבלתי צו כינוס – מה זה אומר ומה עלי לעשות ?

צו כינוס הנו צו הניתן במסגרת הליך פשיטת רגל ולרוב הוא כולל עיכוב הליכים כללי והוראות נוספות הניתנות על ידי בית המשפט במסגרתו. בין היתר , נקבע בצו מועד לדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל, ניתנות הוראות בדבר חיוב החייב בצו תשלומים ושיעור צו התשלומים , ניתנות הוראות בדבר חובת החייב בהגשת דוחות תקופתיים, ניתנות הוראות בדבר המצאת צו הכינוס לנושים השונים, בדבר הסרת עיקולים והעברת נכסים לקופת הכינוס , מינוי מנהל מיוחד וקביעת סמכויותיו,  וכן מוטלות ההגבלות השונות  הקבועות בפקודת פשיטת הרגל על החייב. במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום שיחול החל מחודש 9/19 שונתה הטרמינולוגיה, והמונח צו כינוס הוחלף

קרא עוד

ביטול עיקול – חשבון הבנק שלי מעוקל על ידי מספר נושים – איך להסיר העיקול ?

במצב שבו חשבון בנק מעוקל על ידי מספר נושים קיימים לרוב מספר צווי עיקול שהוטלו על הזכויות בחשבון על ידי נושים שונים במסגרת תיקי הוצאה לפועל שונים . לעיתים ישנם מעקלים נוספים כדוגמת רשויות המס נוספים שביצעו עיקול שלא דרך ההוצאה לפועל אלא על פי חוק ספציפי אחר המסמיך אותם לבצע עיקול. כדי להביא למצב של ביטול עיקול על זכויות בחשבון בנק יש להביא בחשבון את המצב המשפטי הספציפי בו מצוי החייב. במידה והחייב מצוי באיחוד תיקים הדרך לביטול העיקול הנה באמצעות הגשת בקשה מתאימה לביטול העיקול על חשבון הבנק במסגרת תיק האיחוד. במידה והחייב אינו מצוי באיחוד תיקים עליו

קרא עוד

המנהל המיוחד ביקש ממני להגיע לחקירה – מה עלי לעשות ?

המנהל המיוחד הנו בעל תפקיד במסגרת הליך פשיטת הרגל ויש לשתף איתו פעולה על מנת שהוא יוכל למלא את תפקידו. אם זומנת לחקירה עליך להתייצב לחקירה , להביא איתך את המסמכים שתתבקש להביא ולהיות ערוך לחקירה באשר למצבך הכלכלי ונסיבות יצירת חובותיך. מומלץ גם לעדכן את עורך דינך המטפל בהליך פשיטת הרגל  אודות החקירה ותוכנה וכן לבקש מהמנהל המיוחד העתק צילומי של פרוטוקול החקירה ככל שיערך פרוטוקול כזה.

קרא עוד

אני רוצה לצאת מהחובות – מה עלי לעשות ?

חייב הנאלץ להתמודד עם מספר רב של חובות ותיקים משפטיים שנפתחו נגדו צריך לשקול הסדרת חובותיו באמצעות אחד מתוך שלושת מסלולי הסדרת חוב שונים: הסדרת חובות פרטנית – במסגרת מסלול זה כל חוב וחוב מוסדר באופן פרטני על ידי החייב באמצעות משא ומתן נפרד עם כל אחד מנושיו. פשיטת רגל- במסגרת מסלול זה על החייב לפנות להליך  פשיטת רגל ובמסגרת הליך פשיטת הרגל   להסדיר באופן מרוכז את חובותיו תוך שהוא כפוף לפיקוח בית המשפט באשר להליך הסדרת החובות. איחוד תיקים- במסגרת מסלול זה פועל החייב לכך שכל תיקיו יאוחדו בהוצאה לפועל והחוב הכולל שלו לנושיו יוסדר במסגרת תיק האיחוד

קרא עוד

מהו דוח חודשי ( דוח תקופתי )

חייב המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל מחויב להגיש לכונס הרשמי ו/או למנהל המיוחד דוחות תקופתיים באשר למצב הכנסותיו והוצאותיו וזאת החל ממועד מתן צו הכינוס ואילך. הדוח החודשי הנו טופס מיוחד המכיל טבלה שבה מפרט החייב מצד אחד את מקורות ההכנסה שלו ( משכורת , קצבת ביטוח לאומי , גמלה ממשרד הביטחון  וכיו"ב) ומנגד את ההוצאות השוטפות שלו  ( הוצאות שכר דירה, ארנונה , חשמל , מים ועד בית גז , הוצאה חד פעמית  וכיו"ב). בטבלה שבדוח רושם החייב את הסכומים המתאימים ועליו לתמוך את הדוח ולצרף אליו מסמכים המעידים על ההכנסות וההוצאות . כשמדובר, למשל ,  בהכנסה משכר עבודה

קרא עוד
הפחתת תשלומים בפשיטת רגל

הפחתת צו תשלומים בפשיטת רגל

חייבים הנכנסים להליך פשיטת רגל מוצאים עצמם לעיתים במצב שבו התשלום החודשי שנקבע במסגרת הליך פשיטת הרגל ( המכונה צו תשלומים או תשלום עיתי ) גבוה מידי ואינו מאפשר להם לעמוד בו. לעתים , כבר בפתיחת ההליך ועם מתן צו הכינוס נקבע צו התשלומים ולעתים,כבר במועד שבו נקבע התשלום החודשי התשלום הנו גבוה מידי . ישנם מקרים שבהם  במהלך הליך פשיטת הרגל חל שינוי במצבו הכלכלי של החייב ועקב גידול בהוצאותיו  או ירידה בהכנסותיו  אין הוא מסוגל עוד לעמוד בצו התשלומים החודשי שנקבע. במצב זה רשאי החייב לבקש כי בית המשפט הדן בענייני פשיטת הרגל שלו יפחית את הסך החודשי

קרא עוד