תנאים לפשיטת רגל על ידי חייב

תנאים לפשיטת רגל

התנאים לפשיטת רגל על ידי חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל מוגדרים בחוק והם מהווים ומגדירים יחדיו את סף הכניסה להליך פשיטת הרגל. על מנת שחייב יוכל לבוא בשערי ההליך עליו לעמוד במספר תנאים מצטברים כפי שיפורט במאמר זה בהרחבה.

הגשת בקשה למתן צו כינוס וצו פשיטת רגל

יש צורך להגיש בקשה למתן צו פשיטת רגל וכינוס נכסי החייב. הבקשה צריכה להיות מפורטת ומנומקת ואליה יש לצרף מסמכים שונים כפי שיפורט מטה.

היקף חובות בסך כולל העולה על סך המינימום

היקף חובותיו של חייב המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל חייב לעלות על הסך המינימלי הכולל הקבוע בפקודת פשיטת הרגל העומד על 13,177 ( כ-17,500 ש"ח נכון לחודש 9/16 )ש"ח ומתעדכן עם השנים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן. מכאן שחייב שחובותיו נמוכים מסכום  זה בקשתו אינה עומדת בתנאי הסף לכניסה להליך , והוא צריך למצוא פתרון אחר להסדר חובותיו , הן על ידי הסדר נושים פרטני או על ידי איחוד תיקים מוגבל או לא מוגבל על פי חוק ההוצאה לפועל.

יצוין כי במניין היקף החובות יכולים להיכלל גם חובות שאינן חובות בתיקי הוצאה לפועל , כמו,  למשל, חובות הנובעים מתביעות שהוגשו בבית המשפט וטרם הסתיימו,חובות הנובעים מקנסות וחובות מס.

הגשת טפסים ומסמכים שונים כקבוע בחוק

על חייב המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל להגיש מסמכים או טפסים שונים כקבוע בחוק ובכלל זה בקשה למתן צו פשיטת רגל מנומקת , דין וחשבון אודות הכנסותיו והוצאותיו , כתב הסכמה למסירת מידע , תצהיר הסתבכות , תצהיר הסכמה לעיכוב יציאה מן הארץ ועוד.

ללא המסמכים הנ"ל במלואם או בחלקם לא ייתן הכונס הרשמי את אישורו, אישור שיש להגיש במצורף לבקשה לבית המשפט.

קבלת הסכמת הכונס הרשמי להגשת הבקשה למתו צו פשיטת רגל לבית המשפט

ככל שהחייב מבקש כי יינתן צו כינוס עליו לקבל את אישור הכונס הרשמי בכתב לעניין זה. הלכה למעשה על מנת לפתוח תיק פש"ר בבית המשפט יש צורך לצרף לבקשה את תגובת הכונס הרשמי . תגובת הכונס הרשמי כוללת לרובת את עמדתו המלאה של הכונ"ר לסוגיות הרלוונטיות להליך הפש"ר ובכלל זה לעניין צו התשלומים , חובותיו של החייב במסגרת ההליך ולעניין מינוי מנהל מיוחד.

לשלב הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב פושט רגל חשיבות רבה והשפעה על גורלו של הליך פשיטת רגל . הצגה נכונה ומושכלת של מצב הדברים על ידי חייב הפונה להליכי פשיטת רגל בשלב הגשת הבקשה יכולה למנוע שאלות , בעיות משפטיות, "תקלות" שעלולות לחבל בהליך.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?