תום הלב של חייב בהליכי פשיטת רגל

תום הלב של חייב בפשיטת רגל

לתום ליבו של החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל חשיבות רבה וכן משקל רב באשר לסיכויו של החייב להיכנס להליך , להיות בהליך ולקבל עם סיומו של ההליך את ההפטר.

על חייב הפונה להליך פשיטת רגל לבוא בכפיים נקיות לבית המשפט. עליו להיות חייב שאיתרע מזלו והסתבך בחובות בתום לב ולא די בכך , עליו לקיים את כל התחייבויותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל,  שכן אי קיום החיובים לכשעצמו יכול להוות חוסר תום לב.

משקלו של תום הלב בהליך פשיטת רגל

במסגרת פס"ד בנבנישטי נגד הכונס הרשמי הובהר כי אמנם להליכי פשיטת הרגל 2 מטרות מרכזיות : כינוס נכסי החייב וחלוקת לנושיו בדרך מהירה יעילה ושיויונית עד כמה שניתן וכן מתן האפשרות לחייב לפתוח דף חדש בחייו ללא חובות , ואולם במסגרת פסק דין זה הודגש והובהר כי ההגנה על אינטרס החייב כפופה לכך שהחייב נהג בתום לב.

ישנה פסיקה נרחבת הנוגעת לסוגיית תום הלב של חייב בהליכי פשיטת רגל ולנסיבות שבהם יקבע כי חייב היה חסר תום לב. במסגרת פסק דין "קירצמן נגד הכונס הרשמי " הובהר כי תום ליבו של חייב בהליכי פשיטת רגל הנו שיקול מרכזי בכל שלבי הליכי פשיטת הרגל ואין לתת לחייב שאינו תם לב להפיק תועלת מהליכי פשיטת הרגל.

עם השנים חל שינוי בהלכה והמשקל שיש לייחס תום ליבו של החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל הוסת מתחילת ההליך לשלבים מאוחרים יותר בהליך. נקבע כי לשאלת תום ליבו של חייב בהליך פשיטת רגל יש לייחס משקל מצומצם יותר בשלב הגשת הבקשה לפשיטת רגל  בהשוואה למשקל שיש ליחס לתום ליבו של החייב בשלב הכרזת החייב כפושט רגל ובשלב ההפטר.

יחד עם זאת במספר מקרים בעיקר במקרים קיצוניים של חוסר חוקיות או חוסר מוסריות ביצירת חובות המנוגדים לתקנת הציבור יכול ובקשה לפשיטת רגל תדחה כבר בשלב הגשת הבקשה מחמת חוסר תום לב מצד החייב.

חוסר תום לב אצל חייב מהווה אחת העילות המרכזיות  לביטול הליכי פשיטת רגל בעניינו של חייב בפשיטת רגל.

מקרים של חוסר תום לב

הימורים

ישנם בפסיקה מקרים ספציפיים שהוכרו כמקרים שבהם החייב חסר תום לב . כך , למשל , במסגרת פס"ד אשכנזי נקבע כי חייב שיצירת חובות באמצעות הימורים מהווה חוסר תום לב.

פושט רגל סדרתי

עוד נקבע במסגרת פסק הדין לינדה ולנסי נגד הכונס הרשמי כי לא יינתן סעד לפושט רגל סדרתי , דהיינו חייב השב ויוצר חובות ומבקש להנות  שוב ושוב מיתרונות הליך פשיטת הרגל,  התנהגות זו , כך הובהר,  הנה התנהגות  חסרת תום לב.

אי מיצוי פוטנציאל ההשתכרות

עוד מסתמן  על פי פסק דין אליהו נגד הכונס הרשמי כי אי מיצוי פוטנציאל ההשתכרות של חייב בפשיטת רגל יכול להצביע  במקרים המתאימים על חוסר תום לב. כך, למשל, אדם בעל השכלה וניסיון בתחום מבוקש בענף ההיי – טק אשר אשר במשך שנים נשאר בבית וחי מהבטחת הכנסה או מקצבה אחרת ללא הסבר מניח את הדעת עלול למצוא עצמו חשוף לביטול הליכי פשיטת הרגל בעניינו מחמת חוסר תום לב הנובע מאי מיצוי פוטנציאל ההשתכרות שלו.

אי קיום התחייבויות במסגרת הליכי פשיטת הרגל

מיותר לציין כי אי שיתוף פעולה במילוי התחייבויות חייב בהליכי פשיטת רגל  ובכלל זה , אי שיתוף פעולה עם הכונס הרשמי , אי הגשת דוחות חודשיים והימנעות מביצוע התשלום החודשי יכול להוות  לכשעצמו אינדיקציה לחוסר תום לב מצד החייב ולהביא לביטול הליכי פשיטת  הרגל.

חוסר תום לב ביצירת חוב מזונות

במסגרת פסק דין מור ביטל בית המשפט העליון הליכי פשיטת רגל של חייב היות וחוב המזונות נוצר על ידי החייב בחוסר תום לב.

אין ספק שעל חייב השוקל לפתוח בהליכי פשיטת רגל להתייחס בכובד ראש לסוגיית תום הלב וככל שהחליט לפתוח בהליכי פשיטת רגל להתנהל בחכמה ובאופן שלא יחשוף אותו לטענות של חוסר תום לב במילוי התחייבויותיו בהליך, שכן טענה של חוסר תום עלולה להיות בעכרו של החייב ולהביא לביטול הליכי פשיטת הרגל בעניינו ו/או לדחיית בקשתו להפטר ובכך לסכל את המטרה שלשמה פנה להליכי פשיטת רגל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?