אני מעוניין להסדיר את חובותיי – מהן האופציות העומדות לרשותי ?

באופן עקרוני קיימים 3  מסלולים משפטיים נפרדים  המאפשרים הסדרת חובות:

ניתן להסדיר כל חוב באופן פרטני כלפי  כל נושה  רלוונטי. במצב זה יש לנהל מו"מ פרטני מול כל נושה במטרה להגיע להסדר חוב.

 ניתן לבקש איחוד תיקים או כי רשם ההוצאה לפועל יכריז על החייב כחייב מוגבל באמצעים ומכוח ההכרזה יאחד את תיקיו של החייב. במסגרת איחוד תיקים נפתח תיק הוצל"פ  אחד המכונה, תיק איחוד שמטרתו לרכז ולנהל את הליכי הגבייה מן החייב באמצעות תיק האיחוד.

 ניתן לפתוח בהליכי פשיטת רגל ולהביא להסדרת החובות במסגרת הליכי פשיטת רגל, בין באמצעות ניהול הליך פשיטת הרגל עם תומו ובין על ידי הסדר נושים.

 אני מעוניין להסדיר את חובותיי וגם להיפטר מהם – מה עלי לעשות ?

לרוב , הדרך המעשית היעילה ביותר להיפטר מחובות הנה באמצעות הליכי פשיטת רגל.

במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן לבקש כי בית המשפט יתן צו הפטר , צו הפוטר את החייב מחובותיו ובאופן זה יכול החייב לפתוח דף חדש ולהתחיל לנהל חיים ללא חובות.

איך אני יכול לעכב את כל הליכי הגבייה המתנהלים נגדי ?

ניתן להגיע למצב של עיכוב הליכים באמצעות החלטה מפורשת המעכבת הליכים ואשר ניתנת במסגרת צו כינוס.

כשמדובר במספר חובות נפרדים שלא אוחדו או נכללו במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן להגיע למצב של עיכוב הליכים כללי על ידי פניה בכל תיק חוב לערכאה הרלוונטית בבקשה לעיכוב הליכים.

כשמדובר באיחוד תיקים או בהליכי פשיטת רגל עיכוב ההליכים ניתן במסגרת תיק האיחוד וכשמדובר בפשיטת רגל על ידי בית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל לרוב , במסגרת צו מיוחד  המכונה צו כינוס.

ישנם מספר תיקי הוצאה לפועל שנפתחו נגדי וחידוש רישיון הנהיגה שלי הוגבל – איך אני יכול לבטל את ההגבלה על חידוש הרישיון ?

אם תיקי ההוצאה לפועל  אוחדו ניתן לבקש את ביטול הגבלת רישיון  הנהיגה במסגרת תיק האיחוד ובמידה ולא יש להגיש בקשה לביטול ההגבלה על חידוש הרישיון בכל תיק הוצל"פ שבאמצעותו הוטלה הגבלה.

במידה והחייב מצוי בהליכי  פשיטת רגל ניתן לבצע ביטול הגבלת רישיון  באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט.  יש לפנות תחילה בבקשה לביטול ההגבלה על חידוש הרישיון לבית המשפט ולאחר מכן, ככל שבית המשפט יעתר לבקשה , יש לפנות בבקשות פרטניות לביטול ההגבלה במסגרת כל אחד מתיקי ההוצאה לפועל שבאמצעותם הוטלה ההגבלה.

ננקטים נגדי הליכי הוצאה לפועל כרגע ואני מעוניין להיכנס לפשיטת רגל ולעצור אותם-כמה זמן יקח עד שיעוכבו ההליכים נגדי?

הליכי גביה בהוצאה לפועל יעוכבו במועד מתן צו הכינוס. על מנת להגיע לשלב זה יש לעבור תחילה  את שלב בחינת הבקשה וקבלת עמדת הכונס הרשמי אשר יכול לארוך לעיתים מספר חודשים.

קבעו לי תשלום חודשי בפשיטת רגל ואני לא יכול לעמוד בתשלום   החודשי – מה עלי לעשות ?

הפחתת צו תשלומים ניתנת לביצוע באמצעות הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט. עליך להגיש בקשה להפחתת צו התשלומים לבית המשפט ולנמק את הסיבות להפחתת צו  התשלומים. כל עוד לא הופחת צו התשלומים עליך לבצע את התשלום כפי שהוא נקבע.

פתחתי בהליכי פשיטת רגל וגילתי לאחר מכן שישנו נושה נוסף שדורש ממני לשלם לו כסף אשר לא דיווחתי עליו במסגרת הליכי פשיטת הרגל – מה עלי לעשות ?

יש להגיש בקשה בבית המשפט  לצירופו של החוב במסגרת תיק פשיטת הרגל וככל שבית המשפט יעתר לבקשה יצורף החוב להליך פשיטת הרגל שנפתח.

אני גרושה והגרוש צריך לשלם לי מזונות – גיליתי שהגרוש שלי נכנס להליכי פשיטת רגל והפסיק לשלם לי מזונות – מה עלי לעשות כדי לקבל את המזונות החודשיים ?

יש לפנות לבית המשפט ולהגיש במסגרת תיק פשיטת הרגל בקשה מתאימה להקצבת מזונות .ככל שתתקבל הבקשה יקצוב בית המשפט את המזונות .

הגשתי בקשה לפשיטת רגל – האם בית המשפט יכול לסרב להכריז עלי כפושט רגל ?

בית המשפט רשאי שלא לקבל בקשה להכרזת חייב כפושט רגל במקרים מסוימים או להביא למצב של ביטול הליכי פשיטת רגל,  בין היתר , עקב ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל  וחוסר תום לב מצד החייב.