למה תכנית הפירעון של חבר שלי טובה / גרועה יותר משלי ?

אחת השאלות הנפוצות הנשאלות על ידי חייבים בהליך פשיטת רגל נוגעת לתכנית הפירעון המתגבשת על ידי המנהל המיוחד / הנאמן  במסגרת הליך פשיטת רגל,  ולשוני שבינה לבין תכניות פירעון של חייבים אחרים אשר הנם לעתים , חברים ובני משפחה שפנו גם הם להליך פשיטת רגל. חייב שהתגבשה לגביו תכנית פירעון שואל את עצמו מדוע תכנית הפירעון שלו שונה מתכנית הפירעון של אדם אחר שאותו הוא מכיר. הסבר קצר למי שאינו מכיר את המונח "תכנית פירעון" : תכנית פירעון הנה תכנית שמתגבשת במסגרת הליך לחייב בפשיטת רגל,  שלאחר ובכפוף ליישומה בפועל יזכה החייב לקבל הפטר מחובותיו. תכנית פירעון הנה לרוב תכנית תשלומים,  ובמסגרתה נקבע כי ככל שהחייב ישלם לקופת הכינוס / פשיטת הרגל מספר תשלומים מוגדר של סכום מוגדר ויעשיר את הקופה בסכום הכולל שנקבע הוא יקבל הפטר. לעתים תכנית הפירעון כוללת גם מימושי כספים או נכסים  או זכויות אחרות והכל בהתאם לנסיבות ולהיקף וסוג הנכסים של  החייב. לעתים ובמקרים נדירים יותר תכנית הפירעון כוללת גם כספים ותקבולים מביטולי הענקות / העברות מרמה. אין תכנית פירעון אחת דומה לאחרת. תכנית פירעון אמורה לקחת בחשבון את כל הנסיבות והנתונים הרלוונטיים למקרה המדובר , והיא אמורה להתאים לכושר הפירעון של החייב את חובותיו ולמצבו המשפטי. במסגרת תכניות פירעון מתייחסים למשתנים רבים ובכללם : גיל החייב, מצבו המשפחתי של החייב, אופן יצירת החובות, היקף החובות, התנהלותו במסגרת הליך פשיטת הרגל, הכנסתו בפועל , הכנסות התא המשפחתי  בפועל , פוטנציאל ההשתכרות שלו , הוצאותיו ההכרחיות והלא הכרחיות , מצבו הבריאותי והנפשי ולמעשה כמעט כל נתון כזה או אחר יכול להשפיע את היקף תכנית הפירעון. על המשתנים הנ"ל יש להוסיף משתנים שאינם תלויים בחייב אשר כוללים את המדיניות השיפוטית בתיק המתנהל,  שהיא בעיקר תפיסת העולם של השופט הדין בתיק ביחס להיקף הפירעון שמתאים לכל חייב בנסיבותיו ומידת המאמץ המוטל עליו לפרוע את חובותיו,   וכן אופיו וכישוריו של בעל התפקיד בתיק, ועמדת הכונס הרשמי ביחס לחייב הספציפי.

קרא עוד

האם ניתן לקבל פנקסי צ'קים בהליך פשיטת רגל ?

ככלל, חייב הפונה להליך פשיטת רגל כפוף להגבלות מגבלות שונות כקבוע בפקודת פשיטת הרגל. בין היתר, ההגבלות הקיימות מונעות  מהחייב מלעשות שימוש בפנקסי צ'קים,  ולכן הוא לא רשאי לקבל צ'קים לצורך שימוש שוטף בהיותו בהליך פשיטת רגל , ונאלץ להתנהל ולשלם בדרכים אחרות. במרבית המקרים , חייב שניתן נגדו צו כינוס רשאי לנהל חשבון בנק אחד ביתרת זכות , לבצע הוראות קבע , לקבל היתר לשימוש בכרטיס "דיירקט" ( כרטיס לחיוב מיידי ) וללא יכולת לעשות שימוש בפנקסי צ'קים, אך למרות שקיימות דרכים אחרות לבצע תשלום לא אחת , אין לחייב יכולת מעשית לשלם אלא באמצעות צ'קים. המקרה נפוץ שבו נתקלים חייבים בפשיטת רגל לעתים קרובות , המדגיש את הצורך בפנקס צ'קים , הנו  המקרה שבו נדרשים הם  על ידי בעל הדירה אותה הם שוכרים לשלם את דמי השכירות בעבור הדירה שבה הם מתגוררים באמצעות צ'קים ואז במצב זה , בהעדר יכולת לקבל ולתת צ'קים,  נתקלים החייבים בבעיה לא פשוטה, שכן ללא יכולת לשלם את דמי השכירות ולהבטיח את התחייבויותיהם במסגרת הסכם השכירות , תהפוך משימת השכרתה  של דירה לצורכי מגורים למשימה קשה מאוד , שעלולה לעלות לחייב בצמצום ניכר ל מבחר הדירות שהחייב יוכל לשכור ולא פעם , חייב המצוי בהליך פשיטת רגל , נאלץ להשכיר דירה יקרה, ולעתים דירה שאינה הולמת את  צרכיו , רק מכיוון שאין לו ברירה אחרת. ההיגיון מאחורי מתן היתר לקבלת פנקס צ'קים במצב זה הנו ברור . חייב שיקבל פנקס צ'קים,  שמטרתו השכרת דירה יוכל למצוא דירה להשכרה ביתר קלות  שכן מבחר הדירות יגדל,  וכך יוכל לחסוך כסף לטובתו ולטובת נושיו שכן הכנסתו הפנויה תגדל. נראה כי  שופטי פשיטת רגל מסוימים , במקרים המתאימים,  יסכימו להתיר לחייבים בהליך פשיטת רגל לקבל פנקס צ'קים לשימוש מוגבל למטרה מסוימת. לשם כך יש להציג בפני בית המשפט את המקרה ולהבהיר את חיוניות הצורך בפנקס צ'קים. בהקשר זה יש להדגיש שלא תמיד הבנק שבו מתנהל חשבונו של

קרא עוד

האם ניתן לקצר את הליכי פשיטת הרגל ?

ברוח הרפורמה בתחום פשיטת הרגל נוהגים בתי המשפט לקבוע דיונים בפשיטת רגל לחייבים בטווח זמן של כשנה וחצי ולעתים אף יותר ממועד צו הכינוס. לעתים קרובות נשאלת השאלה : האם ניתן לקצר את הליכי פשיטת הרגל על מנת לסיים את ההליך מוקדם יותר ? חייב המצוי בהליך פשיטת רגל אינו חייב להיות פסיבי והוא רשאי להציע בכל עת להציע הצעת פשרה להסדרת חובותיו לנושים, מה שמכונה בעגה המשפטית "הסדר נושים". הסדר נושים  מאפשר לחייב להציע לנושיו הצעה לפירעון החובות אשר ככל שתאושר ותבוצע תביא  את הליך פשיטת הרגל לסיומו ותאפשר לחייב להסדיר את חובותיו ולסיים את פרשת החובות. כדי לקיים הצעת חייב להסדר נושים יש צורך להביא את ההצעה בפני הנושים ולשם כך יש לזמן אסיפת נושים שאליה יוזמן גם החייב. ככל שהצעת החייב תאושר ברוב של נושים המחזיקים בערך תביעות של לפחות שלושה רבעים מכלל חובות החייב יראו את ההצעה כאילו אושרה על ידי הנושים וניתן יהיה להביאה לאישור בית המשפט. יוער כי במקרים מיוחדים ומנימוקים שירשמו רשאי בית המשפט לאשר את הצעת החייב אף אם ההצעה התקבלה על ידי נושים המחזיקים ברוב של יותר ממחצית ערך תביעות החוב, אך , כאמור , צריכים להיות נימוקים המצדיקים זאת. לעתים הגשת הצעה להסדר נושים הנה דרך יעילה ואפקטיבית לסיום מהיר ויעיל של הליך פשיטת הרגל , ואולם יש לקחת בחשבון שגם הליך של אישור הסדר נושים כרוך מטבעו בזמן היות והוא מצריך זימון אסיפת נושים ולאחר מכן, ככל שהאסיפה תאשר את הצעת החייב, יש צורך להביא את ההצעה לאישור בית המשפט. יחד עם זאת נראה שהצעה להסדר נושים המוגשת בשלב מוקדם יחסית של הליך פשיטת הרגל , במקרים המתאימים , עשויה לעתים לקצר את הליך פשיטת הרגל ולאפשר את סיום הליך פשיטת הרגל מהר יותר ואף לייתר את הצורך בהכרזת החייב פושט רגל. לסיום,  יוער כי לא תמיד נכון יהיה מבחינה פרקטית או אסטרטגית  להגיש הצעה להסדר נושים,  ולא בכל

קרא עוד

ביטלו לי את הליך פשיטת הרגל- מה יקרה לכסף ששילמתי לקופת הכינוס ?

הסנקציה המרכזית המוטלת במקרה בו חייב שפתח בהליך פשיטת רגל אינו עומד בהתחייבויותיו הנה ביטול הליכי פשיטת הרגל. לעתים ביטול ההליכים נעשה בתוך מספר חודשים ולעתים אף לאחר שנים, וזאת לרוב לאחר שבית המשפט התרה בחייב שאם לא יתקן את מחדליו יבוטלו הליכי פשיטת הרגל בעניינו. עד למועד הביטול מצטברים כספים בקופת פשיטת הרגל, חלקם נובע מתשלומי החייב וחלקם ממימושי כספים ונכסים של החייב שבוצעו טרם הביטול. לעתים קרובות נשאלת השאלה- מה קורה לכספים שהצטברו בקופת פשיטת הרגל במקרה בו מתבטלים הליכי פשיטת הרגל ? התשובה היא כי הכספים שהצטברו בקופת החייב משמשים לכיסוי הוצאות הליך פשיטת הרגל ובכלל זה,  לתשלום הוצאות המנהל המיוחד או הנאמן שמונה, תשלום שכר השגחה לכונס הרשמי,  והיתרה לאחר כיסוי ההוצאות משולמת לנושים שתביעות החוב שלהם אושרו ו/או לתיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב. המשמעות היא שכספים ששילם החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל יקוזזו כנגד הוצאות ההליך וחובותיו של החייב , ככל שתוותר יתרה לקיזוזם.

קרא עוד

איך מקבלים צו כינוס ?

הדרך לקבלת צו כינוס מתחילה בהגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל. לאחר הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל מקבל החייב צו כינוס הניתן על ידי בית המשפט. צו הכינוס הנו צו שיפוטי שנועד להגנת נכסי החייב והוא ניתן בשלב מוקדם בהליך פשיטת הרגל.  צו הכינוס  מכיל הוראות שונות המופנות הן  ביחס לחייב  , הן כלפי המנהל המיוחד, הן כלפי הנושים  והן כלפי צדדי ג'   להליך פשיטת הרגל. לצורך קבלת צו כינוס יש להגיש בקשה מסודרת מפורטת מנומקת הנתמכת באסמכתאות משפטיות בהתאם לנוסחי הכונס הרשמי למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל. הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב פושט רגל לבית המשפט מצריכה קבלת אישור מקדים של הכונס הרשמי  לבקשה . הכונס הרשמי בוחן את בקשת החייב , גובה האגרה הנדרשת בגין הבקשה לפשיטת רגל  ומגיש תגובה לבקשת החייב. ככלל רק לאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי לבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל יוציא בית המשפט תחת ידו צו כינוס . צו הכינוס כולל את ההוראות השונות הנוגעות להליך פשיטת רגל ולהסדרת עניינים שונים הרלוונטיים להליך. עם קבלת צו הכינוס חל עיכוב הליכים כללי כנגד החייב והמשמעות היא שלמעט במקרים חריגים נושיו של החייב לא יוכלו לנקוט נגדו בהליכים ללא אישור בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל, ובית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל לא יאשר נקיטת הליכים כנגד החייב אלא במקרים חריגים. במסגרת צו הכינוס ממנה בית המשפט בעל תפקיד המכונה מנהל מיוחד ומקנה לו סמכויות שונות. עוד במסגרת צו הכינוס קובע בית המשפט תשלום חודשי שעל החייב יהיה לשלם לקופת הכינוס במהלך תקופת היותו בהליך פשיטת הרגל. במסגרת צו הכינוס נוהג בית המשפט להורות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ולהסיר הגבלות שונות שהוטלו על החייב ובכלל זה  עיקולים על חשבון העו"ש של החייב ועל משכורת או קצבה המשמשת למחייתו. כן במסגרת צו הכינוס מוסרת ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה של החייב

קרא עוד

מה זה תכנית פירעון ?

תכנית פירעון הנה מונח חדש יחסים בעולם פשיטת הרגל. המונח בא לעולם במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל שהתוותה מתכונת עבודה חדשה לטיפול בתיקי פשיטת רגל. תכנית פירעון הנה סוג של תכנית כלכלית שמטרתה לאפשר לחייב שפנה להליכי פשיטת רגל לפרוע את חובותיו בחלקם או במלואם בהתאם לנסיבות ולזכות לאחר עמידתו בה להפטר מחובותיו. במסגרת הרפורמה בתחום פשיטת הרגל , מה שבטעות מכונה "החוק החדש" , נקבע לחייב דיון בבקשתו להכרזתו כפושט רגל תוך שהדיון שנקבע כולל דיון גם בשאלת ההפטר. בסמוך ולפני מועד הדיון על המנהל המיוחד להגיש במקרים המתאימים דוח מסכם לבית המשפט ובמסגרתו סוקר המנהל המיוחד את מצבו של החייב ומציע תכנית לפירעון חובותיו של החייב. על מנת לקבל הפטר על החייב לעמוד בתכנית הפירעון  ועם סיומה ועמידתו בה יזכה החייב להפטר מחובותיו. הרכיבים של תכנית פירעון כוללים במקרים רבים תכנית תשלומים חודשיים הנפרשת על פני תקופה המשתנה ממקרה למקרה. עמידתו של החייב בתכנית התשלומים צפויה להעשיר את קופת הכינוס בסכום כלשהו שיאפשר לנושים לקבל שיעור מסוים בכסף ( דיבידנד ) בגין חובו של החייב כלפיהם. ארכה של תכנית הפירעון וגובה התשלום החודשי משתנה ממקרה למקרה ותלוי בגורמים רבים ומשתנים , בין היתר, בגילו של החייב , מצבו הכלכלי, היקף נכסיו, הוצאותיו השוטפות, היקף החוב הכולל ומבנה החוב הכולל, אופן התנהלותו של החייב בהליך פשיטת הרגל ואף הנסיבות שבהן נוצרו חובותיו. לעתים תכנית פירעון כוללת גם מימוש נכסים של החייב . לדוגמא , חייב אשר הנו בעל זכויות בדירה עשוי לקבל תכנית פירעון הכוללת בתוכה רכיב כספי של פדיון זכויותיו בדירה במקרים המתאימים. לא ניתן להשוות בין תכנית פירעון אחת לאחרת מכיוון שכל תכנית פירעון מבוססת על הנתונים הייחודיים של אותו חייב. לא ניתן לכפות תכנית פירעון על חייב . יחד עם זאת חייב שאינו מסכים לתכנית פירעון עלול להיות מוכרז פושט רגל ולאחר הכרזתו למצוא עצמו ללא אופק ברור לסיום הליך פשיטת הרגל . חשוב להכיר בכך שתכנית

קרא עוד

אלו חובות לא נמחקים בפשיטת רגל ?

לא כל חובות החייב בהליך פשיטת רגל בהכרח נמחקים. ישנם סוגים של חובות שאינם נמחקים בהליך פשיטת הרגל. ראשית, חשוב להבין שהפטר מחובות מתייחס, אך ורק לחובות שנוצרו לאחר מועד צו הכינוס שניתן בהליך פשיטת הרגל , כך שחייב שבמסגרת הליך פשיטת הרגל יוצר חובות חדשים לא יכול לצפות שחובות אלו ימחקו. בנוסף,  ישנה רשימת מקרים לא סגורה שבהם יכול בית המשפט להחליט שלא לתת או  לתת בכפוף להסתייגויות  את ההפטר לחייב. המקרים הנפוצים יותר שבהם יכול בית המשפט להחליט שלא לתת לחייב הפטר  או לסייג אותו בתנאים הם אלו: החייב נהג בחוסר תום לב במטרה לנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה. החייב תרם בהתנהגות פזיזה, התנהגות פזרנית או בהימורים ליצירת חובותיו. החייב ביצע העדפת נושים במהלך 3 החודשים שלפני מועד מתן צו הכינוס. החייב לקח על עצמו התחייבויות כספיות שהיה לו יסוד סביר להניח שלא יוכל לעמוד בהן. על האמור לעיל יש להוסיף סוגים של חובות שמהם על פי פקודת פשיטת הרגל אין הפטר. החובות שמהם אין הפטר בהליך פשיטת רגל הם אלו: חוב שנוצר בגין התחייבות להימנע מביצוע עבירה או חוב קנס. חובות שנוצרו על ידי החייב במרמה או חובות שהחייב השיג עליהן ויתור במרמה. חבות לפי פסק דין למזונות למעט מה שמתוך חובות זו הורה בית המשפט במפורש שיש להוציא (על פי הפסיקה שהתפתחה בתחום דיני פשיטת הרגל במקרים חריגים יאות בית המשפט לתת הפטר גם מחוב המזונות)

קרא עוד

האם לפי "החוק החדש" החובות נמחקים לאחר 18 חודשים ?

השאלה אם חובות חייב בפשיטת רגל נמחקים לאחר 18 חודשים לפי "החוק החדש" נשאלת לעתים קרובות על ידי חייבים בפשיטת רגל והיא נובעת ממידע שגוי, חלקי  ולעתים מטעה שמופץ בנושא. דיני פשיטת הרגל מבוססים על פקודת פשיטת הרגל אשר הנו פקודה מנדטורית שעברה שינויים במהלך השנים ועקרונותיה הבסיסיים לא השתנו , ואולם בשנת 2013 בעקבות רפורמה בתחום פשיטת הרגל שיזם הכונס הרשמי נבנתה על ידו תכנית עבודה חדשה לקידום וטיפול בתיקי פשיטת הרגל שמטרותיה ,בין היתר, לייעל את הטיפול בתיקי פשיטת הרגל, לתחום ההליך בלוח זמנים ,  וכן לאפשר לחייב הפונה להליכי פשיטת רגל לקבל אופק ברור יותר לסיום ההליך בעניינו. במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל הומלץ כי לאחר 18 חודשים מיום צו הכינוס יקבע על ידי בית המשפט דיון בבקשתו של החייב בפשיטת רגל להכרתו כפושט רגל ובדיון ידונו השאלות הרלוונטיות השונות ובכלל זה אם יש מקום להכריז החייב פושט רגל ואם יש לתת לו הפטר ובאילו תנאים. יחד עם זאת וחשוב להדגיש זאת,  המציאות היומיומית בבתי המשפט  מראה כי לא תמיד הדיון נקבע דיון  בתוך פרק זמן של 18 חודשים מיום צו הכינוס,  ופרק זמן זה  יכול להתארך או להתקצר בהתאם לנסיבות ושיקול הדעת של בתי המשפט. כמו כן חשוב להבהיר כי לא תמיד מקבל החייב הפטר מחובותיו בדיון שנקבע , דהיינו החובות לא בהכרח נמחקים במועד הדיון שנקבע,  ואף סביר יותר שחייב בעל כושר השתכרות שלא מוצו נכסיו במסגרת הליך פשיטת רגל , ימשיך גם לאחר הדיון לשלם תשלומים , בין במסגרת תכנית פירעון שנקבע לו ובין שלא במסגרת תכנית פירעון בהתאם לנסיבות ורק לאחר מכן יזכה , אם בכלל , להפטר. האמירה שיש "חוק חדש"  ושחובות נמחקים לאחר 18 חודשים הנה אמירה שגויה ומטעה , יכול להיות שחלק מהחייבים בהליך פשיטת רגל אכן יזכו להפטר (ללא תנאים ) בדיון שיקבע וחובותיהם יימחקו , אך בהרבה מקרים  זה לא מה שצפוי לקרות בדיון שיקבע. לסיום,  יוער כי בימים

קרא עוד

מה יקרה בדיון בהליך פשיטת הרגל ?

במסגרת הליך פשיטת הרגל צפוי להתקיים דיון בעניינו של החייב בבית המשפט המחוזי , דיון שתוצאותיו לעתים אינן ברורות לחייב הפונה להליכי פשיטת רגל. השאלה הנשאלת על ידי רבים היא מה צפוי לקרות בדיון פשיטת הרגל. דיון במסגרת הליכי פשיטת רגל יכול להתפתח לכיוונים שונים בהתאם לנסיבות של כל מקרה , אך קיימות מספר תוצאות מרכזיות שיכולות להתפתח בדיון במסגרת הליך פשיטת הרגל . אלו הן התוצאות הנפוצות בעקבות  דיון במסגרת הליכי פשיטת רגל: ביטול הליכים במקרה הגרוע מבחינת החייב בית המשפט יבטל את הליכי פשיטת הרגל בעניינו מסיבות שונות  כמו הסיבות שלהלן : החייב יצר את חובותיו בחוסר תום לב החייב אינו עומד בתשלומים או מפגר בביצוע התשלומים החודשיים החייב לא הגיע לחקירה שזומן אליה על ידי המנהל המיוחד החייב לא שיתף פעולה עם המנהל המיוחד החייב לא המציא מסמכים שנדרש להמציא על ידי המנהל המיוחד או הכונס הרשמי או בית המשפט. החייב לא הגיש דוחות או הגיש דוחות באופן חלקי או הגיש דוחות סתמיים ללא אסמכתאות. הפטר חייב שיצר חובותיו בתום לב ועמד בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל יזכה בנסיבות המתאימות להפטר ( יש המכנים זאת "הפטר חלוט") מחובותיו כבר בדיון שיתקיים , המשמעות היא שבית המשפט יפטור אותו במעמד הדיון מחובותיו ללא תנאים מקדימים. הפטר במעמד הדיון אינו המקרה הנפוץ ונראה שמרבית החייבים נופלים לקטגוריות האחרות המפורטת כאן. הפטר מותנה במקרים המתאימים כשהחייב יצר חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב במסגרת הליך פשיטת הרגל עשוי הוא לזכות בהפטר מותנה אשר הנו הפטר המותנה בעמידתו בתכנית פירעון אשר הנה במהותה תכנית תשלומים ו/או מימוש נכסים ועם העמידה בה יזכה החייב להפטר חלוט. כיום בעידן הרפורמה בפשיטת רגל כל חייב העומד בהתחייבויותיו בהליך וישנה אפשרויות לבנות לו תכנית כזו זוכה לתכנית פירעון ואם תכנית הפירעון תאושר על ידי בית המשפט הוא יזכה לאופק ברור יותר באשר לאופן סיום ההליכים וקבלת הפטר. דחיית הדיון בבקשה לפשיטת רגל לעתים מסיבות שונות

קרא עוד

מה זה פשיטת רגל בהליך החדש ?

פשיטת רגל "בהליך החדש" הנו כנוי שהודבק למתכונת עבודה חדשה לניהול תיקי פשיטת רגל שהגה ויזם הכונס הרשמי על מנת להשיג יעדים שונים הנוגעים להליכי פשיטת רגל. עד לחודש 9/13 לערך התנהלו תיקי פשיטת הרגל בדרך שונה מהדרך שבה מתנהלים הם כיום. אופן ניהול תיקי פשיטת הרגל בדרך הישנה הביא לכך שחייבים רבים הוכרזו פושטי רגל מבלי שקיבלו הפטר תוך שהם עדיין בהליך שמתנהל תחת הגבלות, תחת פיקוח ותחת חובה לעמוד בתשלומים חודשיים כפי שנקבעו להם. כתוצאה מכך תיקי פשיטת הרגל הלכו ונערמו על המדפים מבלי שחייבים ידעו או הבינו מה צופן גורלם בהליך וכמה זמן הוא יימשך. במסגרת רפורמה שיזם הכונס הרשמי בתחום פשיטת הרגל,  בנה הוא תכנית עבודה חדשה המבוססת על שלבים שונים , לוחות זמנים מוגדרים ומסלולים משפטיים ברורים לסיום הליך פשיטת הרגל. מתכונת העבודה החדשה מאפשרת לחייב הפונה להליך פשיטת הרגל להבין כיצד צפוי ההליך להתנהל בעניינו , מה מצופה ממנו בהליך, וכיצד ומהו טווח הזמן הצפוי עד לסיומו של ההליך. ה- "הליך החדש" לפשיטת רגל אינו אפוא באמת הליך חדש. זהו אותו הליך עתיק יומין המבוסס על דיני פשיטת הרגל הקיימים , ברם מתכונת העבודה לניהול תיקי פשיטת רגל הנה מתכונת חדשה,  המאפשרת לחייב הפונה להליכי  פשיטת רגל כיום לצפות את נקודת הסיום שלו. מתכונת העבודה החדשה מעודדת חייבים לעשות מאמץ לפרוע את חובותיהם במסגרת הליך פשיטת הרגל, ומתמרצת אותם לעשות זאת על ידי מתן הפטר לחייב שעמד בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל ואשר יצר את חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב בהליך. בכך מאפשרת מתכונת העבודה החדשה לחייבים הראויים לכך,   לפתוח דף חדש ללא חובות בתוך פרק זמן ברור ובכך נותנת לו אופק ודרך לתכנן את עתידו לאחר שיימחקו חובותיו. גם הנושים נהנים ממתכונת העבודה החדשה , שכן מתכונת העבודה החדשה ( או "ההליך החדש" כפי שמכנים אותו) מגדירה ומתחמת בזמן את הליך פשיטת הרגל וכך ברור יותר לנושה מתי יזכה כי חובו יפרע.

קרא עוד

קיבלתי צו כינוס – מה יקרה לכספים שעוקלו בהוצאה לפועל ?

צו כינוס הנו צו המוטל על ידי בית המשפט לפשיטת רגל בתחילת הליך פשיטת הרגל במטרה להגן על נכסי החייב. לעתים במועד מתן צו הכינוס מצויים כספים שעוקלו בהוצאה לפועל במסגרת תיק או תיקי הוצאה לפועל ספציפיים והשאלה הנשאלת היא מה קורה לכספים שבהוצאה לפועל. קיימות 2 אפשרויות מרכזיות , האחת שהכספים שייכים לנושה שביצע העיקול בהוצאה לפועל והשנייה , שהכספים מוקנים לנאמן במסגרת הליך פשיטת הרגל. ככל שצו הכינוס מוטל לאחר השלמת פעולת העיקול על ידי הנושה ולפני שנודע לנושה שהחייב פתח בהליכי פשיטת רגל או עשה מעשה פשיטת רגל  הכספים המעוקלים מוקנים לנושה . מאידך , אם פעולה העיקול טרם הושלמה במועד מתן צו הכינוס הכספים מוקנים לנאמן בפשיטת רגל. השלמת פעולה העיקול במצב זה משמעה מתן צו למימוש הסכום המעוקל.

קרא עוד

קיבלתי הפטר ועכשיו פונים לערב – מה עושים ?

הליך פשיטת רגל שמסתיים באופן חיובי עבור חייב הנו הליך שבמסגרתו זכה אותו חייב לקבל הפטר שמשמעותו מחיקת חובותיו. לא אחת נוצר מצב שבו חייב שקיבל הפטר  חש שפרק החובות מאחוריו , אך מגלה שנושה פלוני החל לנקוט בהליכי גבייה נגד ערב לאותו חוב  או חידש את ההליכים נגדו. במקרים רבים הערב לאותו חוב הוא בן או בני משפחה או חברים ואותו חייב חש בחוסר נוחות ואף בושה שפונים לערב שעה שמבחינתו הוא קיבל הפטר וחובו נמחק. ישנה תפיסה מוטעת בקרוב רבים כי ברגע שחייב קיבל הפטר החוב שממנו קיבל הפטר מתבטל ועובר מן העולם וכי על הנושה לשכוח את החוב ולוותר עליו לחלוטין. לא כך הם פני הדברים,  צו ההפטר הנו צו הפוטר אדם ספציפי ,דהיינו החייב עצמו , מהחוב ולא אנשים אחרים. צו ההפטר הנו אישי במהותו ואין בו כדי לבטל את החוב בכל מובן ובכל דרך שהיא. אם החוב המדובר הנו חוב שחייבים בו החייב ואחרים או שמדובר בחוב שיש לו ערב המחויב לערוב להתחייבויותיו של החייב,  אותו ערב או אחרים שחייבים בחוב המדובר אינם פטורים מן החוב והנושה רשאי לפנות אליהם על מנת לגבות את החוב. במצב זה אין מנוס מהסדרת החוב על ידי הערב או אותו אדם שחייב ביחד עם החייב בפשיטת רגל באותו חוב,  ולשם כך יש לפנות ולהסדיר את החוב באמצעות ההוצאה לפועל או במסגרת אחרת. חשוב לציין כי כל סכום כסף שאותו קיבל הנושה מהחייב בפשיטת רגל במסגרת הליך פשיטת הרגל הוא סכום שיש לקזז מהחוב והדבר תקף גם ביחסים בין הנושה לבין הערב / ערבים או אחרים שחייבים באותו חוב , שכן אחרת ייווצר מצב שאותו נושה מבצע גבייה כפולה ומתעשר שלא כדין.

קרא עוד

הדוח המסכם של המנהל המיוחד- האם הוא חשוב ומה משמעויותיו ?

בחודש 9/13 בעקבות הרפורמה בתחום פשיטת הרגל התווה הכונס הרשמי מתכונת עבודה חדשה לטיפול וקידום תיקי פשיטת רגל. כחלק מהליך פשיטת הרגל במתכונתו החדשה על המנהל המיוחד להגיש לקראת הדיון שנקבע בעניינו של החייב דוח מסכם אודות החייב. הדוח המסכם כשמו כן הוא, זהו דוח הסוקר את ההיבטים הרלוונטיים שקשורים בחייב ובחובותיו ומטרתו להציג בפני בית המשפט תמונה כללית ותמציתית אודות החייב, עברו, התנהלותו לפני הפתיחה בהליכי פשיטת הרגל ובמסגרת  הליכי פשיטת הרגל  וכן ביחס למצבו הכלכלי הנוכחי לרבות הכנסותיו בפועל, כושר ההשתכרות שלו , יכולתו לפרוע את חובותיו ומצב נכסיו. במסגרת הדוח המסכם מגבש המנהל המיוחד עמדה והמלצות בדבר מעמדו וגורלו של החייב. המלצות המנהל המיוחד ניתנות לסיווג ל-4 קטגוריות שונות שיפורטו מטה: הפטר לאלתר המנהל המיוחד עשוי להמליץ לתת לחייב הפטר לאלתר אם נסיבותיו הן כאלו שמחד, הוא יצר את חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב במסגרת ההליך ומנגד,  המשך החזקתו בהליך פשיטת הרגל לא תניב תועלת לנושיו. הפטר מותנה בעמידת החייב בתכנית פירעון המנהל המיוחד עשוי להמליץ לתת לחייב הפטר המותנה בעמידתו בתכנית פירעון והמלצה זו תינתן לרוב כשמחד,  החייב יצר את חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל , אך מנגד, לחייב כושר פירעון המצדיק קביעת תכנית תשלומים  ( או תנאים כספיים אחרים ) להעשרת קופת הנושים , כך  שעם עמידת החייב בה יזכה לקבל הפטר . לרוב תכנית הפירעון כוללת סנקציות הנובעות מאי עמידת החייב בה וכן הקלות הדרגתיות על חייב שעומד בתכנית שנקבעה. הכרזת החייב כפושט רגל ללא דיון בשאלת  ההפטר המנהל המיוחד ימליץ להכריז על חייב כפושט רגל ללא הפטר כשהמקרה אינו בשל למתן הפטר ולרוב,  כשיש צורך להמשיך ולבחון את החייב ואת אופן התנהלותו בעבר או בעתיד על מנת לגבש ההמלצות המתאימות ביחס להמשך ההליך. ביטול הליכי פשיטת הרגל המנהל המיוחד ימליץ על ביטול הליכי פשיטת רגל במצבים מסוימים ובין היתר,  כשמתגבשת המסקנה שהחייב יצר את חובותיו בחוסר תום לב, כשהוא התנהל

קרא עוד

אני בפשיטת רגל וחלק מהחובות הרשומים שולמו – מה עושים עם זה ?

לא אחת חייבים שפונים להליך פשיטת רגל טוענים שהחובות שלהם כפי שהם רשומים בהוצאה לפועל אינם משקפים את המצב האמיתי מכיוון שחוב כזה או אחר נפרע על ידי החייב או חייבים אחרים או על ידי ערבים לאותם חובות, אך הדבר לא עודכן בתיק ההוצאה לפועל. נשאלת השאלה האם יש לזה משמעות בהליך פשיטת רגל מבחינת החייב או שמא ממילא החייב פונה להסדר חוב וממילא יש סיכוי סביר שיקבל הפטר מחובותיו כך שאין זה משנה אם מצבת חובותיו כפי שהיא עולה מתוך הרישומים משקפת נכונה את החוב הכולל או לא. התשובה משתנה ותלויה בגורמים שונים . בין היתר  בהיקף טענת הפירעון של חוב כזה או אחר וכן בסוג החוב המדובר. כך ,למשל , כשמדובר בחוב בדין קדימה עשויה לעתים הפחתת החוב לשפר את מצבו של החייב ולאפשר לו לקבל הפטר בתנאים נוחים יותר שכן צמצום החוב בדין קדימה עשוי לשפר את מצבם של הנושים בעלי חוב בדין רגיל. כן  כשמדובר בחוב גדול שחלקו הארי נפרע יכול הדבר לשנות את תמונת החוב הכוללת  של החייב ולאפשר לו להסדיר את חובותיו , בין על ידי הסדר נושים ובין בהפטר בתנאים טובים יותר. הדרך לטעון את טענת הפירעון הנה על ידי התייחסות לתביעות החוב המוגשות בעיתוי הנכון .

קרא עוד

עיכוב הליכים בפשיטת רגל תוך 24 שעות – האם יש דבר כזה ?

"אני רוצה עיכוב הליכים תוך 24 שעות – שמעתי שזה אפשרי " . משפט זה ומשפטים דומים נשמעים לא אחת מפי חייבים שניזונים ממידע שגוי /חלקי /מוטעה / מסולף שגורם להם להאמין כי ברגע שבו רגלם תדרוך  במשרד עורך הדין והם יפתחו תיק אצל עורך הדין  יום למחרת כל ההליכים נגדם יעוכבו . ננתח לרגע את הדברים על מנת להבין אם באמת ניתן לעכב הליכים בתוך "24 שעות" . הגורם המוסמך לעכב הליכים הוא שופט בית משפט או רשם הוצאה לפועל ועל כך אין חולק. על מנת לעכב הליכים צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים ומשמעות הדבר שיש לפנות ולבקש   כי שופט או רשם הוצאה לפועל יעכב את ההליכים כנגד אותו החייב. נניח כי עורך הדין המטפל בעניינו של החייב זריז מאין כמוהו והוא מסוגל להכין את הבקשות והמסמכים המתאימים ולהגישם  "בתוך 24 שעות". נניח כי גם החייב הוא זריז מאוד, והוא מסוגל להמציא את כל המסמכים הנחוצים להגשת הבקשה , בין שהם ברשותו ובין שיש לקבלם ממוסדות כאלו ואחרים, וזאת "בתוך 24 שעות" . מטבע הדברים יכול שבקשה זו תענה בחיוב או בשלילה ומטבע הדברים אף אחד לא מבטיח כי ברגע שבו תנחת בקשת החייב על שולחנו של הרשם / השופט המטפל יעזוב הוא את כל ענייניו האחרים, יתפנה מעיסוקיו הרבים וידאג שבתוך "24 שעות " ולא יותר יעוכבו כל ההליכים ביחס לחובותיו של אותו חייב שמתנהלים נגדו הליכים מזה חודשים או שנים. אכן לרשם ההוצאה לפועל ולשופט בית המשפט לפשיטת רגל יש סמכות להשהות הליכי הוצאה לפועל כנגד חייב המעוניין לפנות להליכי פשיטת רגל , אולם יש לו שיקול דעת אם לעשות כן אם לאו והוא לא מוגבל למתן החלטה בעניין "בתוך 24 שעות". יתכן והוא יפנה את הבקשה לתגובת הצד שכנגד  ויתכן ויבקש הוא הבהרות מאותו חייב כשבינתיים הזמן חולף. חייב שיש לו 25 תיקי הוצאה לפועל פתוחים צריך להגיש 25 בקשות שונות ב-25 תיקי הוצאה לפועל שונים

קרא עוד

הפטר תוך 18 חודשים – האם זה אפשרי ?

לא אחת מתקבלות פניות של חייבים שאמרו להם ש- "היום מקבלים הפטר תוך 18 חודשים"  והם בטוחים לחלוטין שאם יפתחו בהליכי פשיטת רגל בתוך שנה וחצי בדיוק הם יהיו ללא חובות ובאותו מצב בדיוק כפי שהיו לפני שהסתבכו בחובות. אינפורמציה חלקית ומטעה פזורה בקרב הציבור,  והיא נעוצה בהבטחות שווא  ובחוסר הבנה של השינויים שחלו בשנים האחרונות בתחום פשיטת הרגל בעקבות הרפורמה בפשיטת רגל כפי שהתווה אותה הכונס הרשמי. על מנת להבין כיצד צפוי להתנהל הליך פשיטת רגל בעידן הרפורמה יש להתעמק בפרטי מתכונת העבודה החדשה ומשמעותם של השלבים השונים של הליך פשיטת הרגל על בסיס הרפורמה. לעתים,  במקרים המתאימים , ניתן לקבל הפטר ללא תנאים כבר במעמד הדיון בבקשה החייב לפשיטת רגל הקבוע למועד של כ- 18 חודשים לערך מפתיחת ההליך , אך יודגש כי לא תמיד זה המצב. במסגרת הליך פשיטת הרגל מתייחסים לפוטנציאל ההשתכרות של החייב כאל נכס בעל ערך כלכלי. חייב שפוטנציאל ההשתכרות שלו הוא כזה שאם יפיק הכנסה הוא יכול להעשיר את קופת פשיטת הרגל לתועלת נושיו ובכך ישפר את שיעור גביית החוב הכולל צפוי  ובהנחה שלא נמצא חוסר תום לב ביחס אליו צפוי , במקרה הטוב, לקבל הפטר המותנה בתכנית פירעון אשר הנה במהותה  תכנית תשלומים  שלעתים נפרשת על פני מספר שנים שאם יעמוד בה החייב הוא יזכה להפטר הסופי המיוחל. מנגד ,חייב שהתברר כי יצר את חובותיו בחוסר תום לב או התנהל בחוסר תום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל עלול למצוא עצמו במעמד הדיון שיתקיים בתוך כ-18 ממועד פתיחת הליכי פשיטת הרגל בפני ביטול הליכי פשיטת הרגל. לסיום  ולסיכום ניתן לומר שבתוך כ- 18 חודשים ניתן לקבל הפטר מותנה או לא מותנה או במקרה הפחות טוב,  ביטול הליכי פשיטת רגל, וזאת בהתאם למצב ובהתחשב בנסיבותיו של כל מקרה. הרפורמה בפשיטת רגל אמנם הקלה על חייבים בפשיטת רגל ובנתה אופק ברור יותר לסיום הליך פשיטת הרגל לחייב , אך נקודת הסיום המדויקת בהליך אינה ידועה והיא

קרא עוד

שמעתי שניתן לקבל הפטר בהוצאה לפועל – האם זה נכון ?

כן , לאחרונה בוצע תיקון לחוק ההוצאה לפועל המסמיך רשמים בהוראת שעה לתת הפטר לחייבי הוצאה לפועל בתנאים מסוימים העונים לקריטריונים מסוימים בדומה לצו הפטר הניתן במסגרת הליכי פשיטת רגל. לא כל חייב מתאים להליך של הפטר בהוצאה לפועל . חייבי הוצאה לפועל המעוניינים לבקש הפטר צריכים להיות כאלו שהוכרזו חייבים מוגבלים באמצעים ושהיו חייבים מוגבלים באמצעים לפחות במהלך ה- 4 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה. ישנם תנאים נוספים לכניסה למסלול הפטר בהוצאה לפועל כמו עמידה בצו התשלומים שנקבע, היקף  חובות שאינו עולה על 800,000 , העדר נכסים ועוד. מידע נוסף בנושא הפטר לחייבים בהוצאה לפועל ניתן למצוא במאמר:  הפטר לחייבים בהוצאה לפועל – כיצד זה עובד ?

קרא עוד
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר לחייבים בהוצאה לפועל – איך זה עובד ?

ביום 6/9/15 נכנס לתוקפו תיקון לחוק ההוצאה לפועל המסמך רשמי הוצאה לפועל למחוק חובות לחייבי הוצאה לפועל על ידי מתן הפטר. החידוש הנובע מהתיקון לחוק הוא שהוא פותח פתח לחייבי הוצאה לפועל המאפשר להם להגיע למצב שבו נמחקים חובותיהם בהוצאה לפועל ומשמעות הדבר שהחוק פוטר אותם מיתרת החוב שטרם פרעו. התיקון לחוק מקל  על חייבים שהיקף חובותיהם נמוך יחסית ואשר אין להם נכסים ברי מימוש להיפטר מחובותיהם במסגרת מסלול הפטר אשר הוגדר במסגרת התיקון לחוק. יחד עם זאת מסלול ההפטר אינו בהכרח מסלול מהיר ופשוט והוא דומה במידת מסוימת למסלול הפטר הידוע במסגרת הליכי פשיטת רגל. מסלול הפטר על פי התיקון לחוק אינו מתאים לחייבים שיש להם נכסים , לחייבים שכלל חובותיהם עולה על 800,000 ש"ח  ולחייבים שלא הוכרזו חייבים מוגבלים באמצעים. הפטר על פי התיקון לחוק ההוצאה לפועל לא יינתן במקרים המסייגים מתן הפטר ונושי החייב רשאים להתנגד לבקשת החייב להפטר. חובות שאינם ברי הפטר ראשית חשוב לציין שישנם חובות שלא ניתן לקבל מהם הפטר ובכלל זה חוב מזונות , קנסות, חוב משכנתא וחוב שהוא נזק בלתי קצוב. התנאים להפטר חייב המבקש לקבל הפטר מחובותיו חייב לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: 1. החייב הוא חייב מוגבל באמצעים המבקש צריך להיות חייב שהוכרז חייב מוגבל באמצעים ואשר היה חייב מוגבל באמצעים ב- 4 השנים שקדמו למועד הגשת בקשתו למתן הפטר. 2. חובות החייב אינם עולים על 800,000 ש"ח במועד שבו הוגשה בקשת החייב למתן הפטר כלל חובותיו כולל החובות שאינם ברי הפטר אינו עולה על סך כולל של 800,000 ש"ח . 3. אין לחייב נכסים אין לחייב נכסים בעלי ערך  כמו דירה , רכב וכיוצא בזה .   משכורת או סוג אחר של הכנסה לה הוא זכאי החייב כמו, למשל, קצבת ביטוח לאומי , קצבת משרד הביטחון וכיוצא בזה אינם נחשבים כנכסים לצורך עניין זה. 4. החייב עומד בצו התשלומים שנקבע לו החייב משלם באופן סדיר את התשלומים כפי שנקבעו על ידי רשם ההוצאה

קרא עוד

המנהל המיוחד אישר תביעת חוב ויש לי הסתייגויות מהקביעה שלו – מה ניתן לעשות ?

במסגרת הליכי פשיטת רגל על המנהל המיוחד לבדוק , בשלב המתאים שלך ההליך, את תביעות החוב שהגישו נושיו של החייב כנגד החייב ולהכריע באותן תביעות חוב. המנהל המיוחד יכול לאשר תביעת חוב במלואה , באופן חלקי ואף לדחות אותה לגמרי. להכרעות המנהל המיוחד בתביעות החוב השפעה לא מבוטלת , הן על מעמדו ומצבו של החייב,  והן על מצבו של הנושה שתביעתו הוכרעה,  ולעתים החייב , הנושה או הצדדים יחדיו אינם מרוצים מהכרעת המנהל המיוחד בתביעת החוב. נשאלת השאלה – כיצד ניתן להתמודד עם הכרעת המנהל המיוחד בתביעת חוב ? . האם הכרעתו מהווה "סוף פסוק" או שמא ניתן לשנותה ? הן הנושה והן החייב יכולים להביא לכך שהכרעת המנהל המיוחד בתביעת חוב תיבחן מחדש. לנושה עומדת זכות ערעור על הכרעת המנהל המיוחד לפי תקנה  96 לתקנות פשיטת הרגל בתוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה לאותו נושה. הערעור הנו לבית המשפט המחוזי הדן בהליך פשיטת הרגל. גם החייב רשאי להביא את הכרעת המנהל המיוחד לבחינה מחודשת וזאת מכוח סמכותו הכללית של בית המשפט לבחון כל שאלה שבפשיטת רגל למען "השלמות בעשיית צדק וחלוקת הנכסים" מיותר לציין כי רק במקרים המתאימים המצדיקים בחינה מחודשת של הכרעת המנהל המיוחד יהיה טעם בערעור או עתירה לבית המשפט.

קרא עוד

האם ניתן לבטל עיכוב יציאה מן הארץ בפשיטת רגל ?

במסגרת הליכי פשיטת רגל מוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ על החייב עד לסיום הליך פשיטת הרגל שנפתח. לעתים,  חייב בפשיטת רגל מעוניין  לצאת את הארץ למטרות שונות כמו  טיול, ביקור  קרובים ובני משפחה, עבודה , עסקים  וטיפולים רפואיים. השאלה הנשאלת לעתים קרובות על ידי חייבים בפשיטת רגל היא אם ניתן לבטל באופן זמני לבטל צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוטל במסגרת הליך הפש"ר. בית המשפט עשוי  להיעתר בחיוב  לבקשת חייב  לביטול זמני של צו עיכוב היציאה מן הארץ , אם החייב יוכל להעמיד ערובות מתאימות לחזרתו ארצה לאחר תום הביקור בחו"ל ,ולשם כך נדרשים לרוב החייבים להעמיד ערבים טובים להנחת דעתו של בית המשפט שיסכימו לעיכוב יציאתם מן הארץ עד לשובו של החייב ארצה. כמו כן הערבים חותמים על כתב ערבות ומתחייבים לערוב לחובו של החייב ולקיום התחייבויותיו בהליך במידת הצורך. לא תמיד יסכים בית המשפט לבטל את  צו עיכוב היציאה מן הארץ אלא במקרים המתאימים וכל מקרה נבחן על ידי בית המשפט לגופו של עניין.

קרא עוד

האם אפשר לעכב הליכים בהוצאה לפועל כדי לפנות לפשיטת רגל ?

כידוע לאחר שנפתחים הליכי פשיטת רגל של חייב ניתן צו לעיכוב הליכים כללי המאפשר לחייב לחסות תחת הגנת צו הכינוס , ואולם צו הכינוס יינתן רק לאחר פתיחת החייב בהליכי פשיטת רגל ובינתיים חשוף החייב להליכי גבייה הננקטים נגדו. לעתים רק כשעומדים להינקט או ננקטים בפועל הליכי הוצאה לפועל כנגד חייב מחליט הוא לפנות להליכי פשיטת רגל . לעתים קרובות נשאלת השאלה – האם חייב שקיבל החלטה לפנות להליכי פשיטת רגל , אך טרם פתח בהליכי פשיטת רגל,  יכול לעכב את הליכי ההוצאה לפועל הננקטים נגדו. חוק ההוצאה לפועל מקנה לרשם ההוצאה לפועל סמכות להשהות הליכי הוצאה לפועל כולם או חלקם באופן זמני למשך פרק זמן סביר על מנת לאפשר לחייב לפנות להליכי פשיטת רגל, כך שחייב המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל רשאי לפנות להוצאה לפועל ולבקש לעכב הליכים כנגדו. החוק מקנה לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת נרחב אם להשהות הליכים או לאו, באשר לפרק הזמן לעיכוב הליכים ובאשר להליכים הספציפיים שיושהו. יתכן ורשם הוצאה לפעול הנתקל בבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל לצורך פנייה להליכי פשיטת רגל יבקש להשתכנע כי החייב נקט צעדים כלשהם לצורך פנייה להליכי פשיטת רגל ולכן טוב יעשה חייב אם יוכיח לרשם ההוצאה לפועל כי אכן נקט בצעדים לצורך פנייה להליכי פשיטת רגל ואם יקדם את עניינו באופן שיפתחו הליכי פשיטת הרגל בהקדם האפשרי.

קרא עוד

האם כל מי שהגיש תביעת חוב יקבל ממני כסף ?

במסגרת הליכי פשיטת רגל על נושי החייב להגיש תביעת חוב מטעמם בתוך 6 חודשים ממועד מתן צו הכינוס בעניינו של החייב,  כשאי  הגשה במועד מצריכה את הנושה להגיש בקשה למתן ארכה להגשת תביעת חוב. אין בהכרח התאמה מלאה בין מספר הנושים והיקף החובות בין החובות כפי  שהצהיר עליהם החייב במסגרת בקשתו למתן צו פשיטת רגל לבין היקף החובות המפורט במסגרת תביעות החוב שהוגשו. יכול שמספר הנושים והיקף החובות לפי תביעות החוב יהיה גבוה או נמוך מההיקף שעליו הצהיר החייב בבקשתו. בשלב מסוים בהליך צפויות תביעות החוב להיבדק על ידי המנהל המיוחד אשר רשאי לאשרן באופן מלא או באופן חלקי או אף לדחותם כליל . המנהל המיוחד מוסמך לקזז מתביעות החוב סכומים המבטאים ריבית חריגה , תשלומים שנעשו על חשבון החוב, הוצאות ושכ"ט שלא הוכרו   וכן חיובים אחרים בהתאם להלכות שהתוו בתחום זה. תביעות החוב המאושרות מגבשות למעשה את מצבת הנשייה כלפיי החייב ועם חובות אלו יהיה על החייב להתמודד במסגרת הליך פשיטת הרגל. במסגרת הליך פשיטת רגל מחויב החייב לבצע תשלומים חודשיים  לקופת הכינוס. כמו כן  , ככלל , נכסים וזכויות של החייב ניתנים למימוש לטובת הנושים. בשלב מסוים בהליך ולרוב בשלב ההפטר, יחולקו על פי החלטה מפורשת של בית המשפט,  דיבידינדים לנושיי החייב מתוך הכספים המצויים בקופת הכינוס וזאת באופן יחסי לחוב הקיים כלפי כל נושה על בסיס תביעות החוב המאושרות. ככל שהחייב יקבל הפטר הוא יהיה פטור מהחוב לפי תביעות החוב כלפי אותו נושה  ולמעשה מכל חוב בר הפטר , כך שבהחלט יכול להיווצר מצב שנושה שהגיש תביעת חוב לא יהיה לפירעון מלא של חוב החייב כלפיו.

קרא עוד

אני משלם בשוברי תשלום בגין חוב בהוצאה לפועל וניתן נגדי צו כינוס – האם להמשיך לשלם בהוצאה לפועל ?

ממועד צו הכינוס ואילך,   ואם בית המשפט לא הורה במפורש אחרת,  יש לשלם את התשלום החודשי שנקבע  בהתאם לצו התשלומים במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ולהפסיק לשלם לתיקי הוצאה לפועל ספציפיים או בגין חובות כאלו ואחרים , שכן הליך הסדרת החובות עובר למעשה לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל והתשלומים לטובת כלל  החובות נעשים באמצעות קופת פשיטת הרגל המנוהלת על ידי הכונס הרשמי. תשלום על חשבון חובות עבר במסגרת הליכי פשיטת רגל עלול להיחשב כהעדפת נושים האסורה על פי חוק.

קרא עוד

אלו חובות נכללים בהליך פשיטת רגל ?

כל החובות אשר הנם חובות ברי תביעה בפשיטת רגל כלולים בהליך פשיטת הרגל  ואלו חובות  שנובעים מהתחייבות מלפני מועד מתן צו הכינוס נכללים בהליך פשיטת הרגל, בין שמדובר בחובות שנפתחו בגינם תיקי הוצאה לפועל , חובות שלא נפתחו בגינם תיקי הוצאה לפועל , חובות שנתבעו, חובות שלא נתבעו , חובות מס , חובות לעיריות , קנסות , מזונות ולמעשה כל סוג של חוב שנובע מהתחייבות מלפני מועד מתן צו הכינוס , למעט חובות מאוד מסוימים כגון תביעות לנזק בלתי קצוב שאינו נובע מהבטחה או מחוזה. יוער בהקשר זה  כי ישנם חובות שלא ניתן לקבל מהם הפטר ובכלל זה חובות קנסות וחוב מזונות ( הגם שבמקרים מיוחדים ונדירים ניתן לקבל הפטר גם מחוב מזונות). במהלך תקופת היות החייב בהליך פשיטת הרגל יחול עיכוב הליכים כללי המונע מכל הנושים , למעט מקרים יוצאים מן הכלל כמו נושה בעל חוב המובטח בשעבוד ראשון , מלנקוט נגד החייב בהליכי גביה.

קרא עוד

האם ניתן להשתמש בכרטיס אשראי בפשיטת רגל ?

במסגרת הליכי פשיטת הרגל וכבר בתחילת ההליך מוטלות על החייב הגבלות שונות כשאחת מהן מונעת שימוש בכרטיס אשראי, כך שלא ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי במסגרת הליך פשיטת רגל. יחד עם זאת, כרטיס חיוב מיידי אשר הנו כרטיס המאפשר חיוב כל עוד החייב ביתרת זכות אינו אסור וניתן לעשות בו שימוש במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

קרא עוד
האופק בפשיטת רגל

הרפורמה בפשיטת רגל – האם ההפטר המיוחל קרוב מתמיד ?

בתחילת חודש 9/13 נפל דבר בעולם פשיטת הרגל . הכונס הרשמי החל להנהיג מתכונת עבודה חדשה על פי רפורמה שהותוותה על ידו בתחום פשיטת הרגל. מטרתה של הרפורמה היא ליעל את הליכי פשיטת הרגל באופן שיקדם הן את עניינם של החייבים המעוניינים להסדיר את חובותיהם ולקבל הפטר  והן את עניינם של הנושים המעוניינים להיפרע מאותם חייבים. הרפורמה בפשיטת רגל מתווה לוח זמנים מוגדר המאפשר לחייב ולנושים להבין תוך פרק זמן מוגדר כיצד צפוי ההליך להתנהל  מתי , אם בכלל , צפוי החייב להשתחרר מחובותיו ומתי צפויים הנושים לקבל דיבידנדים מתוך ככספי המימוש. מתכונת ניהול הליכי פשיטת רגל על פי הרפורמה מתכונת העבודה במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל נסקרה במסגרת פוסט קודם בנושא , אך בקצרה יובהר להלן שוב אופן ניהול הליך פשיטת רגל שהרפורמה בפשיטת רגל חלה עליו. בדיקת תביעות החוב בתוך 9-12 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד לבדוק את תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב ולהחליט אם לאשרן באופן מלא או חלקי או לדחותן. בדיקת תביעות החוב מאפשרת להגדיר את היקף החובות שעל החייב להתמודד עמו במסגרת הליך פשיטת הרגל ובאופן זה מספקת נתון חשוב המאפשר לבנות את תכנית הפירעון הראויה בנסיבות העניין. הגשת תכנית פירעון בתוך 15 חודשים  ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד להגיש תכנית הפירעון לכונס הרשמי ולקבל את אישורו להגשת חוות דעת לפי סעיף 18ד לפקודת פשיטת הרגל על  הכוללת את  המוצע במסגרת תכנית הפירעון לבית המשפט. במסגרת תכנית הפירעון יוגדר האופן שבו יפרע החייב את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל באמצעות נכסיו ו/או באמצעות תשלומים חודשיים בלבד.  תקופת הפירעון בתשלומים אמורה שלא לעלות  3 שנים למעט במקרים מיוחדים המצדיקים קביעת תכנית פירעון שתפרש על פני תקופה ארוכה יותר. הפטר לאלתר במסגרתו חוות דעתו על המנהל המיוחד  להמליץ,  במקרים מתאימים, כשאין תועלת בניהול הליך פשיטת רגל,  על מתן הפטר לאלתר לחייב. ביטול הליכי פשיטת רגל ועבירות לפי פקודת פשיטת הרגל עוד יכול המנהל המיוחד להמליץ במסגרת חוות דעתו  על ביטול הליכי פשיטת

קרא עוד

האם להגיש דוחות אם אינני משלם בפשיטת רגל ?

דיווח מסודר ומלא במועדים שנקבעו על ידי בית המשפט אינו פחות חשוב מעמידה מסודרת בתשלום החודשי. הדוח שמגיש חייב בפשיטת רגל לכונס הרשמי / למנהל המיוחד משמש ככלי חשוב לבחינת התנהלותו הכלכלית של  החייב וניתן ללמוד ממנו רבות ואף לגבש על פיו , בין היתר, מסקנות באשר לעתידו ומעמדו של החייב בהליך  פשיטת הרגל והמועד הראוי להפטרתו מחובותיו . על כן גם אם חייב אינו משלם מסיבותיו שלו  עדיין כדאי יהיה להמשיך ולדווח באופן מסודר.

קרא עוד

ביטלו לי את פשיטת הרגל – האם ניתן לפתוח בהליכי פשיטת רגל מחדש ?

חייב שפתח בהליכי פשיטת רגל והליכי פשיטת הרגל בעניינו בוטלו  עקב מחדליו של החייב או מסיבות אחרות רשאי להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל,  ואולם על פי הלכת בית המשפט העליון עליו להמתין עד להגשת הבקשה החוזרת פרק זמן  אשר נע בין שנה וחצי לשנתיים וחצי בהתאם לחומרת המעשים ו/או המחדלים שהביאו לביטול הליכי פשיטת הרגל.

קרא עוד

יש לי חוב ישן שלא הצהרתי עליו בפשיטת הרגל – מה עושים ?

ככל שמדובר בחוב שנוצר לפני מועד צו הכינוס  הרי שהליכי פשיטת הרגל חלים לכאורה גם עליו כך שלמעשה הוא כבר כלול במסגרת הליכי פשיטת הרגל המתנהלים. כדאי יהיה לעדכן במצב כזה  את הכונס הרשמי וגם את המנהל המיוחד אודות קיומו של החוב בהקדם האפשרי  ורצוי עוד לשלוח לאותו נושה את העתק צו הכינוס בדואר רשום עם אישור מסירה באופן מיידי.

קרא עוד

מה יקרה לתיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדי כשאתחיל בהליכי פשיטת רגל ?

עד לשלב שבו יינתן במסגרת הליך פשיטת הרגל צו כינוס לא צפוי לחול שינוי במצב תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב וההליכים אמורים (כל עוד לא הוגשה בקשה ספציפית בתיק הוצל"פ מסוים) להימשך כסדרם. במסגרת צו הכינוס ניתן צו לעיכוב הליכי הוצאה לפועל והליכי גביה בכלל כנגד החייב ולצורך יישום העיכוב יש להגיש את צו הכינוס להוצאה לפועל עם קבלת צו הכינוס אשר הנו צו שיפוטי על רשות האכיפה והגבייה ליישם אותו על ידי עיכוב כלי הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב. כל עוד מצוי החייב בהליכי פשיטת רגל יחול צו לעיכוב הליכים בכל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו לפני מועד צו הכינוס ואם וככל שיקבל החייב צו הפטר ניתן יהיה להביא לסגירת תיקי הוצאה לפועל בגין חובות שמהם הופטר החייב במסגרת צו ההפטר. יצוין כי נושה מובטח כהגדרתו בפקודת פשיטת הרגל לא יהיה מנוע מלנקוט הליכי גביה כנגד חייב המצוי בפשיטת רגל ובמצב זה יכול שההליכים שנפתחו במסגרת תיק ההוצאה לפועל שנפתח לגביית החוב המובטח בשעבוד לא יעוכבו.

קרא עוד

המנהל המיוחד מבקש לבטל לי את הליכי פשיטת הרגל – איך להגיב ?

יש צורך להבין את עילות הביטול עליהן מבסס המנהל המיוחד את בקשתו . ישנן עילות ביטול שונות וכל אחת טעונה גישה שונה. אם המדובר במחדלים מצד החייב יש מקום לבדוק אם הדברים נכונים ואם כן כיצד ניתן לטפל בהסרת המחדלים .אם המדובר בביטול מחמת חוסר תום לב הרי שיש לבחון אם הדברים נכונים ואם ניתן להוכיח אחרת. כך או אחרת יש להגיש תגובה מפורטת ומנומקת לבקשה לביטול הליכי פשיטת הרגל. הקפדת חייב על קיום התחייבויותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל ועיקר דיווח שוטף אודות הכנסותיו והוצאותיו וכן ביצוע התשלום החודשי כסדרו יכולה להקטין את הסיכוי לכך שיתבקש ביטול הליכי פשיטת הרגל על ידי המנהל המיוחד. המקרים הנפוצים יותר שבהם ירצה מנהל מיוחד לבקש לבטל את הליכי פשיטת הרגל בענייני החייב הם אלו: אי עמידה בתשלומים החודשיים שנקבעו לחייב על ידי בית המשפט – חשוב לזכור כי אחת ממטרותיו המרכזיות של הליך פשיטת הרגל הנו פירעון חובותיו של החייב לנושיו . על כן ישנה חשיבות לביצוע התשלומים החודשיים לקופת פשיטת הרגל שכן הסך שייצבר בקופת פשיטת הרגל ישמש לפירעון החובות. הימנעות מהגשת דוחות חודשיים ( או דו חודשיים ) או הגשה בלתי סדירה של דוחות או הגשת דוחות סתמיים ללא ביסוס ותימוכין בכתובים. חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל מחויב להגיש דוחות חודשיים או דוחות דו חודשיים ( כפי שנקבע לו ) אודות הכנסותיו והוצאותיו השוטפות במהלך תקופת היותו של החייב בהליך פשיטת הרגל . הדוחות מהווים כלי לפיקוח על התנהלותו הכספית של החייב וכלי עזר בעבור המנהל המיוחד לצורך מילוי תפקידו. אי הגשת דוחות , אי הגשה סדירה של דוחות , הגשת דוחות ללא אסמכתאות עלולה לגרור בקשה לביטול הליכי פשיטת הרגל. ממצאי חקירתו של המנהל המיוחד מביאים אותו למסקנה כי החייב יצר את חובותיו בחוסר תום לב כמו על ידי מעשי מרמה, פזרנות יתרה , לקיחת סיכונים בלתי מחושבים שגרמו ליצירת החובות וכיוצא בזה. הימנעותו של החייב מלהגיע לחקירה אצל המנהל

קרא עוד

האם אפשר לקבל הפטר מכל החובות ?

לא כל החובות הנם חובות ברי הפטר . במסגרת ההפטר פוטר בית המשפט את החייב מחובות ברי תביעה בפשיטת רגל למעו אותם חובות שהמחוקק קבע כי לא ניתן לקבל ביחס  אליהם הפטר ובכלל זה חוב בגין קנס למדינה  וחוב על פי תובענה למזונות. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה במאמר: הפטר וצו הפטר למחיקת חובות עבר

קרא עוד

גרושי בפשיטת רגל ומגיע לי ממנו מזונות- מה עלי לעשות ?

גרושה או אישה שחייב בהליך פשיטת רגל חייב  לה  או לילדיה דמי מזונות מזונות  על פי פסק דין למזונות וזמן פרעונן  של דמי המזונות חל לאחר מועד הכינוס רשאית  לבקש מבית המשפט הדן בהליך  פשיטת רגל של החייב לקצוב לה מזונות מתוך הכנסותיו או נכסיו של פושט הרגל. לשם כך על מי שזכאי למזונות להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט , לצרף לבקשה אסמכתאות ולבקש כי בית המשפט יקצוב לו  את מזונותיו.

קרא עוד

אני בפשיטת רגל – איך ממלאים הדוח החודשי ?

הדוח החודשי שעל פושט רגל להגיש מוגש על גבי טופס מיוחד שבו מפרט החייב ב-2 טבלאות נפרדת  את מקורות ההכנסה שלו ואת מבנה ההוצאות שלו. בטבלאות ההוצאות וההכנסות מפרט החייב את הכנסותיו ואת הוצאותיו והוא תומך את הדוח במסמכים המוכיחים את ההכנסות וההוצאות. מומלץ לשמור עותקים של הדוחות המוגשים וכן לשלוח הדוחות בדואר רשום ולשמור בצד את  אישור המשלוח בדואר רשום. מומלץ לבדוק עם הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד אם ניתן להגיש דוח דו חודשי , במקום דוח חודשי, מה שעשוי להקל  על משימת הגשת הדוחות.  

קרא עוד

אני לא יכול לעמוד בתשלומי פשיטת הרגל – מה לעשות ?

במידה ונקבע לך תשלום חודשי במסגרת הליך פשיטת הרגל ואינך יכול לעמוד בתשלום החודשי ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להפחתת התשלום החודשי. על מנת להפחית את התשלום החודשי יש לנמק את הצורך בהפחתת התשלום החודשי ובעיקר להציג ולהוכיח את הנסיבות שמקימות צורך להפחתה הנדרשת. הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד הם צדדים להליך ועמדתם לעניין הפחתת צו התשלומים מתבקשת במסגרת בירור הבקשה.

קרא עוד

קיבלתי צו כינוס – מה זה אומר ומה עלי לעשות ?

צו כינוס הנו צו הניתן במסגרת הליך פשיטת רגל ולרוב הוא כולל עיכוב הליכים כללי והוראות נוספות הניתנות על ידי בית המשפט במסגרתו. בין היתר , נקבע בצו מועד לדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל, ניתנות הוראות בדבר חיוב החייב בצו תשלומים ושיעור צו התשלומים , ניתנות הוראות בדבר חובת החייב בהגשת דוחות תקופתיים, ניתנות הוראות בדבר המצאת צו הכינוס לנושים השונים, בדבר הסרת עיקולים והעברת נכסים לקופת הכינוס , מינוי מנהל מיוחד וקביעת סמכויותיו,  וכן מוטלות ההגבלות השונות  הקבועות בפקודת פשיטת הרגל על החייב. במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום שיחול החל מחודש 9/19 שונתה הטרמינולוגיה, והמונח צו כינוס הוחלף ,הוגדר והובנה מחדש והוא מכונה כיום  צו לפתיחת הליכים ויינתן על ידי הממונה – כונס הנכסים הרשמי. מידע  נוסף על צו כינוס ניתן למצוא באתר.

קרא עוד

ביטול עיקול – חשבון הבנק שלי מעוקל על ידי מספר נושים – איך להסיר העיקול ?

במצב שבו חשבון בנק מעוקל על ידי מספר נושים קיימים לרוב מספר צווי עיקול שהוטלו על הזכויות בחשבון על ידי נושים שונים במסגרת תיקי הוצאה לפועל שונים . לעיתים ישנם מעקלים נוספים כדוגמת רשויות המס נוספים שביצעו עיקול שלא דרך ההוצאה לפועל אלא על פי חוק ספציפי אחר המסמיך אותם לבצע עיקול. כדי להביא למצב של ביטול עיקול על זכויות בחשבון בנק יש להביא בחשבון את המצב המשפטי הספציפי בו מצוי החייב. במידה והחייב מצוי באיחוד תיקים הדרך לביטול העיקול הנה באמצעות הגשת בקשה מתאימה לביטול העיקול על חשבון הבנק במסגרת תיק האיחוד. במידה והחייב אינו מצוי באיחוד תיקים עליו להגיש בקשה מתאימה במסגרת כל אחד מהתיקים שבאמצעותם הוטלו עיקולים ולהביא לביטול עיקול פרטני בכל אחד מן התיקים. במידה והחייב  מצוי בהליכי פשיטת רגל יש לבקש מבית המשפט לפשיטת רגל את ביטול העיקול על חשבון הבנק וככל שבית המשפט יעתר לבקשה יש לדאוג לביטול העיקול שהוטל  על  הזכויות במסגרת חשבון הבנק בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל  הספציפיים שבאמצעותם הוטלו עיקולים על חשבון הבנק. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא באתר.

קרא עוד

המנהל המיוחד ביקש ממני להגיע לחקירה – מה עלי לעשות ?

המנהל המיוחד הנו בעל תפקיד במסגרת הליך פשיטת הרגל ויש לשתף איתו פעולה על מנת שהוא יוכל למלא את תפקידו. אם זומנת לחקירה עליך להתייצב לחקירה , להביא איתך את המסמכים שתתבקש להביא ולהיות ערוך לחקירה באשר למצבך הכלכלי ונסיבות יצירת חובותיך. מומלץ גם לעדכן את עורך דינך המטפל בהליך פשיטת הרגל  אודות החקירה ותוכנה וכן לבקש מהמנהל המיוחד העתק צילומי של פרוטוקול החקירה ככל שיערך פרוטוקול כזה.

קרא עוד

אני רוצה לצאת מהחובות – מה עלי לעשות ?

חייב הנאלץ להתמודד עם מספר רב של חובות ותיקים משפטיים שנפתחו נגדו צריך לשקול הסדרת חובותיו באמצעות אחד מתוך שלושת מסלולי הסדרת חוב שונים: הסדרת חובות פרטנית – במסגרת מסלול זה כל חוב וחוב מוסדר באופן פרטני על ידי החייב באמצעות משא ומתן נפרד עם כל אחד מנושיו. פשיטת רגל- במסגרת מסלול זה על החייב לפנות להליך  פשיטת רגל ובמסגרת הליך פשיטת הרגל   להסדיר באופן מרוכז את חובותיו תוך שהוא כפוף לפיקוח בית המשפט באשר להליך הסדרת החובות. איחוד תיקים- במסגרת מסלול זה פועל החייב לכך שכל תיקיו יאוחדו בהוצאה לפועל והחוב הכולל שלו לנושיו יוסדר במסגרת תיק האיחוד שיפתח. נשאלת השלאה איזה מסלול עדיף ? – תשובה לשאלה לזו ניתן למצוא על ידי קריאת המאמרים שבאתר והבנת היתרונות והחסרונות של כל אחד  מהאפשרויות.

קרא עוד