צו תשלומים בפשיטת רגל

צו תשלומים בפשיטת רגל הוא החלטה שיפוטית הקובעת את התשלום החודשי שעל חייב בפשיטת רגל לשלם לנושיו במסגרת הליך פשיטת הרגל.
צו תשלומים בפשיטת רגל הנו החלטה הקובעת תשלום חודשי לחייב בפשיטת רגל. אחת מהתחייבויותיו העיקריות של חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל  הנה לשלם את התשלום החודשי שנקבע  על ידי בית המשפט כי עליו לשלם  וזאת החל מהמועד הנקוב בהחלטה הקובעת אותו  ואילך.
 
צו תשלומים הנו למעשה החלטה שיפוטית של בית המשפט המנהל  את  הליכי פשיטת הרגל  שבמסגרתה קובע הוא  את התשלום החודשי שעל החייב לשלם במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
 
צו התשלומים נקבע לראשונה  במסגרת צו הכינוס שניתן כנגד החייב והוא נקבע בהתחשב   במצבו הכלכלי של החייב  כפי שהוצג על ידי החייב  בבקשתו להכרזתו כפושט רגל ולאחר מכן  וכן,  בהתחשב  בעמדת הכונס הרשמי לעניין גובה התשלום שעל החייב על פי עמדתו לשאת בו .

מאוחר יותר,  לאחר מינוי בעל תפקיד ( מנהל מיוחד ) לנכסי החייב,  ולאחר קבלת דוחות חודשיים שוטפים שעל החייב להגיש במסגרת ההליך,  יכול ותמונת המצב המדויקת בעניין החייב תתבהר , מה שיכול להביא להפחתה או הגדלה של התשלום החודשי בהתאם לנסיבות.

ישנה חשיבות רבה לאופן הצגת תמונת המצב הכלכלי של החייב  בפני בית המשפט והכונס הרשמי לצורך קביעת צו התשלומים . לרוב, עמדת הכונס הרשמי הנה שעל חייב למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום ביכולתו להשתכר , מה שמכונה כושר ההשתכרות שלו  ומנגד – לצמצם בהוצאות שאינן הוצאות חיוניות. כפועל יוצא מתפיסה זו , עמדת המוצא הנה כי הכנסתו הפנויה של החייב אשר תיווצר,  בהתחשב בכושר ההשתכרות שלו ובצמצום בהוצאות שאינן הכרחיות, אמורה להיות משולמת לקופת פשיטת הרגל, לצורך  הסדרת חובותיו במהלך תקופת ההליך. 

 
צו תשלומים ניתן לשינוי בכל עת , לבקשת הנושים ו/או הכונס הרשמי ו/או החייב  וזאת במצב בו חל שינוי נסיבות המצדיק הפחתה או הגדלה של צו התשלומים.   אי עמידת חייב  בצו התשלומים ו/או פיגור בביצוע התשלומים החודשים על ידי החייב עלול לחשוף את החייב לסיכון של ביטול הליכי פשיטת הרגל  שבהם הוא פתח ולפיכך,  על חייב המעוניין להמשיך ולהימצא בהליכי פשיטת חייב  ולהסדיר חובותיו במסגרת ההליך, לעשות כל שביכולתו על מנת לעמוד בצו התשלומים שנקבע.

 תשלומי החייב במסגרת ההליך מבוצעים לקופת כינוס  שנפתחת על שם החייב על ידי כונס הנכסים הרשמי בתחילת הליך פשיטת הרגל וכל חייב יכול לבחון את מצב התשלומים כפי שהוא משתקף בחשבון הכנ"ר באמצעות כניסה לחשבון שלו באתר הכונס הרשמי.  לשם כך , זקוק הוא לשם משתמש וסיסמא שניתנים על ידי הכונס הרשמי . נכון למועד כתיבת שורות אלו תשלומי חייבים על פי צו התשלומים משולמים בסניפי בנק מזרחי -טפחות או בסניפי דואר ישראל.

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?