עורך דין לפשיטת רגל – איתן עדשה

עורך דין לפשיטת רגל

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין לפשיטת רגל העוסק מזה שנים בייצוג חייבים ונושים בהליכי פשיטת רגל והסדרי נושים.

מיהם הלקוחות המיוצגים  בהליך פשיטת הרגל

במסגרת טיפוליו השונים בענייני פשיטת רגל עוסק עורך דין איתן עדשה בייצוג מלא וכולל של:

 • חייבים – אנשים שהסתבכו בחובות מסיבות כאלו ואחרות , בין שמדובר בעסק שקרס, אי יכולת לעמוד בהוצאות משק הבית, הסתבכות בהליך משפטי לא צפוי או מכל סיבה אחרת.
 • נושים – אנשים שנתנו שירות או הלוו כספים לחייבים או כל אדם שמסיבה כזו אחרת מחזיק בחוב כלפי חייב.
 • צדדי ג' – נשים המחזיקות בפסק דין למזונות נגד אבי ילדיהם שמצוי בהליך פשיטת רגל , אנשים המקבלים דרישה כזאת או אחרת בהליך פשיטת רגל או חדלות פירעון המתנהל כנגד חייב.

הייצוג הנו ייצוג מלא בכל בכל קשת העניינים הנוגעים להליכי  פשיטת הרגל , הפטר והסדרי נושים וכן בהוצאה לפועל.

מה כולל ייצוג משפטי לחייב בהליכי פשיטת רגל

שירותיו  של עורך דין איתן עדשה כוללים טיפול בכל העניינים והפרוצדורות המשפטיות הנוגעות להליך פשיטת הרגל על בסיס הרפורמה בפשיטת רגל ( מה שמכונה על ידי רבים "פשיטת רגל בהליך החדש") , רפורמה אשר קיצרה מהותית את אורך הליכי פשיטת הרגל.

השירות המשפטי הניתן כולל , בין היתר :

 • עיכוב הליכים כללי – עיכוב הליכים כללי של ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד החייב בגין חובות בני תביעה בהליך פשיטת הרגל.
 • ביטול הגבלת רישיון הנהיגה – שחרור הרישיון מההגבלות שהוטלו במסגרת הליכי ההוצאה המאפשר לחייב לחדש את רישיונו.
 • ביטול עיקולי שכר וקצבאות –  ביטול העיקולים שהוטלו על משכורתו או קצבתו של החייב לפני שפתח בהליכי פשיטת הרגל.
 • ביטול עיקולים על חשבון העו"ש – ביטול העיקולים שהוטלו על חשבון העו"ש של החייב אשר מאפשרות לחייב להשתמש מחדש בחשבונו ( ללא פנקסי צ'קים וללא אשראי)
 • מתן אישור לניהול עסק – במסגרת הליך פשיטת הרגל חייב עצמאי או חייב המבקש להיות עצמאי רשאי לבקש אישור לניהול עסק  במהלך היותו בהליך פשיטת הרגל ואישור ניהול עסק ניתן במקרים המתאימים.
 • ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ- במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן להביא לביטול זמני של צו עיכוב היציאה מן הארץ  על מנת לאפשר לחייב לצאת לחו"ל.
 • הפחתת התשלום החודשי –  בהליך פשיטת הרגל נקבע צו תשלומים שעל החייב לעמוד בו . השירות המשפטי הניתן כולל טיפול בהפחתת הסך החודשי שנקבע כי על החייב לשלם במקרים המתאימים.
 • שחרור/ מימוש כספי פנסיה אשר על שם החייב במקרים המתאימים ולצרכים המתאימים
 • שיחרור כספי פיצוי עקב תאונה- במסגרת הליך פשיטת הרגל ובמקרים המתאימים יכלול השירות המשפטי טיפול לצורך שיחרור כספים המגיעים לחייב בגין נזקי גוף עקב תאונה, בין שמדובר בתאונת דרכים או כל תאונה אחרת.
 • הקצבת מזונות לחייב בפשיטת רגל- הטיפול המשפטי הניתן כולל יצוג בהליך קציבת מזונות שעל חייב לשלם בהליך פשיטת הרגל.
 • ניהול וייצוג בהסדר נושים- יצוג החייב  במהלך הליך פשיטת הרגל בהסדר נושים ככל שיהיה מקום ליזום הליך זה.
 • הפטר / מחיקת חובות – ייצוג מלא בכל הקשור בהפטר ומחיקת חובות החייב.
 • מתן מענה לכל בעיה ו/או עניין ו/או צורך שיש לחייב במהלך היותו בהליכי פשיטת הרגל.

תכנון מקדים של הליכי פשיטת רגל

חייבים המעוניינים להיחלץ מחובותיהם עושים זאת לעתים באמצעות פתיחה בהליכי פשיטת רגל ולשם כך יש צורך לתכנון כראוי את הליכי פשיטת הרגל.

השירות  המשפטי המוענק על ידי עורך דין עדשה כולל פתיחת הליך פשיטת הרגל מטעם החייב בבית המשפט תוך תכנון קפדני של אסטרטגית פשיטת הרגל המתאימה לקבלת התוצאה המשפטית האופטימלית בעבור החייב בהתחשב במצבו הכלכלי הנוכחי, מצבו האישי, עברו ויכולותיו הכלכליות הנוכחיות והעתידיות.

שלב הכנת הבקשה לפשיטת רגל ומתן צו כינוס לנכסי החייב

שלב הכנת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל הנו שלב מהותי וקריטי בהליך פשיטת הרגל ויכול לחרוץ את גורלו של החייב בהליך.  על כן קיימת חשיבות לאופן ניסוחה ועריכתה של הבקשה על מרכיביה השונים.

השירות המשפטי הניתן על ידי עו"ד איתן עדשה כולל טיפול בהכנה והגשת המסמכים והאסמכתאות הנדרשות במסגרת הליך פשיטת רגל תוך תכנון והצגה מושכלת של תמונת המצב הכלכלית, הבריאותית והסוציו אקונומית של החייב במטרה ליצור ולהדגיש את תמונת המצב המתאימה ביותר בעבור הלקוח במקרה הספציפי של כל לקוח.

ייצוג משפטי כללי בהליכי פשיטת רגל

הליכי פשיטת הרגל כולל דיונים , שיחות, הגשת בקשות , תגובות, השגות על תביעות חוב ומו"מ עם המנהל המיוחד, הכונס הרשמי , נושים וצדדי ג'  אחרים המעורבים בתהליך.

שירותיו של עורך דין איתן עדשה כוללים ייצוג  משפטי מלא של הלקוח וענייניו השונים בבית המשפט ובמסגרת הליכי  פשיטת הרגל,  הן בפני השופט בבית המשפט  והן כלפי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד ו/או נושי החייב ו/או כל צד ג' רלוונטי תוך מתן ייצוג מלא ביחס לכל בקשה , תגובה או הודעה נדרשת.

עיכוב הליכים כללי

בשלב מוקדם מאוד בהליך פשיטת הרגל ובמסגרת הליכי פשיטת הרגל יעוכבו כל ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד החייב במסגרת צו כינוס נכסים. עיכוב הליכים כללי פירושו שנושי החייב אינם רשאים לפתוח או להמשיך לנקוט  כנגד החייב הליכים משפטיים או הליכי גביה בהוצאה לפועל ללא אישורו של בית המשפט.

עיכוב הליכים כללי מאפשר לחייב שקט ויציבות כשהוא יודע שכשהוא מסדיר את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת רגל נושיו מנועים מלהציק לו באמצעות הליכי גבייה כמו עיקולים , פקודות מאסר , הגבלות, חקירות יכולת,  צווי הבאה וכיו"ב.

עיכוב הליכים מהיר

במקרים המתאימים כשהחייב פונה להליכי פשיטת רגל בשעה שעומדים לנקוט נגדו בהליך גביה מיידי ובעל השפעה לרעה כמו הוצאת מעוקלים מדירתו , או הבאה באמצעות משטרת ישראל על פי צו הבאה  או צו מאסר, פועל עורך הדין עדשה להשהיה  מהירה ודחופה ועיכוב מיידי של הליכים ספציפיים על מנת לאפשר לחייב לפנות להליכי פשיטת רגל.

ביטול עיקולים והגבלות במסגרת הליכי פשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת רגל ואף טרם לכן ננקטים כנגד החייב הליכי גביה שונים המגבילים את חירותו ויכולתו לתפקד . במסגרת הליכי פשיטת הרגל ובמסגרת השירות המשפטי הניתן על ידי עו"ד איתן עדשה פועל עורך הדין עדשה לביטול עיקולים והגבלות שהוטלו על החייב לרבות עיקול משכורת , עיקול חשבון עו"ש וקצבאות וכן ביטול הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה של החייב.

המטרה בהסרת עיקולים והגבלות הנה לאפשר לחייב שקט וחיים יציבים ונטולי הליכי גביה על מנת לאפשר לו להשתקם, להתנהל טוב יותר מבחינה כלכלית ולהסדיר את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל ללא צורך בהתמודדות עם הגבלות ופעולות גבייה תוך שההליך מעניק לו את מטריית ההגנה המתאימה והאקלים שמאפשר הסדרת חובותיו מחד ושיקומו של החייב מנגד.

ייצוג חייבים בהסדרי נושים

הסדרי נושים מהווים דרך משפטית מוכרת ומקובלת להסדרת חובות במסגרת הליכי פשיטת רגל ואף שלא במסגרת הליכי פשיטת רגל.

שירותיו המשפטיים של עורך דין  איתן עדשה כולים ייצוג משפטי , טיפול , לווי ותכנון קפדני של בקשות לאישור הסדרי נושים והסדרי פשרה המוגשים מטעם חייב  במסגרת הליכי פשיטת רגל ואף שלא במסגרת הליכי פשיטת רגל לצורך השגת התוצאה הטובה ביותר בעבור הלקוח.

ייצוג בהליכי הפטר

הפטר הנו צו שיפוטי הקובע כי החייב פטור מחובותיו ומהווה שלב שכל חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל חפץ להגיע אליו. פירושו של הפטר הנו מחיקת חובותיו ברי ההפטר של החייב ופתיחת דף חדש בחיים לאחר שקיבל החייב פטור חוקי ותקף מהחובות נשוא צו ההפטר.

שירותיו של עורך הדין איתן עדשה כוללים ייצוג משפטי מלא  לחייבים בהליך למתן צו הפטר על כל שלבי ההליך החל משלב הגשת הבקשה לבית המשפט , במסגרת דיונים וההליכים הנוגעים והנדרשים לבקשה  להפטר  וזאת  עד לסיום ההליך בצו הפטר  המוחק את חובותיו של החייב וכן סגירת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב.

ייצוג משפטי של  נושים בהליכי פשיטת רגל

גם לנושים יש מעמד בהליכי פשיטת רגל וגם להם יש אינטרסים מיוחדים  אשר הנם לרוב מנוגדים לאינטרס החייב.

השירותים המשפטיים הניתנים על ידי עורך דין איתן עדשה כוללים ייצוג מלא של האינטרסים המיוחדים של הנושה במסגרת הליכי פשיטת הרגל,  כשהמטרה המרכזית העומדת בבסיסו של הייצוג המשפטי הנה גביית חובו של החייב כלפי הנושה על ידי הנושה באמצעות הליך פשיטת הרגל בדרך המהירה , היעילה והזולה ביותר.

מה כולל הייצוג המשפטי לנושה בהליכי פשיטת רגל:

הייצוג המשפטי לנושה בהליכי פשיטת רגל והסדרי נושים כולל, בין היתר:

 • הגשת תביעת חוב – ייצוג ומשפטי ולווי מלא בכל הקשור להגשת תביעות חוב כנגד החייב עבור הלקוח.
 • ניהול ויצוג בהליך פשיטת הרגל מטעם הנושה – מעורבות משפטית בהליך פשיטת הרגל שמטרתה למקסם את פוטנציאל הגבייה מחייב בפשיטת רגל.
 • ביטול הליך פשיטת הרגל שפתח בו החייב – הגשת בקשות ביטול הליכי פשיטת רגל לחייב במקרים המתאימים המצדיקים את ביטול ההליך.
 • גביית כספים בפועל מהחייב – טיפול משפטי מלא עד לקבלת התשלום המגיע מהחייבת במסגרת הליך פשיטת והעברתו לחשבונו של הלקוח.
 • גביית חוב מזונות מהחייב – ייצוג נשים המחזיקות בפסק דין למזונות בגביית חוב המזונות ומתן ייצוג משפטי ומענה לעניינים במסגרת הליך פשיטת הרגל המתנהל בעניין אבי ילדיהן.
 • קציבת מזונות שוטפים לחייב בפשיטת רגל – טיפול משפטי מלא בהליך לקציבת מזונות לנשים שאבי ילדיהן מצוי בהליכי פשיטת רגל.

ייצוג וטיפול בתביעות חוב

נושה המעוניין להיכלל בהליך פשיטת הרגל צריך להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי שכן אחרת הוא לא יוכל להיפרע מהחייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל ( למעט במקרים מיוחדים).

השירות המשפטי הניתן  מטעם עו"ד  עדשה כולל ייצוג משפטי ללקוחות נ במסגרת תביעות חוב לרבות הגשת תביעת החוב וייצוג הלקוח במסגרת תביעת החוב שהוגשה.

ייצוג במסגרת הליכים לביטול הליכי פשיטת רגל

חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל חשוף בכל עת לביטול הליכי פשיטת הרגל ביוזמת בית המשפט , הכונס הרשמי או המנהל המיוחד או על פי בקשת נושה.

לעתים הפעולה המשפטית המתאימה ביותר מצידו של נושה בהליכי פשיטת רגל הנה לפעול לביטול הליכי פשיטת הרגל שבהם פתח החייב מחמת חוסר תום לב או מטעמים אחרים על מנת להביא להסרת ההגנות עליו לצורך המשך נקיטת הליכי הגבייה נגדו. עורך דין איתן עדשה מייצג  באופן מלא נושים לצורך נקיטת פעולות משפטיות שמטרתן ביטול הליכי פשיטת הרגל שבהם פתח החייב.

טיפול משפטי וייצוג בענייני מזונות נגד או בעבור פושט רגל

ביחס למזונות שוטפים וחוב מזונות בהם חייב פושט  רגל קבע המחוקק כללים ייחודים.

ייצוגו  המשפטי של עורך דין איתן עדשה כולל ייצוג חייבים בפשיטת רגל  ביחס לחוב מזונות וחבות בתשלום שוטף של מזונות .

מנגד וכשמייצג עורך דין עדשה לקוחות המחזיקות בפסק דין למזונות כנגד חייב בפשיטת רגל  פועל עורך דין עדשה לתביעת חוב המזונות ומתן מעשנה משפטי ללקוח לצורך קציבת מזונות שוטפים,  והמטרה העומדת לנגד עיניו הנה גבייה מקסימלית של חוב המזונות מהחייב במהלך היות החייב בהליך פשיטת הרגל.

מה כולל ייצוג צדדי ג' בהליך פשיטת הרגל

ישנם עניינים אחרים שלא נכללו לעיל אשר דורשים לעתים ייצוג משפטי . שירותיו של עורך הדין איתן עדשה כוללים גם:

 • ביטול הענקות והעברות מרמה-  צד ג' להליך פשיטת רגל יכול להימצא במצב בו מוגשת בקשה לביטול העברת נכס שהוא קיבל מחייב בטענה כי המדובר בהענקה אסורה על פי דין או בהעברת מרמה. עורך הדין איתן עדשה מעניק ייצוג משפטי מלא  ללקוחות הנחשפים להליך של ביטול העברת נכס אליהם.
 • ייצוג במסגרת חקירה בפני הכונס הרשמי והמנהל המיוחד  וכן ייצוג באסיפות נושים.

ייצוג צד להליך פשיטת רגל על ידי עורך דין לפשיטת רגל מקצועי בקיא ומיומן עשוי לשפר בצורה ניכרת  את סיכוי של אותו צד בהליך פשיטת הרגל להשיג את מטרותיו, שכן עורך דין לפשיטת רגל  בקיא ומיומן יוכל להעלות טיעונים משפטיים מבוססים שיכולים להטות את הכף לטובת לקוחו.

נשמח לשרתכם.

דרכי יצירת קשר עם עורך דין עדשה בענייני פשיטת רגל  לצורך התייעצות משפטית :

בטלפון:  08-6729606 או במייל:   eadasha@gmail.com

במקרים דחופים ניתן להתקשר לנייד בטלפון: 054-7737052  או לשלוח הודעה בתוכנת ווטס-אפ.

כתובת המשרד: רח'  צה"ל 6/119 אשקלון

חזרה לאתר