ניצול הליכי פשיטת רגל לרעה

זהו מונח ששופטים וצדדים להליכי פשיטת רגל מרבים להשתמש בו בהתייחס לחייב  המצוי בהליכי פשיטת רגל שאינו עומד בהתחייבויותיו .

כידוע לחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל 3 מחויבויות מרכזיות: לעמוד בתשלום החודשי שנקבע ולשלם אותו כסדרו , להגיש דוחות תקופתיים  הערוכים כראוי באופן סדיר ובמועד ולשתף פעולה עם המנהל המיוחד שהתמנה לרבות הגעה לחקירה , המצאת מסמכים וכיו"ב.

חייב שאינו עומד בהתחייבויותיו או מקיים אותן באופן חלקי עלול להיות מכונה "חייב המנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה".

חייבים רבים אינם מבינים איך בדיוק הם "מנצלים" את הליכי פשיטת הרגל ומדוע הם מנצלים אותו "לרעה".

לצורך הבנת הדברים חשוב להבין את התכליות שעומדות בבסיסו של הליך פשיטת הרגל: מחד, לאפשר הסדרת חובות החייב וחלוקת נכסיו בין נושיו בדרך יעילה ומהירה ומנגד, לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ושנקלע לחובות בתום לב להשתקם , להסדיר את חובותיו ולפתוח דף חדש בחיים.

עם כניסתו של חייב להליך פשיטת רגל זוכה החייב להקלות והגנות המאפשרות לו לנהל את חייו ביתר קלות. ההליכים המתנהלים נגד החייב מעוכבים והחייב זוכה לשקט וביטחון כי לא ינקטו נגדו הליכי גביה במהלך תקופת היותו בהליך פשיטת הרגל.

כמו כן , בית המשפט מסיר הגבלות שונות שהוטלו על חייב במהלך התקופה שלפני כניסתו להליך פשיטת הרגל. צו הכינוס כנוסחו נכון למועד כתיבת שורות אלו מאפשר לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל תחת כינוס נכסים לחדש את רישיון הנהיגה שלו על ידי הסרת ההגבלה על חידוש הרישיון . כמו כן במסגרת צו הכינוס מוסרים עיקולים מסוימים כמו עיקולי שכר ועיקולי עו"ש שהוטלו קודם לכן על החייב והכל על מנת לאפשר לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל להתחיל בהליך השיקום ולאפשר את הסדרת חובותיו במסגרת הליך פשיטת רגל.

חייב שמחד נהנה מההקלות וההגנות שמקנה לו הליך פשיטת הרגל ומנגד, אינו עומד בהתחייבויות המוטלות  עליו במסגרת הליך הוא לכאורה חייב מנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה.

כידוע , חייב המנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה עלול להביא לכך שהליכי פשיטת הרגל בעניינו יבוטלו , משמע הותרתו עם חובותיו במצב שהיה לפני שפתח בהליכי פשיטת רגל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?