הסמכות לדון  בענייני פשיטת רגל במדינתנו  נתונה  לבתי המשפט המחוזיים.

לכן פתיחת תיקים בענייני פשיטת רגל נעשת בבית המשפט המחוזי הרלוונטי על ידי הגשת בקשה למתן צו פשיטת רגל הנתמכת בטיעונים ואסמכתאות מתאימות.

להלן כתובת בתי המשפט המחוזיים שבהם נפתחים תיקים בענייני פשיטת רגל  :

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

רחוב התקווה 5, באר שבע מיקוד 84102

בית המשפט המחוזי בחיפה

רחוב פלי"ם 12, חיפה מיקוד33095

בית משפט המחוזי בירושלים

רחוב צלח א-דין 40, ירושלים, 95908

בית משפט המחוזי בנצרת

קרית הממשלה ע"ש יצחק רבין, נצרת עלית

בית המשפט המחוזי בתל-אביב

רח' ויצמן 1, תל אביב מיקוד 64239

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז

רחוב באזל 1א' פינת שמשון, פתח תקוה מיקוד 49510