מה יקרה בדיון בהליך פשיטת הרגל ?

במסגרת הליך פשיטת הרגל צפוי להתקיים דיון בעניינו של החייב בבית המשפט המחוזי , דיון שתוצאותיו לעתים אינן ברורות לחייב הפונה להליכי פשיטת רגל. השאלה הנשאלת על ידי רבים היא מה צפוי לקרות בדיון פשיטת הרגל.

דיון במסגרת הליכי פשיטת רגל יכול להתפתח לכיוונים שונים בהתאם לנסיבות של כל מקרה , אך קיימות מספר תוצאות מרכזיות שיכולות להתפתח בדיון במסגרת הליך פשיטת הרגל .

אלו הן התוצאות הנפוצות בעקבות  דיון במסגרת הליכי פשיטת רגל:

ביטול הליכים

במקרה הגרוע מבחינת החייב בית המשפט יבטל את הליכי פשיטת הרגל בעניינו מסיבות שונות  כמו הסיבות שלהלן :

  • החייב יצר את חובותיו בחוסר תום לב
  • החייב אינו עומד בתשלומים או מפגר בביצוע התשלומים החודשיים
  • החייב לא הגיע לחקירה שזומן אליה על ידי המנהל המיוחד
  • החייב לא שיתף פעולה עם המנהל המיוחד
  • החייב לא המציא מסמכים שנדרש להמציא על ידי המנהל המיוחד או הכונס הרשמי או בית המשפט.
  • החייב לא הגיש דוחות או הגיש דוחות באופן חלקי או הגיש דוחות סתמיים ללא אסמכתאות.

הפטר

חייב שיצר חובותיו בתום לב ועמד בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל יזכה בנסיבות המתאימות להפטר ( יש המכנים זאת "הפטר חלוט") מחובותיו כבר בדיון שיתקיים , המשמעות היא שבית המשפט יפטור אותו במעמד הדיון מחובותיו ללא תנאים מקדימים.

הפטר במעמד הדיון אינו המקרה הנפוץ ונראה שמרבית החייבים נופלים לקטגוריות האחרות המפורטת כאן.

הפטר מותנה

במקרים המתאימים כשהחייב יצר חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב במסגרת הליך פשיטת הרגל עשוי הוא לזכות בהפטר מותנה אשר הנו הפטר המותנה בעמידתו בתכנית פירעון אשר הנה במהותה תכנית תשלומים ו/או מימוש נכסים ועם העמידה בה יזכה החייב להפטר חלוט.

כיום בעידן הרפורמה בפשיטת רגל כל חייב העומד בהתחייבויותיו בהליך וישנה אפשרויות לבנות לו תכנית כזו זוכה לתכנית פירעון ואם תכנית הפירעון תאושר על ידי בית המשפט הוא יזכה לאופק ברור יותר באשר לאופן סיום ההליכים וקבלת הפטר.

דחיית הדיון בבקשה לפשיטת רגל

לעתים מסיבות שונות לא ניתן להכריז על החייב פושט רגל ולא ניתן לדון בשאלת ההפטר ואז במצב זה יתכן וידחה הדיון בבקשתו של החייב למועד אחר.

דוגמא לכך הנה דחיית הדיון בבקשה לפשיטת הרגל על מנת לתת לחייב הזדמנות לתקן את המחדלים שצבר בהליך פשיטת הרגל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?