איך לגבות חוב מפושט רגל ?

הליך פשיטת רגל הנו הליך פתוח וגלוי אשר מאפשר לכל נושה של פושט רגל להצטרף להליך במטרה לגבות את החוב המגיע לו מפושט הרגל. על מנת לגבות חוב מפושט רגל יש צורך להביא לכך שהחוב המדובר יכלל בהליך פשיטת הרגל וזאת באמצעות הצטרפות פורמלית להליך פשיטת הרגל.

לאחר שהחייב פותח בהליך פשיטת רגל ניתן צו כינוס שבמסגרתו  לרוב מעוכבים כל ההליכים כנגד החייב ולא ניתן לפתוח נגדו בהליכים חדשים ללא אישור בית המשפט. צו הכינוס מתפרסם ברשומות הפתוחות לעיון ציבורי . כמו כן  לרוב במסגרת צו הכינוס ניתנת הוראה מפורשת המחייבת את החייב להמציא את צו הכינוס לנושיו השונים.

לרשות הנושה 6 חודשים ממועד צו הכינוס לצורך הגשת תביעת חוב וזאת בהנחה שהחוב המדובר הנו חוב בר תביעה בפשיטת רגל כהגדרת מונח זה בחוק. תביעת חוב הנה למעשה האקט המשפטי המבטא את דרישת הנושה להיכלל בהליך פשיטת הרגל ולקבל את המגיע לו מפושט הרגל.

במסגרת תביעת החוב מפרט הנושה את סכום החוב שלטענתו החייב חייב לו ומצרף אסמכתאות לחוב.

נושה שלא הגיש את תביעת החוב שלו במועד רשאי לבקש ארכה להגשת תביעת החוב אשר תתקבל אם ישכנע את הנאמן כי לא ניתן היה להגיש את תביעת החוב במועד שנקבע.

במסגרת הליך פשיטת הרגל נאספות כל תביעות החוב המוגשות על ידי הנושים השונים והן מועברות לידי הנאמן בפשיטת רגל שמתפקידו לבדוק כל תביעת חוב שהוגשה ולהחליט אם לאשרה או לא.

הנאמן המתמנה במסגרת הליך פשיטת הרגל אמון על בדיקת תביעות החוב השונות המוגשות על ידי נושי החייב ועל אישורם  המלא ו/או החלקי ו/או דחייתם  וכל סכום חוב שאושר במסגרת הליך פשיטת הרגל על פי תביעת חוב  יכלל במצבת חובות החייב העומדים לפירעון במסגרת הליך פשיטת הרגל בהתאם לסדרי העדיפויות הקבועים בחוק ולפי הסכום שאושר על ידי הנאמן.

בשלב מסוים בהליך פשיטת הרגל מתחלקים כספים שנצברו בקופת הכינוס בין נושי החייב השונים בהתאם לסדרי העדיפויות והכללים שנקבעו בחוק לנושים שהגישו תביעות חוב.

מכאן שכל נושה המגלה שהחייב שלו הפך או אמור להפוך לפושט רגל ואשר מעוניין לגבות את חובו צריך לנקוט צעד אקטיבי, להצטרף להליך פשיטת הרגל באופן פורמלי  ולהביא לכך שהחוב של פושט הרגל  כלפיו יכלל בהליך פשיטת הרגל ויפרע במסגרת הליך פשיטת הרגל.

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?