חובות בדין קדימה

חובות מסוגים מסוימים שלהם הקנה המחוקק עדיפות על פני חובות מסוגים אחרים שחייב בהם פושט רגל. חובות בדין קדימה אמורים להיות משולמים במלואם מתוך נכסיו של פושט הרגל לפני חובות אחרים.

חובות בדין קדימה כוללים שכר עבודה, ניכויים בגין שכר עבודה עד לגובה הסך שנקבע בחוק , חוב דמי שכירות של שנה אחת, חובות בגין מיסים מוניציפליים שמועד תשלומם הגיע במהלך 12 החודשים שקדמו למועד צו הכינוס, חובות מס וחוב מזונות.

במסגרת שלב חלוקת נכסי פושט הרגל חובות בדין קדימה משולמים אחרי הוצאות ניהול נכסי פושט הרגל ושיעבוד ראשון המוטל על נכסי החייב ולפני יתר סוגי החובות האחרים, דהיינו חובות שאינם הוצאות ניהול נכסי פושט הרגל , שיעבוד ראשון על נכסים וחובות בדין קדימה.

כך, למשל, אם לילדיו של פושט הרגל אשר חייב לה פושט הרגל בגין חוב מזונות יהיה חוב המזונות כלפיה בעדיפות על פני חובו של פושט הרגל לבנק ועל כן בשלב חלוקת נכסי פושט הרגל בין נושיו הסיכוי שהיא תזכה לפירעון חובה באופן חלקי או מלא הנו גבוה יותר.

עוד בנושא זה ראה מאמר בעניין אופן חלוקת נכסיו של החייב בין נושיו בהתאם לסוגי החובות ומעמדם .

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?