התחייבויות חייב בהליכי פשיטת רגל

התחייבות חייב בהליכי פשיטת רגל

להתנהגותו  של חייב הבוחר לפתוח בהליכי פשיטת רגל משקל רב  ולעיתים משקל מכריע באשר  להשגת מטרותיו  שכן במסגרת הליכי פשיטת הרגל כפוף הוא להתחייבויות שונות וצורת התנהגות מסוימת שתאפשר לו להסדיר את חובותיו במהירות וביעילות.

עם כניסתו של חייב להליכי פשיטת רגל נתון הוא לפיקוחו  של הכונס הרשמי ו/או בעל המנהל המיוחד  ובמסגרת הליכים אלו מחויב הוא ל-3 התחייבויות מרכזיות.

הגשת דוח תקופתי לכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל מחויב לדווח לכונס הרשמי ו/או למנהל המיוחד אודות מצבו הכלכלי ופרטיו האישיים באמצעות דוח מיוחד שהוא מחויב להגיש מידי חודש או חודשיים כפי שיקבע על ידי בית המשפט.

במסגרת הדיווח מחויב החייב לתת פירוט מלא של הוצאות והכנסותיו ולהוכיחן באמצעות אסמכתאות מתאימות. דיווח בלתי סדיר או הימנעות מדיווח מצד החייב עלולה להוביל לביטול הליכי פשיטת הרגל של החייב ביוזמת בית המשפט או הכונס הרשמי או  המנהל המיוחד, מה שעלול לסכן את מעמדו כחייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל ולהביא לכך שהוא יאלץ לשוב ולהתמודד עם חובותיו בהוצאה לפועל או עם כל נושה ונושה בנפרד.

עמידה בביצוע תשלום חודשי בהתאם לצו התשלומים

עם מתן צו הכינוס חלה על החייב חובה לשלם סך חודשי קבוע לקופת הכונס הרשמי וזאת באמצעות שוברי תשלום המונפקים על ידי הכונס הרשמי ונמסרים לחייב ואשר באמצעותם משלם הוא  את התשלום החודשי.

חייב המעוניין להימצא בהליך פשיטת הרגל  חייב להקפיד ולשלם במועד את התשלום החודשי כפי שנקבע במסגרת צו התשלומים  שכן אי תשלום ו/או פיגור בביצוע התשלומים החודשיים עלול להביא לכך שהליכי  פשיטת הרגל  המתנהלים בעניינו יבוטלו על ידי בית המשפט .

האופן שבו עומד החייב בהתחייבויותיו הנ"ל נבדק באופן עקבי על ידי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד אשר מתמנה מטעמו ואשר מגיש את חוות דעתו לבית המשפט בסמוך לפני הדיון בבקשתו של החייב להכרזתו  כפושט רגל.

ככל שהחייב הפר את התחייבויותיו הנ"ל במהלך התקופה שחלפה מהמועד שבו חלו עליו ההתחייבויות צפויה חוות הדעת המוגשת לבית המשפט לכלול התנגדות מצד הכונר או המנהל המיוחד להכרזתו של החייב כפושט רגל.

הצלחתו של חייב להשיג את מטרותיו במסגרת הליכי  פשיטת רגל, קרי הסדרת חובותיו , עיכוב ההליכים כנגדו והחשוב מכל , הפטרתו מחובותיו , תלויה אפוא , בין היתר, בעמידה דייקנית  בהתחייבויותיו הנ"ל ולכן כדאי יהיה כי ישקול בקפידה את אופן התנהלותו בהליך.

שיתוף פעולה עם הכונס הרשמי והמנהל המיוחד

על חייב במסגרת הליך פשיטת הרגל לאפשר לכונס הרשמי ואם מונה מנהל מיוחד , למנהל , לחקור אודות אופן הסתבכותו בחובות ומצבו הכלכלי הנוכחי לרבות אודות ורכוש הנמצאים ברשותו או כאלו שהועברו לאחרים.

שיתוף הפעולה נדרש על מנת לאפשר כינוס נכסים מלא לצורך העשרתה של קופת פשיטת הרגל לטובת נושי החייב ואי שיתוף פעולה עלול היתפס על ידי בית המשפט כחוסר תום לב וניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל ולהביא גם כן לביטול הליכי פשיטת הרגל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?