התנאים להגשת בקשה למתן צו פשיטת רגל

תנאים להגשת בקשת פשיטת רגל

על חייב המבקש לפתוח בהליכי פשיטת רגל לעמוד בתנאי סף שונים כתנאי לכניסתו להליך . עמידתו של החייב בתנאי סף אלו אין פרושה כי החייב זכאי כי יינתן נגדו צו כינוס ו/או צו פשיטת רגל ו/או כי הוא יוכרז כפושט רגל . משמעות תנאיי הסף היא כי ללא עמידה בתנאים אלו לא יוכל החייב מלכתחילה לפתוח בהליכי פשיטת רגל.

החוק קובע כי חייב המעוניין לבוא בשעריו של הליך פשיטת הרגל לא יהיה זכאי להגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל אם לא קיים את התנאים הבאים:

היקף חובותיו של החייב גבוה מהרף המינימלי

היקף חובותיו  הכולל של החייב אינו  פחות מ- 14,690 ש"ח ( סכום זה הנו נכון למועד כניסתו של החוק לתוקף  והוא  צמוד ומשתנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן)

המשמעות היא כי חייב שחובותיו נמוכים מהסך המינימלי הקבוע בחוק אינו רשאי לפתוח בהליכי פשיטת רגל ועליו לחפש אלטרנטיבות משפטיות אחרות לטיפול בבעיית החובות שלהם (לדוגמה,  באמצעות איחוד תיקים  או הסדרה פרטנית של החובות כלפי הנושים ).

הגשת דוח הכנסות והוצאות הכולל פרטים בדבר נכסים והתחייבויות

חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל  מחויב לצרף לבקשתו דוח מיוחד המכיל פרטים שונים אודות חובותיו ומצבו הכלכלי ובין היתר, פרטים בדבר נכסיו והתחייבויותיו, הכנסותיו והוצאותיו והכנסותיהם והוצאותיהם של בן או בת זוגו  ובני המשפחה. הדוח חייב להיות ערוך ומאומת בהתאם לתקנות פשיטת הרגל.

יצוין כי לדוח המצורף לבקשה חשיבות רבה שכן יש בו כדי לשפוך אור על מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב ולאפשר לבית המשפט ולכונס הנכסים הרשמי ללמוד ולהסיק כיצד יש לנהוג בחייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

צירוף מסמכים חיוניים שונים לבקשה למתן צו פשיטת רגל

חייב המעוניין להגיש בקשה למתן צו פשיטת רגל  מחויב לצרף  לבקשתו כתב הסכמה לוויתור על סודיות ולמסירת מידע בדבר הכנסותיו , הוצאותיו ונכסיו וחשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי.

כתב ההסכמה לוויתור סודיות מאפשר לכונס הרשמי ו/או למנהל המיוחד לקבל מידע בדבר מצבו הכלכלי / פיננסי של החייב מגורמים אחרים  וללמוד ממידע זה על מצבו והתנהלותו של החייב בעבר ובהווה בכל  הקשור בחובותיו ובמצבו הכלכלי בכלל.

יצויין כי הלכה למעשה ובהתאם להנחיות הכונס הרשמי  מקובל לצרף לבקשה לפשיטת רגל מסמכים שונים נוספים וביניהם , תצהיר השתלשלות  נסיבות המפרט את אופן הסתבכותו של החייב בחובות, כתב הסכמה למתן צן עיכוב יציאה מן הארץ והתחייבויות לקיום  חיוביו  השונים בהליך  וכן מסמכים שונים המעידים על הכנסותיו, הוצאותיו , נכסיו וחובותיו ומצבו הכלכלי והסוציו-אקונומי בכלל.

תשלום אגרת פיקוח לכונס הרשמי

בנוסף על מנת להיכנס להליכי פשיטת רגל  על החייב לשלם לכונס הרשמי את אגרת הפיקוח העומדת נכון למועד כתיבת שורות אלו ע"ס של כ- 2700 ש"ח .

בחינת מוקדמת של הבקשה על ידי הכונס הרשמי ומתן תגובת הכונס הרשמי לבקשה

תנאי נוסף לכניסה להליך הנו קבלת תגובת הכונס הרשמי לבקשה טרם פתיחה בהליכי פשיטת הרגל בבית המשפט. הבקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזת החייב כפושט רגל נבדקת  טרם פתיחת תיק בית המשפט . הכונס הרשמי  בוחן את מצבו של החייב באמצעות המסמכים והנתונים שמספק החייב ונותן את עמדתו בכתב לבקשת החייב.

חשיבות הצגת התמונה בדבר מצבו של החייב

לאופן ניסוח והגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל והצגת התמונה הנכונה חשיבות רבה ולעתים מכרעת אשר יכולה לחרוץ את  גורלו של החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל ועל סיכויי של החייב בהליך.  ל לפיכך כדאי לחייב לתכנן את צעדיו כראוי , באופן מושכל ומקצועי  במסגרת הליך פשיטת הרגל כבר בתחילת ההליך , בשלב הבקשה למתן צו פשיטת רגל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?