הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

הסדרי נושים לפי סעיף 33

חייב שטרם ניתן צו כינוס נגדו רשאי להציע לנושיו  הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל אשר מאפשר לו,  ככל שיאושר ההסדר,  לפרוע את חובותיו על פי ההסדר ולהשתחרר מחובותיו.

להבדיל מהסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודה , הסדר נושים לפי סעיף 19א' ניתן לביצוע ללא קשר להליך פשיטת רגל , כהליך בפני עצמו שמטרתו הסדרת חובות  החייב בפשרה עם הנושים.

הסדר נושים לפי סעיף 19 א' לפקודה מאפשר לחייב שנקלע לחובות להסדיר את חובותיו לנושיו באופן מרוכז ללא המגבלות וההשלכות של הליך פשיטת רגל.

יתרונות הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה

הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה מאשר לחייב הנאלץ להתמודד עם חובות  להסדיר את חובותיו  במהירות וביעילות  ומבלי לספוג ולהיחשף להגבלות ופעולות משפטיות שאינן נוחות לו , מה שמאפשר הסדרת חובות קצרה, נוחה  ויעילה ומייתרת את הצורך בהכרזת החייב כפושט רגל.

היתרונות העיקריים של הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל הם כדלקמן :

הסדר חובות מהיר – ניתן לסיים את הליך הסדר החובות מהר יחסית בהשוואה להסדר חובות במסגרת הליך פשיטת רגל טיפוסי אשר עלול לארוך שנים  ולהצריך את החייב לעמוד בהתחייבויות שונות.

הסדר חובות יעיל – מכיוון שבמסגרת הליך להסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה כלולים כל החובות אשר הנם חובות הרי תביעה בפשיטת רגל , הרי שגם חובות שאינם מהווים חובות הוצאה לפועל כלולים בהסדר הנושים, מה שמאפשר הסדרה כוללת של כל חובות החייב , אלו שנפתחו בגינם תיקי הוצאה לפועל   ואלו שטרם ננקטו  בגינם הליכי גבייה.

כך, למשל, חייב המצוי על סף קריסה כלכלית , והוא צופה כי בתוך זמן קצר הוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו , יכול פתוח בהליך של הסדר נושים לפי סעיף 19 א' לפקודה במטרה להסדיר את חובותיו בטרם ינקטו בגינם הליכים משפטיים ובכך לחסוך הוצאות גבייה, זמן בהיותו עם חובות, ועוגמת נפש הנובעת מנקיטת הליכי הגבייה נגדו.

הסדר חובות ללא הכרזת פשיטת רגל- הליך הסדר הנושים לפי סעיף 19א' לפקודה מאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושיו מבלי שיוכרז פושט רגל. ישנם מקרים בהם חייב מעוניין להיפטר מחובותיו ובד בבד להימנע מלהיות מוכרז פושט רגל ובמקרים אלו כדאי לשקול הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה.

חסרונות הסדר נושים לפי סעיף 19 א'

החיסרון  העיקרי  בהליך הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה הנו כי הוא מצריך את החייב לגייס הון השיעור של לפחות 30%  מכלל החובות ברי התביעה בהליך פשיטת רגל ( מבלי לקחת בחשבון חובות מובטחים). לא תמיד הדבר אפשרי מבחינת החייב וכשאין אפשרות כזו החייב לא יוכל לעמוד בתנאי הסדר זה.

הצעת הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה ניתן להגיש לפני או אחרי הגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל ובלבד שטרם כונסו נכסיו של החייב במסגרת צו כינוס.

התנאים לאישור הסדר הנושים

במידה ובית המשפט מצא שיש יסוד סביר שבמסגרת הסדר הנושים ועל פי  ההצעה להסדר  ישולמו לפחות 30% מכל חובותיו של החייב אשר אינם מובטחים בשעבוד ואשר הנם חובת ברי  תביעה בפשיטת רגל ( בצירוף הפרשי הצמדה ) ובהנחה שההצעה זכתה לרוב המתאים על פי הפקודה רשאי בית המשפט לאשר את ההצעה ולהתנותה במתן ערובה.

הסדר נושים ובעלי תפקיד

במסגרת הצעה להסדר נושים לפי סעיף 19א'  לפקודה מוטלים  על הכונס הרשמי תפקידים שונים ובין היתר, לבחון את ההצעה ולהביע את עמדתו בדבר ההצעה. במסגרת ההצעה להסדר נושים רשאי בית המשפט להורות על כינוס אסיפת נושים על מנת לקבל את עמדת הנושים להצעה.

אופן ניהול הסדר הנושים

לרוב, לאחר הגשת הצעת החייב להסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה נדרש החייב לשלם "דמי רצינות" כתנאי לביצוע ההסדר. בנוסף לרוב קובע בית המשפט תשלום חודשי שעל החייב לעמוד בו כתנאי לניהול הליך הסדר הנושים.

במסגרת הליך הסדר הנושים ממנה בית המשפט נאמן שתפקידו לזמן אסיפת נושים לדאוג לפרסום ההצעה , לבדוק את תביעות החוב שהוגשו , להגיש דוחות לבית המשפט ולטפל בחלוקת דיבידנדים לנושים.

אי תחולת הסדר נושים

חשוב לציין בהקשר זה כי הסדר נושים שאושר לפי סעיף 19א' לפקודה לא יחייב נושה שלא הסכים להסדר ושהחייב לא היה נפטר מהחוב שלו על פי צו הפטר.

לסיום , יוער כי חייב שפתח בהליך פשיטת רגל וכבר ניתן צו כינוס נגדו רשאי להציע גם הוא הצעה להסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל.  הצעה להסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודה שונה בתנאיה מהצעת הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה ולעתים מאפשרת לחייב שאינו יכול לעמוד בתנאי הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה להגיע להסדר נושים בתנאים מקלים במסגרת הליך פשיטת הרגל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?