המדריך לחייב בפשיטת רגל

הקדמה

מדריך זה נכתב כמדריך לחייב השוקל פניה להליך פשיטת רגל. המדריך הנו מדריך מקוצר המציג את הדברים מנקודת המבט של החייב. הנושאים שמפורטים במדריך זה נכתבו תוך התייחסות כללית ורחבה לתחום פשיטת הרגל ומטרתו לתת לחייב הפונה להליך פשיטת רגל תמונה ברורה יותר בנוגע להליך. מדריך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין לפשיטת רגל. עולם המשפט הנו עולם מורכב המבוסס על כללים משפטיים וכמעט לכל כלל יש יוצא מן הכלל ולכן אין להסתמך על האמור להלן כייעוץ משפטי, שכן ייעוץ משפטי ראוי מבוסס על ניתוח נסיבותיו האישיות של כל חייב וחייב תוך ראיית הצד המשפטי התאורטי והמעשי כאחד.

המדריך לחייב פשיטת רגל

מהו הליך פשיטת רגל ?

הליך פשיטת רגל הנו הליך משפטי המאפשר לחייבים שהסתבכו בחובות להסדיר את חובותיהם באופן מרוכז במסגרת ערכאה שיפוטית אחת. להליך פשיטת הרגל שתי מטרות מרכזיות.

  • שיקום החייב ומתן אפשרות לחייב לפתוח דף חדש בחיים ללא חובות על ידי מתן הפטר .
  • גביית חובות החייב לטובת נושיו של החייב בדרך המהירה והיעילה ביותר בהתחשב בנסיבותיו האישיות של כל חייב.

היתרונות של הליך פשיטת רגל בעבור חייב

הליך פשיטת רגל טיפוסי מעניק יתרונות רבים לחייב הנאלץ להתמודד עם חובות. היתרונות מתבטאים בשקט מצד הנושים, הסרת עיקולים ויכולת להתנהל טוב יותר מבחינה פיננסית והחשוב מכל – קבלת הפטר אשר משמעותו מחיקת חובות ופתיחת דף חדש בחיים.

עיכוב הליכים כללי

במסגרת הליך פשיטת רגל טיפוסי חל עיכוב הליכים כללי המונע מנושי החייב מלפעול נגד החייב, מה שמאפשר לחייב לחיות את חייו מבלי לדאוג שמעקלים יעקלו את דירתו, יזמנו אותו לחקירה בצו הבאה או יעקלו את משכורתו. עיכוב הליכים כללי מקנה שקט יחסי לחייב ומטרתו לאפשר לחייב להשתקם ולהסדיר את חובותיו של החייב באמצעות ערכאה שיפוטית אחת.

אישור לניהול חשבון בנק

על פי הדרך שבה מתנהלים תיקי פשיטת רגל נכון למועד כתיבת שורות אלו חייב שפותח בהליך פשיטת רגל צפוי, במסגרת צו הכינוס שיינתן נגדו, לקבל אישור מבית המשפט לניהול חשבון בנק ללא פנקסי צ'קים וללא קבלת אשראי.

ביטול עיקול על חשבון העובר ושב

עוד במסגרת צו הכינוס ניתן צו לביטול  עיקול על חשבון העו"ש של החייב, מה שמאפשר לחייב להתנהל במסגרת חשבון הבנק שהיה לו טרם העיקול וכמובן, ללא פנקסי צ'קים או קבלת אשראי.

ביטול עיקולים שהוטלו על משכורתו של החייב

עוד במסגרת צו הכינוס ניתן צו לביטול  עיקולים, ככל שהוטלו על משכורתו של החייב, מה שמאפשר לחייב לעבוד ולהשתכר למחייתו ללא חשש מעיקולים על משכורתו.

ביטול הגבלות שהוטלו על חידוש רישיון הנהיגה של החייב

עוד במסגרת צו הכינוס מורה בית המשפט על הסרת הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה של החייב, ככל שהוטלו , מה שמאפשר לחייב לחדש את רישיון הנהיגה שלו ולנהוג ללא חשש מהגבלות נוספות שיוטלו על רישיון הנהיגה.

היכולת לחדש את רישיון הנהיגה עשויה להקל על החייב למצוא עבודה המצריכה נהיגה, מה שיכול לפתוח בפניו מגוון אפשרויות תעסוקה נוספות ומכניסות יותר.

ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ

חייב המצוי בחובות מוצא עצמו לעתים קרבות עם צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגדו או עם הגבלות על חידוש דרכון. במסגרת הליך פשיטת הרגל מוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ, ואולם במקרים המתאימים ניתן לבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ באופן זמני על מנת לאפשר לחייב לצאת את הארץ.

לרוב,  לצורך ביטול צווי עיכוב יציאה מן הארץ ישנו צורך בהעמדת ביטחונות ולרוב, הדבר נעשה באמצעות ערבים טובים החותמים על כתב ערבות ומסכימים לעיכוב יציאתם מן הארץ עד לשובו של החייב ארצה.

ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת הליך פשיטת רגל מתבצע על ידי הגשת בקשה לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל שלו הסמכות לקבל את לדחות הבקשה.

מתי אפשר וכדאי לפתוח בהליך פשיטת רגל ?

החוק קובע תנאים מסוימים שצריכים להתקיים על מנת שחייב יוכל לפתוח בהליכי פשיטת הרגל ובמידה והחייב עומד בתנאים שנקבעו הרי שתאורטית פתוחה בפניו האפשרות לפתוח בהליך פשיטת רגל.

ככל שחובותיו של החייב גבוהים יותר כך קטן הסיכוי שניתן יהיה להסדיר אותם בדרך כלשהי אשר עדיפה על הליך פשיטת רגל, אך יחד עם זאת יש לקחת בחשבון מספר עניינים:

ראשית , במסגרת הליך פשיטת הרגל , צפוי הליך פשיטת הרגל להתפתח באופן שככל שלחייב שיש לו נכסים כלשהם או היו לו נכסים שהעניק או העביר במרמה ב-10 השנים שקדמו להליך, ינקטו, ככל הנראה,  הליכים למימוש אותם נכסים לטובת נושיו של החייב. המשמעות היא שחייב בעל נכסים או חייב שהעניק נכסים או העביר נכסים במרמה יאלץ, ככל הנראה, להיפרד מאותם נכסים לטובת נושיו ולחלופין , להביא לפדיון אותם נכסים על מנת שלא ימומשו לטובת פירעון החובות.

העניין נוסף שיש לשקול הוא כי ישנם מקרים נדירים יחסית שבהם לא יוכל חייב לבוא בשערי הליך פשיטת הרגל כמו , למשל, כשחובותיו של החייב נוצרו עקב הימורים או תוך ביצוע עבירות כלכליות מהותיות שהביאו ליצירת אותם חובות. במסגרת הליך פשיטת הרגל ישנה חשיבות רבה לתום הלב של החייב לרבות תום הלב שלו באשר לדרך שבה יצר את חובותיו.

הליך פשיטת הרגל לפני ואחרי תחילת תקופת הרפורמה

עד לחודש 9/13 הליך פשיטת הרגל התנהל על בסיס פקודת פשיטת הרגל וההלכות השונות שהותוו במהלך השנים. חייב שפנה להליך פשיטת רגל לא יכול היה לדעת כיצד יתנהל ההליך בעניינו ולאן יוביל ההליך. לרוב, שלב הכרזת החייב כפושט רגל היה מנותק משלב ההפטר ולחייב שנכנס להליך פשיטת לא היה מידע מספיק באשר לדרך ולתנאים שצריכים להתקיים עד לקבלת ההפטר המיוחל. לרוב במסגרת הדיון בבקשתו לא היה צפוי נושא ההפטר להידון ועל חייב המבקש הפטר היה לפנות לאחר מכן בבקשה מתאימה לבית המשפט.

בחודש 9/13 החל הכונס הרשמי ליישם רפורמה שהתווה בתחום פשיטת הרגל אשר לב ליבה הוא נוהל עבודה וניהול תיקי פשיטת שהוגדר מראש, הכולל לוחות זמנים וצורת עבודה ספציפית אשר מתווה את הדרך שבה יתחיל , ינוהל ויסתיים תיק פשיטת רגל. כיום המגמה הנה לקבוע דיון בבקשת חייב שפתח בהליך פשיטת רגל בתוך 18 חודשים מיום הגשת הבקשה לפשיטת רגל ובמסגרת הדיון לדון בבקשתו של החייב ולהחליט אם להכריזו כפושט רגל ואם לתת לו הפטר ובאילו תנאים יינתן ההפטר.

כיום,  בעידן הרפורמה,  חייב שפתח בהליך פשיטת רגל אמור לדעת כבר בסמוך למועד הדיון שנקבע בעניינו כיצד יוכרע גורל ההליך שבו פתח , אם בדיון יבוטל ההליך שפתח בו, אם תדחה הכרזתו כפושט רגל   ואם יינתן לו הפטר לאלתר (הפטר מיידי)  או הפטר בתנאים. הרפורמה הפכה את הליך פשיטת הרגל להליך שקוף ומובנה יותר ולעתים גם מהיר יותר בעבור חייב הפונה להליך פשיטת הרגל.

שלבים מרכזיים בהליך פשיטת רגל

בהליך פשיטת רגל טיפוסי מספר שלבים מרכזיים המהווים אבני דרך שההגעה אליהם מאפשרת לחייב לעבור כברת דרך נוספת לעבר סיום ההליך וקבלת הפטר.

הגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל וכינוס נכסי החייב

הליך פשיטת רגל נפתח בהגשת בקשה למתן צו פשיטת רגל וכינוס נכסי החייב. הגשת הבקשה לבית המשפט מהווה את נקודת הפתיחה בהליך והיא מתחילה את המסע שעל החייב לעבור עד לסיום הליך פשיטת הרגל.

צו כינוס נכסים

זמן קצר יחסית לאחר תחילת הליך פשיטת הרגל ניתן צו כינוס שלו משמעויות משפטיות רבות. מבחינת החייב עם מתן צו הכינוס מעוכבים הליכי הגבייה שנפתחו נגדו על ידי נושיו השונים, מתבטלים עיקולים והגבלות והוא נכנס למסגרת פיקוח ומשטר קיום התחייבויות שונות. צו הכינוס מהווה "מטריית הגנה" לחייב מפני נושיו והוא כולל הוראות שונות , חלקן מקלות  על חייו של החייב וחלקן האחר כולל מגדירות את התחייבויותיו של החייב בהליך פשיטת הרגל.

מועד מתן צו הכינוס מגדיר גם נקודת זמן בעלת משמעות משפטית להליך פשיטת הרגל. כך, למשל,רק חובות שנוצרו לפני מועד צו הכינוס נכללים בהליך פשיטת הרגל ואילו חובות שנוצרו לאחר מועד זה אינם כלולים בהליך.

חקירת החייב

במסגרת צו הכינוס מתמנה מנהל מיוחד אשר משמש כבעל תפקיד מטעם הכונס הרשמי. על המנהל המיוחד לחקור אודות החייב, לפקח על אופן התנהלותו של החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל, עליו לבדוק את תביעות החוב שמגישים הנושים כנגד החייב וכיום , בעידן הרפורמה בפשיטת רגל, לקראת הדיון הצפוי להתקיים בעניינו של החייב ,עליו להגיש דו"ח אודות החייב הכולל ניתוח מצבו של החייב והתייחסות אל עתידו בהליך פשיטת הרגל.

לשם מילוי תפקידו על המנהל המיוחד לחקור את החייב ולשם המנהל המיוחד צפוי להזמין את החייב לחקירה במסגרת מפגש חד פעמי עם החייב או במסגרת מספר מפגשים בהתאם לצורך. מטרתה של החקירה היא להכיר טוב יותר את החייב, להבין לעומק את מצבו הכלכלי , אופן יצירת חובותיו  והפוטנציאל הגלום בפירעון חובותיו של החייב באמצעות נכסיו של החייב לרבות פוטנציאל ההשתכרות שלו.

החקירה הנה שלב הכרחי ונדרש בכל הליך פשיטת רגל  והיא משמשת כלי חיוני בידי המנהל המיוחד לביצוע תפקידו במסגרת הליך פשיטת הרגל.

הדיון בבקשת החייב לפשיטת רגל ובנושא ההפטר

בשלב מסוים בהליך פשיטת הרגל , וכיום בעידן הרפורמה, בטווח זמן של כ- 18 חודשים ממועד פתיחת הליך פשיטת הרגל, צפוי להתקיים דיון בבקשתו של החייב . במסגרת הדיון צפוי בית המשפט להחליט אם להכריז על החייב כפושט רגל ואם לתת לו הפטר מיידי ( מכונה גם "הפטר חלוט" או "הפטר לאלתר") או הפטר מותנה.

לדיון שנקבע מוזמנים גם נושיו של החייב אשר רשאים להביע את עמדתם ביחס לבקשת החייב להכריזו כפושט רגל ולתת לו הפטר.

לקראת הדיון צפוי המנהל המיוחד להגיש דוח מסכם שבמסגרתו יחווה דעתו על החייב, מצבו הכלכלי ועתידו בהליך . הדוח סוקר את מצבו החברתי והכלכלי של החייב, נסיבות יצירת חובותיו , אופן התנהלותו הכלכלית השוטפת במסגרת הליך פשיטת הרגל, נתונים אודות נכסים הרשומים על שמו של החייב לרבות נכסי נדל"ן , כלי תחבורה ונכסים פיננסיים אחרים, מצבת חובותיו של החייב ולעתים תוצאות בדיקת תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב, נתונים אודות עמידתו של החייב בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל , נתונים אודות פוטנציאל ההשתכרות של החייב וכן נתונים אודות תכנית הפירעון המוצעת על מנת לאפשר לחייב לסיים את הליך פשיטת הרגל ולקבל הפטר.

במסגרת הדיון שנקבע מוכרעת בקשת החייב לפשיטת הרגל . במקרה הטוב ביותר , יזכה החייב להפטר מיידי שמשמעותו  בעבורו היא מחיקת חובותיו , יציאה לדרך חדשה וסיום הליך פשיטת הרגל.

במקרה הפחות טוב והנפוץ יותר, יזכה החייב בהפטר מותנה שמשמעותו הפטר המותנה בעמידתו בתכנית פירעון. ובמקרה הרע,  עלולה להידחות בקשת החייב להכריזו כפושט רגל ומשמעות הדבר שהליך פשיטת הרגל מסתיים והחייב חוזר להתמודד עם חובותיו מבלי שיזכה במחיקת חובות.

התחייבויות חייב בהליך פשיטת רגל

על חייב המעוניין לפתוח בהליך פשיטת רגל לקחת בחשבון שעל מנת לזכות ביתרונות הגלומים בהליך פשיטת הרגל עליו לקיים את התחייבויותיו, שכן אחרת הליך פשיטת הרגל עלול להתבטל ולהחזירו למצב שהיה בו טרם הפתיחה בהליך.

ההתחייבויות המרכזיות שעל החייב לעמוד בהן הן אלו:

עמידה בצו התשלומים שנקבע – 

על החייב לעמוד בצו התשלומים שנקבע ולשלם באופן סדיר את התשלומים החודשיים כפי שנקבע על ידי בית המשפט. התשלום החודשי שבו על החייב לעמוד נקבע בהתאם למצבו של החייב ויכולותיו, אך הוא ניתן לשינוי כלפי מעלה או כלפי מטה בהתאם לנסיבות.

הגשת דוחות דו חודשיים- 

על החייב הפונה להליך פשיטת רגל להגיש דוחות דוח חודשיים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו השוטפים. הדוח הוא כלי חשוב המשמש בידי המנהל המיוחד ובית המשפט להערכת מצבו של החייב ויכולותיו הכלכליות. אי הגשת דוחות עלולה להביא לביטול הליך פשיטת הרגל שבו פתח החייב.

שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד- 

על חייב הפונה להליך פשיטת רגל לשתף פעולה עם המנהל המיוחד על מנת לאפשר לו לבצע את תפקידיו . על חייב בפשיטת רגל לאפשר למנהל המיוחד לחקור אותו, להמציא מסמכים ונתונים עד כה שניתן ובהתאם לנסיבות ולגלות שיתוף פעולה שיאפשר לחשוף את המידע הנחוץ לבחינת מצבו.

יעוץ משפטי
התייעץ איתנו !

להתייעצות עם עורך דין בענייני פשיטת רגל, הוצאה לפועל ובענייני חובות בכלל

חייג 08-6729606 או מלא פרטיך כאן:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

סגור לתגובות.