הליך פשיטת רגל – 4 שלבים מרכזיים בהליך פשיטת רגל טיפוסי

שלבי פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הנו הליך משפטי המתנהל בבית המשפט המחוזי ובמסגרתו מסדיר בית המשפט חובותיהם של חייבים באופן מסודר תוך התייחסות למצבם  הכלכלי של החייבים  והיקף חובותיהם הכולל. במסגרת הליך פשיטת רגל טיפוסי מספר שלבים כשלכל שלב משמעות משפטית שונה.

יתרונות הליך פשיטת הרגל

שלא כמו הליך של איחוד תיקים להליך פשיטת רגל יתרונות שונים , הן מנקודת המבט של החייב והן מנקודת המבט של הנושה. כך, למשל, במסגרת הליך פשיטת רגל יכול החייב לקבל הפטר מחובותיו , מה שמאפשר לו להיפטר מחובותיו מבלי לפרוע אותם במלואם ולהתחיל דף חדש ללא חובות וללא נושים הרודפים אותו. עוד במסגרת הליך פשיטת הרגל יכול החייב להביא לביטול הליכים שננקטו נגדו על ידי נושיו הפרטניים, ביתר קלות ,  וזאת באמצעות הגשת בקשות מתאימות לביטול הליכים לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל.

עוד על ההבדלים בין הליך פשיטת רגל לאיחוד תיקים ניתן למצוא במאמר  פשיטת רגל מול איחוד תיקים בהוצאה לפועל

הליך פשיטת רגל מתחיל בהגשת בקשה למתן צו פשיטת רגל אשר מוגשת על ידי החייב ואשר טעונה בדיקה של הכונס הרשמי.

כונס הנכסים הרשמי

כונס הנכסים הרשמי הנו בעל תפקיד  הפועל באמצעות משרדים הממוקמים באזורים שונים ברחבי הארץ. לכונס הרשמי תפקידים שונים הקבועים בפקודת פשיטת הרגל. בין היתר , אמון הכונס הרשמי על בחינת מצבו של החייב , אופן התנהלותו במסגרת הליך פשיטת הרגל ומידת עמידתו בהתחייבויותיו . הכונס הרשמי מהווה גם זרוע של נושי החייב שבאמצעותו מביעים הם את עמדתם ביחס להליך.

כונס  הנכסים הרשמי מבצע בדיקה מעמיקה של בקשת החייב שבמסגרתה בוחן הוא את מצבו הכלכלי של החייב  ובסיומה מחווה  הוא את דעתו , בין היתר,  בנוגע  לבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל ולצו התשלומים החודשי שעל החייב יהיה לעמוד בו במסגרת הליך פשיטת הרגל.

הליך פשיטת רגל טיפוסי כולל 4 שלבים עיקריים  בעלי משמעויות משפטיות שונות כפי שיפורט מטה.

שלבי  הליך פשיטת הרגל

הבקשה למתן צו פשיטת רגל

בשלב זה של ההליך מוגשת בקשה למתן צו פשיטת רגל לבית המשפט וזאת לאחר שהכונס הרשמי הביע את עמדתו ביחס להכרזתו של החייב כפושט רגל.

לרוב לבקשה למתן צו פשיטת רגל מצורפת עמדת הכונס הרשמי ביחס לבקשה.

בשלב זה אין עיכוב הליכים כללי ביחס להליכים משפטיים ו/או הליכי הוצאה לפועל הננקטים כנגד החייב, ואולם לרוב בשלב מוקדם יחסית של ההליך ניתן צו כינוס המעכב את ההליכים כנגד החייב.

שלב כינוס הנכסים

שלב זה של הליך פשיטת רגל  מתחיל לאחר מתן צו כינוס על ידי בית המשפט.  בעקבות צו הכינוס שניתן מעוכבים לרוב ועל פי החלטת בית המשפט ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב ולא ניתן לנקוט בהליכים או לפתוח בהליכים חדשים ללא אישורו של בית המשפט המנהל את הליך פשיטת הרגל. במסגרת צו הכינוס נקבעות הוראות נוספות ושונות  הנוגעות להתחייבויותיו של החייב ולקיום הליך פשיטת הרגל.

במסגרת צו הכינוס קובע בית המשפט את התשלום החודשי  ( צו התשלומים ) שעל פושט הרגל לעמוד בו כשהחל מסמוך ולאחר צו הכינוס מחויב החייב  בביצוע תשלום חודשי לקופת הכינוס  המנוהלת על ידי הכונס הרשמי.  יצוין בהקשר זה כי צו התשלומים שנקבע ניתן לשינוי וככל שצו התשלומים שנקבע הנו גבוה מידי ניתן  להגיש בקשה להפחתתו לבית המשפט אשר בוחן את הנסיבות ומחליט אם להפחית את החיוב החודשי אם לאו.

כמו כן בהליך פשיטת הרגל ובמסגרת צו הכינוס  מחייב בית המשפט את החייב בדיווח תקופתי באשר למצבו הכלכלי וכן מטיל הוא על החייב את הגבלות שונות  הקבועות בפקודת פשיטת הרגל.

בשלב זה ובמסגרת צו הכינוס  ממנה בית המשפט את הכונס הרשמי לנאמן על נכסיי החייב ולעיתים מתמנה גם  מנהל מיוחד שתפקידו מסייע לכונס הרשמי בביצוע המטלות המוטלות עליו במסגרת הליך פשיטת הרגל.

כמו כן במסגרת צו הכינוס נוהג בית המשפט לקבוע מועד לדיון בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל.

החל ממתן צו הכינוס ואילך נכנס החייב לשלב שבו מחויב הוא לבצע תשלומים חודשיים , מעוכבים נגדו ההליכים המשפטיים ומחויב הוא לדווח לכונס הרשמי מידי תקופה על מצבו הכלכלי בכלל ועל שינויים בהכנסותיו , הוצאותיו , נכסיו והתחייבויותיו בפרט.

הכרזת החייב כפושט רגל

ככל שמתקיימים התנאים להכרזת החייב כפושט רגל נותן בית המשפט צו פשיטת הרגל המופנה כלפי החייב. דבר קיומו של צו פשיטת רגל במסגרת הליך פשיטת הרגל מתפרסם ברשומות והחל ממועד הכרזתו של החייב כפושט רגל מוגדר באופן פורמלי כפושט רגל.

הפטר בהליך פשיטת רגל

אחד היתרונות הבולטים של הליך פשיטת רגל בהשוואה להליכים אחרים להסדרת חובות הוא כי במסגרת הליך פשיטת הרגל רשאי ( אך לא חייב ) החייב לבקש ובית המשפט רשאי להפטיר את החייב מחובותיו ברי ההפטר בפשיטת רגל.

משמעות  קבלת בקשת החייב להפטר והפטרת החייב מחובותיו הנה כי החייב מקבל פטור מחובת תשלום החובות הכלולים בהפטר  לנושיו.

על חייב המעוניין לקבל הפטר להגיש בקשה למתן צו הפטר ובית המשפט אשר לו מוגשת הבקשה במסגרת הליך פשיטת הרגל בוחן את בקשת החייב , את מצבו הכלכלי  ויכולתו לפרוע את חובותיו במלואם ועל פי הנסיבות מחליט אם להפטיר את החייב , על היקף הפטור ועל התנאים לקבלת הפטר. יצוין בהקשר זה כי הפטר אינו חל על סוגים מסוימים של חוב ובין היתר, חוב על פי תובענה למזונות וחוב על פי קנס או התחייבות להימנע מביצוע עבירה.

עוד על הפטר ותחולת צו ההפטר ניתן למצוא במאמר צו הפטר .

סיכום לעניין הליך פשיטת הרגל

לסיכום , ניתן לחלק את הליך פשיטת הרגל ל- 4 שלבים עיקריים , שלב הגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל, השלב שמתחיל במועד מתן צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל , השלב שמתחיל בהכרזת החייב כפושט רגל ואילך אשר יכול להסתיים בשלב ההפטר שבמסגרתו מופטר החייב מחובותיו. עוד יצוין בהקשר זה כי בית המשפט רשאי בכל עת, הן לבקשת נושה , הן לבקשת חייב והן מיוזמתו או לבקשת כונס הנכסים הרשמי או המנהל המיוחד לבטל את הליך פשיטת הרגל ככל שביטול ההליך הנו מהלך מוצדק.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?