ההגבלות החלות על פושט רגל

ההגבלות החלות על פושט רגל

במסגרת הליכי פשיטת הרגל ולאחר הכרזת חייב כפושט רגל מוטלות עליו הגבלות שונות במהלך תקופת היותו בהליך פשיטת הרגל. מטרת ההגבלות היא להדק את הפיקוח על החייב ולמנוע ממנו ליצור חובות נוספים או לבצע פעולות העלולות לשבש או לסכל את הליך הסדרת החובות.

להלן ההגבלות המוטלות על פי פקודת פשיטת הרגל על החייב:

1. חייב המוכרז כפושט רגל יהפוך ללקוח מוגבל כמשמעות מונח זה בחוק שיקים ללא כיסוי.

2. פושט רגל לא יהיה רשאי לעשות שימוש בעצמו או באמצעות אחרים בכרטיסי חיוב,  וככל שיש ברשותו כרטיסי חיוב רשאי הנאמן בפשיטת רגל לסיים את ההתקשרות של החייב עם מנפיק כרטיס החיוב.

3. פושט רגל אינו  רשאי לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד ללא אישור בית המשפט או הנאמן במסגרת הליך פשיטת הרגל .

בנוסף להגבלות הנ"ל,  במסגרת צו הכינוס או בסמוך לאחריו מטיל בית המשפט צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב,  וכן נותן לעתים הוראות שונות ובכלל זה הוראה בדבר הפקדת דרכוני החייב במשרדי הכונס הרשמי.

יצוין כי ישנן הגבלות נוספות המוטלות על חייב בפשיטת רגל אשר מקורם בהליכי הוצאה לפועל או הליכי אכיפה אחרים שננקטו נגדו , כמו למשל, הגבלה על חידוש רישיון נהיגה או עיקולים על חשבונות המונעים שימוש בחשבונות החייב. הגבלות אלו אין מקורם בהליך פשיטת הרגל אלא בהליכים חיצוניים להליך פשיטת הרגל.

בית המשפט או הנאמן רשאים לבטל את ההגבלות שהוטלו על פושט הרגל על פי פקודת פשיטת הרגל  עם מתן צו הפטר הפוטר את החייב מחובותיו או  עם ביטול הליך פשיטת הרגל  ואף מוקדם יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו .

יצוין כי לא אחת מבטל בית המשפט הגבלות שונות המוטלות על חייב על פי בקשתו וכיום במסגרת צו הכינוס מתבטלות הגבלות שונות המוטלות על חייב  . בין היתר,  מבטל  בית המשפט את הגבלת חידוש הרישיון וזאת על מנת לאפשר לחייב בפשיטת רגל לנהל את חייו ביתר קלות.

כמו כן , במסגרת צו הכינוס , בית המשפט מבטל עיקולי עו"ש ועיקולי שכר וקצבאות של החייב ואף מאפשר לחייב לנהל חשבון בנק שיימצא ביתרת זכות וללא פנקסי צ'קים.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?