דוח מסכם

דוח מסכם הנו דוח המוגש על ידי מנהל מיוחד במסגרת הליכי פשיטת רגל בתיקים המתנהלים על פי הרפורמה בתחום פשיטת  הרגל.  במסגרת הדוח המסכם סוקר המנהל המיוחד את כל הנתונים הרלוונטיים אודות החייב ומגבש המלצות בדבר המשך ההליכים בעניינו של החייב.

הדוח המסכם כולל פרקים שונים ובכלל זה סקירה אודות מצבו האישי  של החייב, הכנסותיו והוצאותיו השוטפות , אופן התנהלותו בהליך פשיטת הרגל , אופן יצירת חובותיו ואם חובותיו נוצרו בתום לב, סקירה אודות חובותיו של החייב, החובות המוצהרים, החובות הנתבעים על ידי הנושים, והחובות המאושרים בהליך פשיטת הרגל, פירוט בדבר הנכסים של החייב, כושר השתכרותו,  וכן המלצה באשר להמשך ניהול הליכי פשיטת הרגל.

הדוח המסכם מכיל בד"כ 3 סוגים של המלצות:

הפטר לאלתר

בדוח המסכם יכול המנהל המיוחד להמליץ על מתן הפטר לאלתר לחייב אשר הנו הפטר מהחובות ללא תנאים נוספים.

הפטר מותנה בתכנית פירעון

במרבית המקרים,  כשיש מקום לתת הפטר לחייב , הפטר החייב מחובותיו מותנה בעמידתו בתכנית פירעון אשר הנה במהותה תכנית תשלומים שככל שהחייב יעמוד בה הוא יזכה להפטר. המנהל המיוחד מגבש במסגרת הדוח המסכם תכנית פירעון אשר אמורה להיות תואמת את יכולותיו של החייב ועם סיומה ועמידת החייב בה יזכה החייב להפטר.

ביטול הליכי פשיטת הרגל

במקרים בהם החייב לא עמד בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל או במקרים בהם מתגלה חוסר תום לב מהותי אשר אינו מאפשר לחייב להיות מוכרז פושט רגל ימליץ המנהל המיוחד על ביטול הליכי פשיטת הרגל בעניינו של החייב.

הדוח המסכם מוגש לפני הדיון שנקבע בעניינו שלה חייב והוא מהווה כלי בידי בית המשפט ומשמש לצורך קבלת החלטות בעניינו של החייב.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?