ביטלו לי את הליך פשיטת הרגל- מה יקרה לכסף ששילמתי לקופת הכינוס ?

הסנקציה המרכזית המוטלת במקרה בו חייב שפתח בהליך פשיטת רגל אינו עומד בהתחייבויותיו הנה ביטול הליכי פשיטת הרגל. לעתים ביטול ההליכים נעשה בתוך מספר חודשים ולעתים אף לאחר שנים, וזאת לרוב לאחר שבית המשפט התרה בחייב שאם לא יתקן את מחדליו יבוטלו הליכי פשיטת הרגל בעניינו.

עד למועד הביטול מצטברים כספים בקופת פשיטת הרגל, חלקם נובע מתשלומי החייב וחלקם ממימושי כספים ונכסים של החייב שבוצעו טרם הביטול.

לעתים קרובות נשאלת השאלה- מה קורה לכספים שהצטברו בקופת פשיטת הרגל במקרה בו מתבטלים הליכי פשיטת הרגל ?

התשובה היא כי הכספים שהצטברו בקופת החייב משמשים לכיסוי הוצאות הליך פשיטת הרגל ובכלל זה,  לתשלום הוצאות המנהל המיוחד או הנאמן שמונה, תשלום שכר השגחה לכונס הרשמי,  והיתרה לאחר כיסוי ההוצאות משולמת לנושים שתביעות החוב שלהם אושרו ו/או לתיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב.

המשמעות היא שכספים ששילם החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל יקוזזו כנגד הוצאות ההליך וחובותיו של החייב , ככל שתוותר יתרה לקיזוזם.

סגור לתגובות.