ביטול פשיטת רגל וסמכויותיו של בית המשפט

ביטול הליכי פשיטת רגל

לא אחת הליכי פשיטת רגל הנפתחים אינם מסתיימים בהכרזת החייב כפושט רגל ומתבטלים על ידי בית המשפט. ביטול הליכי פשיטת הרגל משמעו החזרת החייב למצבו טרם פתיחת הליכי פשיטת הרגל בעניינו וחייב שהיה חייב בהוצאה לפועל לפני שפתח בהליכי פשיטת רגל ימצא את עצמו שב להתמודד עם חובותיו בהוצאה לפועל לאחר ביטול הליכי פשיטת הרגל בעניינו.

ביטול הליכי פשיטת רגל לא יעשה אלא אם התנהגות החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל נתפשת על ידי בית המשפט כניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

במקרים נדירים יותר כשנוכח בית המשפט שחובותיו של החייב נפרעו במלואם אין הצדקה להמשך הליכי פשיטת הרגל והליכי פשיטת הרגל יבוטלו.

ביטול מחמת חוסר תום לב מצד החייב בקיום התחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל נעשה לעתים  לאחר שלחייב נתנה הזדמנות לתקן את מחדליו והוא לא הסיר את המחדלים.

בית המשפט רשאי בהתאם להוראות החוק לבטל את הכרזתו של חייב כפושט רגל במקרים הבאים:

חובותיו של החייב נפרעו באופן מלא

הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שחובותיו של החייב נפרעו במלואם – במידה והוכח להנחת דעתו של בית המשפט חובותיו של פושט רגל סולקו במלואם רשאי בית המשפט לבטל את הכרזת פשיטת הרגל של החייב ולבטל את ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל – הודעה על ביטול הליכי פשיטת הרגל  תפורסם בעיתון יומי וברשומות.

ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

נוכח בית המשפט כי החייב ניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל – אם נוכח בית המשפט כי החייב ניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל רשאי הוא לבטל את הליכי פשיטת הרגל של החייב , ואולם במצב כזה אין בביטול ההכרזה כדי לבטל באופן אוטומטי  את הפסלות הנובעת מההכרזה ועניין ביטול הפסלות שהוטלה במסגרת הליכי פשיטת הרגל כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט.

בתי המשפט הדנים בהליכי פשיטת רגל רואים אי קיום התחייבויות החייב בהליך פשיטת הרגל ובכלל זה אי עמידה בתשלומים החודשיים , אי הגשת דוחות תקופתיים או חוסר שיתוף פעולה עם הכונס הרשמי / המנהל המיוחד כניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל , מה שעלול להביא לביטולם של ההליכים.

עוד יצוין כי חוסר תום לב מצד החייב ביצירת חובותיו כמו , למשל, כשהחובות או חלק משמעותי מהם נוצר במרמה או נגוע באי חוקיות או בחוסר מוסריות הפוגעת בתקנת הציבור עלולים הליכי פשיטת הרגל של החייב להתבטל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?