צו מאסר בפשיטת רגל

חייבים רבים יודעים כי במסגרת הליכי הגבייה בתיקי הוצאה לפועל ניתן להוציא נגדם צו מאסר עקב אי תשלום ו/או עקב אי עמידה בהחלטות רשם ההוצאה לפועל וזאת על מנת לאכוף את גביית החוב הפסוק בתיק ההוצאה לפועל.

ברם,  לא רבים יודעים כי גם חייב המצוי בהליך פשיטת רגל  וכן כל אדם אחר המפר את הוראת בית המשפט הדן בהליך פשיטת רגל  יכול להאסר במקרים מסוימים.

סעיף 179 לפקודת פשיטת הרגל  מסמיך  את בית המשפט הדן בהליכי פשיטת רגל לאכוף הוראה , החלטה או צו שנתן  כלפי חייב , נאמן או כל אדם אחר באמצעות צו מאסר וזאת בנוסף לכל תרופה  או סעד העומד  כלפי הסרבן.

משמעות הדבר הנה כי בית המשפט יכול לאסור בצו מאסר  חייב המצוי בהליך פשיטת רגל אשר אינו ממלא החלטה או החלטות בית משפט. כמו כן בית המשפט יכול להורות על מאסר בצו מאסר   נאמן בפשיטת רגל אשר אינו מציית לבית המשפט וכן  כל אדם אחר שמפר את החלטת בית המשפט הדן בהליך פשיטות רגל  ,גם אם הוא  אינו צד להליך פשיטת הרגל.

סביר להניח כי סמכות זאת של בית המשפט תופעל במשורה ובמקרים מיוחדים ולא כדבר שבשגרה.

 

סגור לתגובות.