האם אפשר לנהל חשבון בנק בפשיטת רגל ?

חייב בפשיטת רגל שאינו יכול לנהל חשבון בנק בהיות החשבון מעוקל או בהעדר חשבון רשאי להגיש בקשה לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל ולבקש אישור לנהל חשבון בנק. ככל שבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל יאפשר פתיחת חשבון בנק יוכל החייב לנהל חשבון בנק בהיותו פושט רגל.

עוד יצויין כי במסגרת הליך פשיטת רגל יכול חייב לבקש הסרת עיקולים המוטלים על חשבון הבנק שלו על מנת שיוכל הוא להפקיד או למשוך כספים מחשבון הבנק.

סגור לתגובות.