לנהל עסק בפשיטת רגל – האם זה אפשרי ?

זה אפשרי .חייב בפשיטת רגל יכול  לפנות לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל ולבקש את אישור של בית המשפט לניהול עסק.

ככל  שבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל יתיר את ניהול העסק יהיה רשאי החייב לנהל העסק . מיותר לציין שקיימת האפשרות שבית המשפט יטיל הגבלות על החייב כראות עינו בכל הקשור בניהול העסק.

סגור לתגובות.