ביטול עיקול – חשבון הבנק שלי מעוקל על ידי מספר נושים – איך להסיר העיקול ?

במצב שבו חשבון בנק מעוקל על ידי מספר נושים קיימים לרוב מספר צווי עיקול שהוטלו על הזכויות בחשבון על ידי נושים שונים במסגרת תיקי הוצאה לפועל שונים . לעיתים ישנם מעקלים נוספים כדוגמת רשויות המס נוספים שביצעו עיקול שלא דרך ההוצאה לפועל אלא על פי חוק ספציפי אחר המסמיך אותם לבצע עיקול. כדי להביא למצב של ביטול עיקול על זכויות בחשבון בנק יש להביא בחשבון את המצב המשפטי הספציפי בו מצוי החייב.

במידה והחייב מצוי באיחוד תיקים הדרך לביטול העיקול הנה באמצעות הגשת בקשה מתאימה לביטול העיקול על חשבון הבנק במסגרת תיק האיחוד.

במידה והחייב אינו מצוי באיחוד תיקים עליו להגיש בקשה מתאימה במסגרת כל אחד מהתיקים שבאמצעותם הוטלו עיקולים ולהביא לביטול עיקול פרטני בכל אחד מן התיקים.

במידה והחייב  מצוי בהליכי פשיטת רגל יש לבקש מבית המשפט לפשיטת רגל את ביטול העיקול על חשבון הבנק וככל שבית המשפט יעתר לבקשה יש לדאוג לביטול העיקול שהוטל  על  הזכויות במסגרת חשבון הבנק בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל  הספציפיים שבאמצעותם הוטלו עיקולים על חשבון הבנק.

מידע נוסף בנושא ניתן למצוא באתר.

סגור לתגובות.